A Vörös Sárkány hullámvarázsa  

                                     TZOLKIN   PALOTÁI

                         
                
     

1. A fordulat vörös keleti palotája – a születés terme

                                                    

1. Hullámperiódus: A Vörös Sárkány – a születés ereje         

          KIN 1- KIN 13   

(2013.02.13. - 2013.02.25.)

 
( A hullámok, az adott hullámtéma és a 13 nap energiáját követve, álmaink, életünk napi eseményeinek tudatos megélésével haladhatunk az önfelismerés útján)
 

1. nap kin 1 (02.13.)

Egy új energiahullám veszi kezdetét, a hozzá párosult szoláris energia koncentrált hangsúlyt kap, célmeghatározó szereppel rendelkezik.    Mi a célom?

2. nap kin 2 (02.14.)

A mágneses tónus visszhangja. Milyen kihívással állok szemben?

 3. nap kin 3 (02.15.)

Dinamikus löket. Az egyes tónussal kilőtt cél mozgásba lendül. Hogyan szolgálhatok a legjobban?

 4. nap kin 4 (02.16.)

Ősforma, a megvalósíthatóság lehetősége, az adott SE témának konkrét formát ad. Milyen formát adjak a szolgálatomnak?

5. nap kin 5 (02.17.)

A vonal megjelenésével, a kombinációk lehetősége megnyílik. A megvalósulási folyamat kezdete, rendező szerep (torony), az összpontosítás helye. Hogyan erősíthetem fel magam a legjobban?

 Az első négy tónus egy fölérendelt egységet alkotnak, amelyben elsődlegesen az adott hullám tartalmi minősége és a tematika van meghatározva. Az EGY-nek nagysága és kiterjedése miatt " forráserő lévén " szüksége van a 3 további "segítőre", a lunáris, az elektromos és az önálló tónusra, amelyek hozzásegítik, hogy a téma teljes egészében beérjen. Mind a három tónus a magnetikus ELSŐ szolgálatában áll.
A következő öt pozíció jelenti a hullám középső egységét. Az öttel megjelenik az operatív műszer, amelyet feltétlen használni kell a "program" lefuttatásához.
 
6. nap kin 6 (02.18.)

Megjelenik a Sárkány által behozott téma tartalmi minősége, és mozgásba lendül. Hogyan érhetem el az egyensúlyt?

7. nap kin 7 (02.19.)

Energiával feltöltődés, hogy a további tónusok elérjék a céljukat. Hogyan hangolhatom össze a szolgálatomat másokéval?

8. nap kin 8 (02.20.)

A legerősebb megvalósítási erő, átütőerő, melyen a téma megvalósulhat . Nagy erősségű napok. Feladata, hogy megnyilvánuljon a program. Karmikus egyének számára fájdalmasak ezek a napok. Hitem szerint élek?

  9. nap kin 9 (02.21.) 

Kiteljesedés száma, végrehajtja a programot, kapcsolódás a forrásprogrammal, döntéshozatalban segít, megakadt helyzetek újból sodrásba hozása. (Torony). Hogyan valósíthatom meg a célom?

 10. nap kin 10 (02.22.)

Megvalósulás, megvan az eredmény. Hogyan tökéletesíthetem azt amit csinálok?

 A hullám eléri a TÍZ-es tónussal a manifesztációs pontját. Ami az egyes tónusnál, mint forrásimpulzus elindult, az itt a TÍZ-es állomáson célba ér. Ebből következik, hogy a TÍZ-es pontra eső szoláris erő a hullámtéma céljára különleges utalást tesz.
 

11. nap kin 11 (02.23.)

 Az elért eredmény újra elengedése. Hogyan engedhetek szabad utat?

12. nap kin 12 (02.24.)

A hullám eléri az érettségét, a tartalom tisztasága kikristályosodik - láthatóvá válik miről is szólt a hullám. Hogyan szolgálhatom mindazt ami él?

   13. nap kin 03 (02.25.)

Az egyes tónussal való kapcsolatfelvétel megkezdődik, mellyel mindig valami új kezdődik. A tizenhármas tónus viszi az adott és végéhez ért ciklus végkifejleti eredményét, új információját az egyes tónushoz, amely ezt egy új témába ágyazva újból útnak indítja. (Torony).  Hogyan szélesíthetem ki örömömet és szeretetemet?

