A Sárga Csillag  hullámvarázsa  

                                     TZOLKIN   PALOTÁI

                         
                
     

5. A varázslat zöld központi palotája – a mátrix terme

                                                    

20. Hullámperiódus: A Sárga Csillag – a harmónia ereje

    KIN 248- KIN 260

(2013.01.31. - 2013.02.12.)

 
( A hullámok, az adott hullámtéma és a 13 nap energiáját követve, álmaink, életünk napi eseményeinek tudatos megélésével haladhatunk az önfelismerés útján)
 

1. nap kin 248 (01.31.)

Egy új energiahullám veszi kezdetét, a hozzá párosult szoláris energia koncentrált hangsúlyt kap, célmeghatározó szereppel rendelkezik.    Mi a célom?

2. nap kin 249 (02.01.)

A mágneses tónus visszhangja. Milyen kihívással állok szemben?

 3. nap kin 250 (02.02.)

Dinamikus löket. Az egyes tónussal kilőtt cél mozgásba lendül. Hogyan szolgálhatok a legjobban?

 4. nap kin 251 (02.03.)

Ősforma, a megvalósíthatóság lehetősége, az adott SE témának konkrét formát ad. Milyen formát adjak a szolgálatomnak?

5. nap kin 252 (02.04.)

A vonal megjelenésével, a kombinációk lehetősége megnyílik. A megvalósulási folyamat kezdete, rendező szerep (torony), az összpontosítás helye. Hogyan erősíthetem fel magam a legjobban?

 Az első négy tónus egy fölérendelt egységet alkotnak, amelyben elsődlegesen az adott hullám tartalmi minősége és a tematika van meghatározva. Az EGY-nek nagysága és kiterjedése miatt " forráserő lévén " szüksége van a 3 további "segítőre", a lunáris, az elektromos és az önálló tónusra, amelyek hozzásegítik, hogy a téma teljes egészében beérjen. Mind a három tónus a magnetikus ELSŐ szolgálatában áll.
A következő öt pozíció jelenti a hullám középső egységét. Az öttel megjelenik az operatív műszer, amelyet feltétlen használni kell a "program" lefuttatásához.
 
6. nap kin 253 (02.05.)

Megjelenik a Csillag  által behozott téma tartalmi minősége, és mozgásba lendül. Hogyan érhetem el az egyensúlyt?

7. nap kin 254 (02.06.)

Energiával feltöltődés, hogy a további tónusok elérjék a céljukat. Hogyan hangolhatom össze a szolgálatomat másokéval?

8. nap kin 255 (02.07.)

A legerősebb megvalósítási erő, átütőerő, melyen a téma megvalósulhat . Nagy erősségű napok. Feladata, hogy megnyilvánuljon a program. Karmikus egyének számára fájdalmasak ezek a napok. Hitem szerint élek?

  9. nap kin 256 (02.08.) 

Kiteljesedés száma, végrehajtja a programot, kapcsolódás a forrásprogrammal, döntéshozatalban segít, megakadt helyzetek újból sodrásba hozása. (Torony). Hogyan valósíthatom meg a célom?

 10. nap kin 257 (02.09.)

Megvalósulás, megvan az eredmény. Hogyan tökéletesíthetem azt amit csinálok?

 A hullám eléri a TÍZ-es tónussal a manifesztációs pontját. Ami az egyes tónusnál, mint forrásimpulzus elindult, az itt a TÍZ-es állomáson célba ér. Ebből következik, hogy a TÍZ-es pontra eső szoláris erő a hullámtéma céljára különleges utalást tesz.
 

11. nap kin 258 (02.10.)

 Az elért eredmény újra elengedése. Hogyan engedhetek szabad utat?

12. nap kin 259 (02.11.)

A hullám eléri az érettségét, a tartalom tisztasága kikristályosodik - láthatóvá válik miről is szólt a hullám. Hogyan szolgálhatom mindazt ami él?

   13. nap kin 260 (02.12.)

Az egyes tónussal való kapcsolatfelvétel megkezdődik, mellyel mindig valami új kezdődik. A tizenhármas tónus viszi az adott és végéhez ért ciklus végkifejleti eredményét, új információját az egyes tónushoz, amely ezt egy új témába ágyazva újból útnak indítja. (Torony).  Hogyan szélesíthetem ki örömömet és szeretetemet?

