A Kék Kéz hullámvarázsa  

                                     TZOLKIN   PALOTÁI

                         
                
     

1. A fordulat vörös keleti palotája – a születés terme

                                                    

3. Hullámperiódus: A Kék Kéz – a beteljesülés ereje         

          KIN 27- KIN 39   

(2012.03.11. - 2012.03.23.)

 
( A hullámok, az adott hullámtéma és a 13 nap energiáját követve, álmaink, életünk napi eseményeinek tudatos megélésével haladhatunk az önfelismerés útján)
 

1. nap kin 27 (03.11.)

Egy új energiahullám veszi kezdetét, a hozzá párosult szoláris energia koncentrált hangsúlyt kap, célmeghatározó szereppel rendelkezik.    Mi a célom?

2. nap kin 28 (03.12.)

A mágneses tónus visszhangja. Milyen kihívással állok szemben?

 3. nap kin 29 (03.13.)

Dinamikus löket. Az egyes tónussal kilőtt cél mozgásba lendül. Hogyan szolgálhatok a legjobban?

 4. nap kin 30 (03.14.)

Ősforma, a megvalósíthatóság lehetősége, az adott SE témának konkrét formát ad. Milyen formát adjak a szolgálatomnak?

5. nap kin 31 (03.15.)

A vonal megjelenésével, a kombinációk lehetősége megnyílik. A megvalósulási folyamat kezdete, rendező szerep (torony), az összpontosítás helye. Hogyan erősíthetem fel magam a legjobban?

 Az első négy tónus egy fölérendelt egységet alkotnak, amelyben elsődlegesen az adott hullám tartalmi minősége és a tematika van meghatározva. Az EGY-nek nagysága és kiterjedése miatt " forráserő lévén " szüksége van a 3 további "segítőre", a lunáris, az elektromos és az önálló tónusra, amelyek hozzásegítik, hogy a téma teljes egészében beérjen. Mind a három tónus a magnetikus ELSŐ szolgálatában áll.
A következő öt pozíció jelenti a hullám középső egységét. Az öttel megjelenik az operatív műszer, amelyet feltétlen használni kell a "program" lefuttatásához.
 
6. nap kin 32 (03.16.)

Megjelenik a KÉZ  által behozott téma tartalmi minősége, és mozgásba lendül. Hogyan érhetem el az egyensúlyt?

7. nap kin 33 (03.17.)

Energiával feltöltődés, hogy a további tónusok elérjék a céljukat. Hogyan hangolhatom össze a szolgálatomat másokéval?

8. nap kin 34 (03.18.)

A legerősebb megvalósítási erő, átütőerő, melyen a téma megvalósulhat . Nagy erősségű napok. Feladata, hogy megnyilvánuljon a program. Karmikus egyének számára fájdalmasak ezek a napok. Hitem szerint élek?

  9. nap kin 35 (03.19.) 

Kiteljesedés száma, végrehajtja a programot, kapcsolódás a forrásprogrammal, döntéshozatalban segít, megakadt helyzetek újból sodrásba hozása. (Torony). Hogyan valósíthatom meg a célom?

 10. nap kin 36 (03.20)

Megvalósulás, megvan az eredmény. Hogyan tökéletesíthetem azt amit csinálok?

 A hullám eléri a TÍZ-es tónussal a manifesztációs pontját. Ami az egyes tónusnál, mint forrásimpulzus elindult, az itt a TÍZ-es állomáson célba ér. Ebből következik, hogy a TÍZ-es pontra eső szoláris erő a hullámtéma céljára különleges utalást tesz.
 

11. nap kin 37 (03.21.)

 Az elért eredmény újra elengedése. Hogyan engedhetek szabad utat?

12. nap kin 38 (03.22.)

A hullám eléri az érettségét, a tartalom tisztasága kikristályosodik - láthatóvá válik miről is szólt a hullám. Hogyan szolgálhatom mindazt ami él?

   13. nap kin 39 (03.23.)

Az egyes tónussal való kapcsolatfelvétel megkezdődik, mellyel mindig valami új kezdődik. A tizenhármas tónus viszi az adott és végéhez ért ciklus végkifejleti eredményét, új információját az egyes tónushoz, amely ezt egy új témába ágyazva újból útnak indítja. (Torony).  Hogyan szélesíthetem ki örömömet és szeretetemet?

 