IMIX-SÁRKÁNY

 

Hullámtéma:

 

„Imix jelöli az élet gyökér forrását, az elsődleges létezés táplálását és támaszát, és benne találhatók az egység őseredeti vizei. Itt kapják meg gyökereid legmélyebb táplálékukat. ..Imix ajándéka a születés ereje, a lehetőség, hogy azzá válj aki vagy, fenntartás, támogatás és energia kitermelés szü­letésed után. Imix jelképezi az erős, védelmező szülőt, aki táplálja az isteni gyermeket az odaadás erejével, szeretetteljes támogatással, ami a befogadó-készségből és az ősbizalomból ered. Az ősbizalom azt jelenti, hogy garanciák nélkül hozol döntéseket, tudva, hogy az isteni vezettetés mindazzal ellát, amire utadon szükséged lehet. Azt jelenti, hogy minden percben újra és újra döntést hozol, feltétel nélküli megbízva szíved bölcsességének kormányzásában. Az ősbizalomban átadod magad az isteni én akaratának, elengeded mindazt, amiről egód azt gondolja, hogy kontrollálja eredményeit az életedben. Mély bizalmat jelent abban, hogy a folyamatok végzik a maguk dolgát fejlődésed jelenlegi spiráljában. Imix energiája arra kér, hogy öleld magadhoz befogadó-készséged mélységeit. Lehet, hogy arra tanítottak, hogy helyesebb adni, mint kap­ni. Az adás jó módszer arra, hogy megtanuld az elfogadást, de nem je­lenti a teljes képet. A kiteljesedés körkörös áramlása van jelen az adás­ban és elfogadásban, ami benned és külvilágodban egyszerre történik meg. Ha feltétel nélkül megbízol az adásban, akkor semmilyen módon nem köt az, hogy hogyan fogadják az ajándékot. .. Legyél tudatában, hogy ajándékod egy bizonyos szinten univerzálisan szétárad, függetlenül attól, hogy látszólag hogyan fogadják. Amikor azonban az ajándék az egóból jön akkor elvárások és feltételek korlátozzák. A szeretet egy-szerűen csak van. Sem nem adják, sem nem veszik, egyszerűen csak felfedezik, és elismerik…Amikor valaki mély kapcsolatot ajánl neked, légy egészen jelen. Üresítsd ki, nyugtasd el magad. Erezz, és figyelj. Légy tudatában annak hogy mikor gondolsz másra, tereled el a témát, vagy vonják el figyelmedet külső zavaró tényezők, mint pl. a tévé. Elméd, belső folya­mataid, fizikai elfoglaltságod, gyakran inkább aktív, mint befogadó mezőt teremt. Amikor jelen vagy, lélegezz mélyen, nyisd ki a szíved, és arról a helyről figyelj. Az univerzum az adás és kapás ki- és belélegzésén alapul. Amikor igazán elfogadsz, akkor megnyitod magad a gyorsuló fejlődésnek. Amikor eb­be a körforgásba belépsz, akkor érted meg igazén, hogy csakis szeretet létezik…Amikor az előző ciklus utolsó fordulatát is befejezted, akkor kezdődik el mindig az új tanulási ciklus. Minden kis spirál egy nagyobb spirál része, melyben teljes galaxisok kavarognak hajthatatlanul keresztül a téren. Imix spirál­ja, mint totalitás, jelképezi a kozmikus fejlődés folyamatát.. Imix árnyékában a bizalommal kapcsolatos ügyek húzódnak meg. Megnyilvánulhat ez alapvető bizalomvesztésben a Forrás iránt, abban, hogy táplál, és mindennel ellát, amire utadon szükséged lehet. Lehet, hogy nem bízol az élet átalakító folyamataiban, hogy fejlődésedhez tökéletes leckéket és ajándékokat hoznak neked. Az ősbizalom magá­ban foglalja annak megértését, hogy nincsenek hibák, vagy áldozatok — csakis tanulni valók, és növekedési folyamatok a teljesség felé vezető úton. Ha észreveszed, hogy nincsenek hibák, ahogy a teljesség felé ha­ladsz, akkor sokkal könnyebbé válik az átalakító folyamatokba vetett bizalom kialakítása.

