Szinkronárium

 "A 13 holdhónapos / 28 napos szinkronárium a Galaktikus Standard Idő harmonikus mérője. A GST olyan négy-dimenziós harmonikus mérték, ami a három-dimenziós asztronómiai értékek és mértékek relativizmusa fölé emelkedve azokat önmagával összhangban integrálja. Ezért nevezzük szinkronáriumnak és nem kalendáriumnak.A szinkronárium újéve július 26-án kezdődik és július 24-én van az év utolsó napja. Július 25. a zöld nap, vagy más néven az "időn kívüli" nap, amikor képesek vagyunk megtisztulni és megtapasztalni a negyedik dimenzió valóságát, sőt a "g-erőt", az ötödik dimenziós szervezőerőt, ami a feljebb való valóság radiális mátrixával hoz bennünket szinkronba."                      (Dr. José Argüelles)

Minden hónap pontosan négy hétből áll, s minden év pontosan 52 tökéletes hétből. Minden hónap és minden év kezdetei mindig pontosan ugyanarra az adott napra esnek egy héten.

  

Hogyan használjuk a szinkronáriumot

 A szinkronárium mindennapi használatának a legegyszerűbb módja élet-játékunkban, hogy a napi energiákat kísérő érzeteket és tapasztalatokat figyelemmel kísérjük. Minden ember egy két-lábon járó energiatest. Az energiatestbe karmikusan belevésődött és hozzátapadt kauzáltest a minden nap változó energiamezőket intenzíven megtapasztalja. Ezek a személyes állapotnak megfelelően fejtik ki hatásukat az észlelésben és a testi megnyilvánulásokban is. Így váltakozhat jó és rossz lelki és testi közérzet. Ahogyan a napi energia a saját személyes állapottal harmonizál, úgy utal egyben arra a pontra is, amely még gyógyulásra vár. Egy idő után ráérez az ember, megtalálja a módját, hogyan kezdődjön a gyógyulás folyamata. A szinkronárium tehát a lineáris időben egymás után következő napok programaspektusainak négydimenziós játéka. A személyes rezonancia természetesen valami teljesen szuverén. A Földi tanulmányidőszak azonban nemsokára véget ér, ez ugyebár jó néhány spirituális forrásból közismert; emiatt igen ajánlatos MOST szinkronicitásba kerülni TERRA GAIA-val. A Föld is visszakapja szuverenitását, beteljesítette feladatát. A szinkronárium egy segédeszköz, amely a szinkronicitást támogatja és létrehozza. Az IDŐvel való harmonikus rezonancia kötelező előfeltétele a feltétel nélküli szeretet. Az IDŐ törvényszerűségének ismeretéhez tartozik az is, hogy az IDŐ-t aktívan alakítani, formálni tudjuk. A rendszer lényege, hogy az emberiség magát egy harmonikus időegységhez szinkronizálja (a kiszámíthatatlan mértékhez képest), s ezzel az egyéni tudat is harmonikus jellegű meglátásokra válik hajlamossá. Amint a természetes időben kezdünk élni, a harmónia egyéni meglátása új, organikusan egyszerű értékek megerősödését segíti elő. Az egybeesések (szinkronicitás) normálissá válásával, mint az emberi tulajdonságok és minőségek legfontosabbjaként a telepátiát fogjuk egyre inkább használni. A mayák előre tudták, hogy most milyen idők várnak a földbolygó lakóira. Tudták, hogy a naptárreform a történelem utolsó cselekedete, és az első lépés a Föld galaktikus kultúrában való újraéledésében. A 13 holdhónapos és 28 napos naptár kétségkívül kulcstényező lehet az emberiség számára, hogy visszaemlékezzünk galaktikus hagyatékunkra és változtassunk a történelem útján még a nagy maja ciklus 2012-es vége előtt.