A Fehér Varázsló hullámvarázsa  

                                     TZOLKIN   PALOTÁI

                         
                
     

1. A fordulat vörös keleti palotája – a születés terme

                                                    

2. Hullámperiódus: A fehér varázsló – az időtlenség  ereje         

          KIN 14- KIN 26   

(2012.02.26. - 2012.03.10.)

 
( A hullámok, az adott hullámtéma és a 13 nap energiáját követve, álmaink, életünk napi eseményeinek tudatos megélésével haladhatunk az önfelismerés útján)
 

1. nap kin 14 (02.26.)

Egy új energiahullám veszi kezdetét, a hozzá párosult szoláris energia koncentrált hangsúlyt kap, célmeghatározó szereppel rendelkezik.    Mi a célom?

2. nap kin 15 (02.27.)

A mágneses tónus visszhangja. Milyen kihívással állok szemben?

 3. nap kin 16 (02.28.)

Dinamikus löket. Az egyes tónussal kilőtt cél mozgásba lendül. Hogyan szolgálhatok a legjobban?

 4. nap kin 17 (03.01.)

Ősforma, a megvalósíthatóság lehetősége, az adott SE témának konkrét formát ad. Milyen formát adjak a szolgálatomnak?

5. nap kin 18 (03.02.)

A vonal megjelenésével, a kombinációk lehetősége megnyílik. A megvalósulási folyamat kezdete, rendező szerep (torony), az összpontosítás helye. Hogyan erősíthetem fel magam a legjobban?

 Az első négy tónus egy fölérendelt egységet alkotnak, amelyben elsődlegesen az adott hullám tartalmi minősége és a tematika van meghatározva. Az EGY-nek nagysága és kiterjedése miatt " forráserő lévén " szüksége van a 3 további "segítőre", a lunáris, az elektromos és az önálló tónusra, amelyek hozzásegítik, hogy a téma teljes egészében beérjen. Mind a három tónus a magnetikus ELSŐ szolgálatában áll.
A következő öt pozíció jelenti a hullám középső egységét. Az öttel megjelenik az operatív műszer, amelyet feltétlen használni kell a "program" lefuttatásához.
 
6. nap kin 19 (03.03.)

Megjelenik a Varázsló által behozott téma tartalmi minősége, és mozgásba lendül. Hogyan érhetem el az egyensúlyt?

7. nap kin 20 (03.04.)

Energiával feltöltődés, hogy a további tónusok elérjék a céljukat. Hogyan hangolhatom össze a szolgálatomat másokéval?

8. nap kin 21 (03.05.)

A legerősebb megvalósítási erő, átütőerő, melyen a téma megvalósulhat . Nagy erősségű napok. Feladata, hogy megnyilvánuljon a program. Karmikus egyének számára fájdalmasak ezek a napok. Hitem szerint élek?

  9. nap kin 22 (03.06.) 

Kiteljesedés száma, végrehajtja a programot, kapcsolódás a forrásprogrammal, döntéshozatalban segít, megakadt helyzetek újból sodrásba hozása. (Torony). Hogyan valósíthatom meg a célom?

 10. nap kin 23 (03.07.)

Megvalósulás, megvan az eredmény. Hogyan tökéletesíthetem azt amit csinálok?

 A hullám eléri a TÍZ-es tónussal a manifesztációs pontját. Ami az egyes tónusnál, mint forrásimpulzus elindult, az itt a TÍZ-es állomáson célba ér. Ebből következik, hogy a TÍZ-es pontra eső szoláris erő a hullámtéma céljára különleges utalást tesz.
 

11. nap kin 24 (03.08.)

 Az elért eredmény újra elengedése. Hogyan engedhetek szabad utat?

12. nap kin 25 (03.09.)

A hullám eléri az érettségét, a tartalom tisztasága kikristályosodik - láthatóvá válik miről is szólt a hullám. Hogyan szolgálhatom mindazt ami él?

   13. nap kin 26 (03.10.)

Az egyes tónussal való kapcsolatfelvétel megkezdődik, mellyel mindig valami új kezdődik. A tizenhármas tónus viszi az adott és végéhez ért ciklus végkifejleti eredményét, új információját az egyes tónushoz, amely ezt egy új témába ágyazva újból útnak indítja. (Torony).  Hogyan szélesíthetem ki örömömet és szeretetemet?

 

IX - VARÁZSLÓ

Hullámtéma:

 