A bizalom azonban nem jelenti azt, hogy vakon cselekedj, vagy tétlenül várakozz - azt jelenti, hogy együtt haladsz tapasztalataid útjával, s tanulsz belőle. Függetlenül a látszattól, attól, hogy mi nyilvánul meg életedben, mindenképpen ajándékokat rejt a teljességhez vezető úton. Az adás és elfogadás ciklusában a bizalom olyan, mint egy síkosító,  mely  megkönnyíti  a  transzformációs  folyamat  útját.  Amikor megérted hogy az univerzum minden egyes részecskéje szeretetből jött létre, akkor a bizalom természetes létállapottá válik. Imix árnyékában rejlenek az olyan érzések, hogy nem vagy méltó arra, hogy kapj. ez gyakran zavar, és kényelmetlenség formájában jelenik meg, amikor valaki adni szeretne neked valamit. Az ilyen érzések sok mindenből eredhetnek. Gyakran a gyermekkorba nyúlnak vissza, amikor nem szí­vesen fogadták ajándékaidat, vagy azt mondogatták neked, hogy "adni jobb, mint kapni". Az is lehet, hogy olyan világot alakítottál ki magad­nak, ahol minden elég önmagának, vagy ahol senki semmit nem bir­tokol. Függetlenül mi okozza őket, az ilyen érzések csak részleges igazságokból származnak. Eredendően megérdemled, hogy kapj, egy­szerűen azért, mert létezel. A szeretet csak létezik, és te része vagy a szeretet ciklusának. Imix és Ik egyaránt jelképezik az isteni tápláléktól való elszakadást. Imix jelképezi a táplálék istennői aspektusát, míg Ik az inspiráció isteni aspektusát. Imix árnyékában úgy erezheted, hogy nincs meg a kapcso­latod vagy a bizalmad az isteni táplálék forrásában. Lehet, hogy úgy érzed senki sem támogat, életed csupa erőlködés és küzdelem, ahelyett hogy egy nagy kalandnak élnéd meg. Mintha semmi sem alakulna a kedvedre. Ne feledd, hogy eredendően megérdemled, hogy kapj.

Függetlenül attól, hogyan jelennek meg a dolgok, a támogatás és a táplálás mindig ott van, ajándék rejlik abban, amit hiányként tapasz­talsz. Imix arra kér, hogy legyen nagyobb bizalmad, hogy alakíts ki mé­lyebb kapcsolatot az elsődleges forrással, hogy új perspektívából tekints a teremtés és felbomlás ciklusára. A maják számára Imix képviseli az aligátort, vagy sárkányt, az őslényeket, kiknek ősi gyökerei e világ kezdetéig nyúlnak vissza. A túlé­lés kérdései hozzák előtérbe ezt az aspektust, ami felfalja a világot, táplálékát az élet teremtési ciklusából nyeri. Imix árnyékában túlságosan is azonosulhatsz azzal a szereppel, hogy táplálsz és éltetsz másokat, gondoskodó, "kozmikus mamának" érzed magad. Az adás elfogadás nélkül korlátokat teremt. A nyugati társadalomban a tudtunkon kívül függőnek, vagy kölcsönösen függőnek ne­veltek minket. Lehet, hogy valaki másért elhanyagoltad magad, mert képtelen vagy táplálni és támogatni önmagád, vagy egyszerűen nem akarod. Lehet, hogy másoktól várod el, hogy intuitíven kitalálják, mire van szükséged, és mindezt megadják neked közvetlen kommunikáció nélkül. Imix árnyéka például ezt mondhatja: "Ha igazán szeretne, tud hogy mit érzek" vagy "Ha kérnem kell, akkor nem éri meg." Más szó­val eltolod magadtól a felelősséget, hogy tudatában légy vágyaidnak, érzéseidnek, és kommunikálj róluk. Imix árnyékában van a hiedelem, hogy a szerelem mágikus, a kapcsolatok csak úgy megtörténnek, és hogy a szeretet szükséglet, nem pedig természetes létállapot. Függetlenül attól, hogy e tranzakció melyik oldalán találod magad, te vagy az adó, vagy a szükséget szenvedő, mindkét helyzet a szükséget és függést erősíti. Az ilyen hozzáállás az alapvető biztonság, önértéke­lés, és külső megerősítések problémáiból erednek. Teremtsd újjá belső értékeidet, szabadulj meg minden szereppel való azonosulástól. Ha Imix árnyékában vagy, akkor bátorítást kapsz arra, hogy belépj létezé­sed ősvizeibe, hogy felfedezd önelfogadásod gyökerét, belső értékedet, teljességedet. Találd meg érzéseid szökőkútját, fedezz fel őszintébben, teljesebben, fejezd ki valódi vágyaidat, álmaidat, igazságaidat.”  Maja orákulum