Hullámtéma: KÉZ - MANIK

„Manik a kapu, a nyílás, az átjáró egyik megértésből a másikba. …Mint a hömpölygő víz folyékonysága, Manik a tánc, a mudra a szép­ség megjelenítője. Manik jeleníti meg a "szépség útját", a képességet, hogy mindenben és önmagádban is meglásd a belső szépséget. Innen árad ki természetes módon öntörvényűséged. Ez az a hely, ahol egód összhangban van az isteni akarattal. Amikor teljes szépségedben és hatalmadban állsz, pusz­ta jelenléted arra szólít fel másokat, hogy azzá váljanak, akik valójában lehetnek. A maják számára Manik jelképezi a szarvast, a gyengéd, derűsen éber vezetőt, aki gördülékeny szépséggel és nemességgel lép­del, megnyitva, feltárva mindent. Manik esszenciáját a hullám metaforája hordozza. A hullámnak sok fázisa van: lendület - kitarajosodás — beteljesülés — és újraegyesülés az óceánnal. Manik összeköt téged a hatalmas óceánnal, és felfedi igaz azonosságod partjait. Ha azonosulsz az örvények és viharok küzdel­mével, akkor az abban rejlő tanítást vonzód magadhoz. Ha szellemed egységével azonosulsz, akkor a hasonlóság törvénye mentén azzá is válsz majd.Ha magadhoz öleled Manik-ot, ajtóvá válsz, megnyílsz azok felé a képességek és eszközök felé, melyek felélénkítik növekedésedet. Ha egyszer átléped ezt a küszöböt, akkor változás következik be észlelésed­ben, akkor ismerni fogod, és meg fogod testesíteni Esszenciális Önvalódat. Cselekedj "úgy mintha" és hamarosan fel fogod ismerni belső tel­jességedet, íme a paradoxon: tudatosítsd emberi mivoltodat, mégis tudd, hogy már most tökéletes, fejlődő lény vagy függetlenül attól, ho­gyan látod mostani nézőpontodból. A kiteljesedési folyamat házi fela­data mindig környezetedben tükröződik….Manik energiája segít megnyilvánítani spirituális képességeidet - különösen az olyan intuitív képességek területén, mint az orákulumok alkalmazása. Minden inkarnációdban hozol magaddal bizonyos tehet­ségeket. Különféle tehetségeket és eszközöket választottál ahhoz, hogy másokkal kapcsolatba lépj, és életed fejlődési folyamatán haladj. Szó­lítsd belső bölcsességedet és belső látásodat, hogy világosan lásd a ben­ned rejlő tehetségeket és eszközöket. ..Imában vagy meditációban fejezd ki, hogy készen állsz, és kéred a megfelelő eszközöket, melyek fejlődésedet jelen pillanatban legjobban szolgálják. Megérdemled, hogy megkapd ezeket az eszközöket. Engedd, hogy Manik hulláma elmosson minden értéktelenség-érzést, hogy tel­jességében megkaphasd az ajándékokat, melyeket eredendő jogod hasz­nálni és élvezni….Manik árnyékában vannak a spirituális zavarodottságok és ellenállá­sok. Ahogy növekedésed határaihoz érkezel, ellenállást tapasztalhatsz igaz szépséged és hatalmad felfedésével szemben. Utadon mindig új eszközöket, és beavatásokat kapsz. Gondolj vissza egy alkalomra, ami­kor, ilyen ajándékot kaptál, amikor egy új kutatásra, egy lehetőség feltérképezésére indultál. Emlékezz a spirituális kegyelem érzetére, ami az ajándékkal együtt érkezett. Keress további felkínálkozó nyílásokat. Le­het, hogy szokatlan körülmények között jelennek meg. Érzelmi krízisek, látszólagos akadályok közepette is találkozhatsz velük. Inten­zív élethelyzetekben a Szellem gyakran teremt szokatlan elérési utakat fejtett lehetőségek felé. Ha tudatában vagy ezeknek a beavatási kapuk­nak, akkor megnyílik az ajtó a vezetők és szövetségesek felé. Ez megtör­heti a zavarodottság, és a külvilágra reagálóviselkedés átkát is…Manik másik árnyéka a dolgok kiteljesítésében jelentkező nehéz­ségek. Különösen nehéz véghezvinni valamit, ha úgy érzed nem vagy megfelelő, vagy erőfeszítéseid lehetséges eredménye nem tetszik neked. Ha túl sokat vállalsz, akkor túl nyomottá, szétszórttá válhatsz, ahhoz, hogy befejezd. Lehet, hogy élvezettel kezded el a kreatív folyamatot, de elveszted a motivációt, rejtett problémáid miatt, vagy a látszólagos ne­héz munka miatt, ami a befejezéshez szükséges. A befejezés könnyebbé válik, ha megengeded magadnak, hogy izgatott és elégedett legyél min­den lépéseddel az úton….Manik másik árnyékában hiányzik belőled a vágy és fegyelem, hogy egy készséget elsajátíts.(pl.: meditáció, gyógyítás, vagy valamilyem kre­atív művészi tevékenység). Fontos emlékezni arra, hogy az odaadás, az összpontosított szándék, és a nyitottság mind szükségesek valamilyen új készség elsajátításához….Manik árnyékában azt gondolhatod, hogy az eszközé a hatalom. Azt gondolod, hogy képességed az információ-szerzésre bizo­nyos eszközök segítségével - tarot, asztrológia stb. - a szimbólumokból vagy a rendszerből ered? Az eszköz csak megadja a fókuszpontot, hogy megnyílj az igazságra, ami a metaforán keresztül érkezik. Ha túlságosan ragaszkodsz eszközeidhez - könyvek, kristályok, szimbólumok, rend­szerek, stb - akkor elhiszed, hogy a hatalom rajtad kívüli. Nyílj meg misztikus természeted tisztasága előtt. Te magadvagy az eszköz, melyen keresztül a Szellem szól. …Fejezd be, amit elkezdtél, odaadással és koncentrált szán­dékkal. Értsd meg a fegyelem pozitív oldalát képességeid finomításában. Olyan légy, mint a víz, lassan áradó, és táncoló, nem pedig megra­gadó, harcoló, és tapadó. Légy te az átlátható, fénylő kapu. Légy te az eszköz, melyen keresztül nagyszerűséged szól!.....A Manik által megtestesített bölcsesség a megoldás, ami a teljességet jelképezi. ..A spirituális megoldás összefügg egy fejlődési folyamat lezárulásával, és egy új kez­detével.”