O a mágus, akinek erőit szívből kiáradó bölcsesség aktiválja. Olyan bölcsesség ez, mely az elme és a szív összehangolódásából ered. A nyi­tott, bizalommal teli szív, az észlelés kifinomult eszköze. Ha megenged­ed magadnak, hogy "ne tudj", az megnyitja az utat az elme előtt az uni­verzum mélyebb megértésére. Ix arra kér, hogy teljes mértékben használd ki az összehangolt elmét arra, hogy részt vegyél a varázslatban. .. A varázslat dimenzi­ókapuja az egyszerű létezésen keresztül nyílik meg. Kivételesnek tűnik, mégis gyakran a hétköznapiságban jelenik meg, ha van szemed a látás­ra. Amikor megérted, hogy minden lehetőség létezik, megérted azt is, mi a varázslat, a mágia. Amikor a világot olyannak tekinted, amit vékony fátyol választ csak el más valóságoktól, akkor a varázslat min­dig, mindenütt jelen van. Ma a hatalmasabb valóságok ajtaja nyitva áll.., Ix arra kér, hogy minden eszközt, min­den erőt és képességet szűrj át az Isteni szándékon. "Az Isteni bölcs eszközeként szabaddá teszem magam a múltamtól, és most átlépek a jövőbe. Sértetlenül állok a fényben, összhangban az isteni akarattal. Tudom, hogy ami a nagyobb mintát szolgálja, az engem is szolgál, és ezzel a tudással összhangban cselekszem. Értem hogy minden lehetséges, és ebből a tudásból ered belső mágusi mivoltom. Alázatban tágul tiszta jelenlétem, hogy magába foglalhasson minden képességet, amit a korlátozott tudat varázslatosnak tart. Teljes vagyok. Mindaz, ami va­gyok, lényem középpontja körül táncol, a kozmikus tudatossággal összhangban. ... Az akarat, mely nincs összhangban az istenivel, önmagán kívülre tekint válaszo­kért és erőért. Ha befelé fordulsz vezettetésért, akkor visszatalálsz a ter­mészetes összhanghoz és érzékenységhez.. Ix meghív, lépj be saját erődbe. Az erő az önelfogadásból, és fej­lődésed iránti elkötelezettségből ered. Az erőt nem találod meg maga­don kívül. Bármilyen külső segítségnek, ami erővel tölt el, benned van isteni gyökere. Ha szükséged van arra, hogy mások elismerjenek fordulj önmagád ereje felé. Amikor úgy érzed, hatékony elfoglaltságod van, azt teszed, ami örömmel tölt el, energiád természetes módon növekszik, és egyre többet fogad be abból, ami te vagy, a varázslat pedig beáramlik az életedbe. Kérd az összeköttetést a legmagasabb bölcses­séggel. Idézd meg az isteni cselekedetet mindenben, amit teszel! A mágus a fény eszköze, a Szellem munkájának végrehajtója. A bölcs mágus spontán és átlátható, csak megengedi, hogy a varázslat megtör­ténjen, ahelyett, hogy irányítani, vagy előidézni próbálná. …A valódiság abból a szándékból ered, hogy őszinték és igazak legyünk önmagunkkal és má­sokkal szemben. Azt jelenti, hogy bízni lehet abban, hogy azt teszed, amit mondasz. Továbbá, hogy cselekedeteid összhangban vannak érzelmeiddel. A valódiság az énnel való mély kapcsolatból ered. Jellem­zője a szándék, hogy kimond igazságodat, hogy őszintén szólítsd meg árnyékos oldalaidat, és hogy végére járj önmagaddal és másokkal kapcsolatos feldolgozatlan ügyeidnek. Ix az irányítás és a személyes hatalom kérdéskörét is felfedi. Figyeld meg, hogyan jelennek meg életedben ezek a kérdések. Hajlamos vagy kontrollálni a dolgokat, szeretnéd, hogy minden a kedved szerint ala­kuljon? Mi motiválja akaratodat: az elismerés, státusz, vagy hírnév utáni vágy? …. Az irányítás igénye akkor lép fel, amikor bizonytalan vagy, vagy többé nincs kapcsolatod azzal, ami értelmet és elégedettséget hozott életedbe. Ehhez hasonlóan azok, akik a hatalmat valami rajtuk kívül álló dolognak tekintik, a mágiát az emberek és a természet irányítási eszkö­zének tekintik. Ez a megközelítés meghozza a maga leckéit. Ebben az árnyékban tudattalanul eltorzíthatsz adatokat. Amint megnyílsz az isteni akarat előtt, ter­mészetes módon oldod meg a személyes hatalom és akarat kérdéseit. Ix lehetőséget kínál arra, hogy szövetségeseddé tedd félelmeidet és bizonytalanságaidat. Lehet, hogy előző életekből hordozol magaddal dolgokat - mély sebeket, melyek most is fájdalmat, haragot, csalódást generálnak. Ezek az élmények elhomályosíthatják a látásodat. Ahhoz, hogy kitisztuljon a kép, kezdj el dolgozni az árnyék tanítóival, integráld őket. Ez az integráció szövetségessé teszi a félelmet, és lényed minden aspektusának szeretetteljes elfogadását teszi lehetővé. Ez pedig meg­gyógyítja a mögöttes struktúrát, ami az egót és a bizonytalanságot táp­lálta, lenyugtatja az elmét, összekapcsolja a szívvel, és elvisz téged a tisz­taság, és erővel telítettség birodalmába. ..Ebben az árnyékban a transzformáció esélye a végtelen lehetőségek felhasználásában rejlik. Az isteni akarattal összhangban élő mágusként tudatosan teremted meg a lehetséges valóságok mezejét. Holografikus valóságokban dolgozol, melyek az észlelés, a fény és a rezgés lencséiként működnek. Kreatív energiád szabadon mozog ebben a mezőben, ás magához vonz mindent5 ami elősegíti álmod megnyilvánulását. Min­den tudatos és tudattalan gondolatod segít létrehozni a formát, mely­ben látomásod alakot ölt. Ezért olyan fontos a tiszta szándék, az ima, a meditáció. Az energia isteni időzítéssel gyűlik össze, hogy támogassa speciális látomásodat. Amikor elér egy kritikus mennyiséget, megvaló­sulásba fordul. Amint megnyitod hiedelemrendszeredet az ilyen tudat­feletti kreativitásnak, minden lehetségessé válik, beleértve a mágiát, a csodákat és az isteni közbeavatkozást.”     Maja orákulum