 

Hullámtéma:

 

LAMAT-CSILLAG

 

„Csillagmag vagy! A Fény Tudatba való fejlődésed holografikus mag­csomagja benned van, és az energia is mely a teljesség felé vezet. Ez a rezonancia a nagyobb én kitágultabb világképét, és a valóság új észle­lésének útjait kínálja. Önelfogadásod által lett ez az út az ajándékod. Lamat a lángra kapás, mint a rezonáló szikrák kozmikus robbanása. Ez a kilövő állomás, ahonnan hallod felgyorsult fejlődésed rakétájának mormolását. Meditációban, ha szeretnél az istenség izzó szikráivá válni, hívd segítségül Lamat-ot. Lamat csillagmag ajándéka a mindent egyesítő harmónia felis­merése. Ahelyett, hogy csak vágyakozol arra, hogy harmonikus légy, válj te magad harmóniává. Élő valóságként, ne csak elvont fogalomként gyakorold a harmóniát. Ez a gyakorlat különféle energiákat, gondola­tokat, embereket és folyamatokat vegyít össze. Intuitív vezettetésedet kövesd abban, hogy mit és mikor vegyíts. Ha elkezded szívedet követ­ni, meg fogod ismerni, amikor a csillagokhoz visszavezető úton jársz. Lamat lehetőséget ad a nagymértékben kitágult fókusz fenntar­tására, az éberség egységére, mely magában foglalja az én nagyobb kon­stellációját. Erre példa az egyidejű éberség az egzisztenciális én vágyai­ról és az Esszenciális Önvaló igazságáról. E csillagharmónia magában foglalja csillagmag éned kitágult perspektíváját, azt a részedet, amely legnagyszerűbb sorsod lehetőségeit hordozza. A maják számára Lamat a nyulat jelképezi, melynek puhasága és finomsága az örökké növekvő szeretet útja, és amelynek dimenzionális nyúl-ürege az az ajtó, amelyen most belépsz. Tudatosítsd magadban a Földdel való kapcsolatodat. Szabadítsd fel magad, és ugorj a csillagka­puba. ..Lamat száma a nyolcas, a harmonikus rezonancia száma, a végtelen szimbóluma. Lamat a harmonikus felhang, mely megmutatja neked a csillagokhoz visszavezető utat. Lamat egyik árnyéka, ha egyetlen kizárólagos útban hiszel, vagy abban, hogy csakis egy igaz rendszer van, amely a megvilágosodáshoz vezet. Személyes utad egyedülálló. Figyelj, és tanulj minden tanítótól, de tudd, hogy rajtad múlik bölcsességük integrálása saját igazságodba. A bölcs útmutató arra bátorít, hogy nyitott légy minden tanításra, és saját szíved útját kövesd. Lamat árnyékában úgy erezheted, hogy életfeladatod diszharmonikus helyzetekbe kényszerít. Például olyan emberekkel kell együtt élned vagy dolgoznod, akikkel folyamatos konfliktusaid, súrlódásaid vannak. Ennek az árnyéknak másik aspektusa az ítélkezés, ami abból ered, hogy a harmóniát ideálnak tekinted. Bármilyen módon járod utadat, az lépéseket jelenthet a harmónia megvalósításában. Éld meg a har­móniát kapcsolataidban, érzelmeidben, környezetedben, és tágabb nézőpontjaidban. Lamat árnyékában az átalakulás lehetősége abban rejlik, hogy tuda­tosítod az életedben jelenlévő harmóniát vagy diszharmóniát. Légy ké­szen az elismerésre, és a tisztogatásra ott, ahol szükséges. Hívd segítsé­gül a bölcsességet és szeretetet a tisztogatási folyamat megkönnyítésére. Nyílj meg teljesebb mértékben a harmóniának, életed minden területén. Az én harmóniája és élete a szabadság alapzatává válik. Lamat árnyékában ahelyett, hogy kitágult jelenlétedet érzékelnéd, korlátozott, intellektuális módon értelmezed önmagád. Lehet, hogy annyira azonosultál szerepeiddel, hogy azt hiszed mindössze ennyi, aki vagy. Ez a tudatos elme túlnövése, mely jelenlegi hiedelem világodat és valóságlátásodat adja. Kevésbé eredményes dolog megpróbálni megérteni, hogy ki vagy, mint egyszerűen az lenni, aki vagy. Egyszerűsíts. Vizsgáld meg hajla­maidat, tehetségeidet, képességeidet. Bennük rejlenek a jelek, melyek megmutatják ki vagy tágabb jelenlétedben. Lehet, hogy el is ítéled magad amiatt, hogy nem tudsz visszaem­lékezni arra, aki vagy. Lehet, hogy szeretnél rájönni rendeltetésedre, felébreszteni sorsodat, megérteni, hogy mért jöttél ide. Egyszerűsíts. Vizsgáld meg képességeidet, tehetségeidet. Szabadítsd fel gondolatai­dat, önkritikus természetedet. A jelen pillanatban mindannak összes­sége vagy, ami voltál, ami vagy, és amivé válhatsz. Egyszerűen légy ön-magad, mert csakis ez nyitja meg előtted kiaknázatlan lehetőségeid varázslatát.”                        Maja orákulum