A Vörös Égenjáró hullámvarázsa 

     TZOLKIN   PALOTÁI

                  
     

2. Az átmenet fehér északi palotája – A halál terme

                                                    

5. Hullámperiódus: A Vörös Égenjáró – a tér ereje 

          KIN 53- KIN 65 

(2013.12.22. - 2014.01.03.)

 
( A hullámok, az adott hullámtéma és a 13 nap energiáját követve, álmaink, életünk napi eseményeinek tudatos megélésével haladhatunk az önfelismerés útján)
 

1. nap kin 53 (12.22.)

Egy új energiahullám veszi kezdetét, a hozzá párosult szoláris energia koncentrált hangsúlyt kap, célmeghatározó szereppel rendelkezik.    Mi a célom?

2. nap kin 54 (12.23.)

A mágneses tónus visszhangja. Milyen kihívással állok szemben?

 3. nap kin 55 (12.24.)

Dinamikus löket. Az egyes tónussal kilőtt cél mozgásba lendül. Hogyan szolgálhatok a legjobban?

 4. nap kin 56 (12.25.)

Ősforma, a megvalósíthatóság lehetősége, az adott SE témának konkrét formát ad. Milyen formát adjak a szolgálatomnak?

5. nap kin 57 (12.26.)

A vonal megjelenésével, a kombinációk lehetősége megnyílik. A megvalósulási folyamat kezdete, rendező szerep (torony), az összpontosítás helye. Hogyan erősíthetem fel magam a legjobban?

 Az első négy tónus egy fölérendelt egységet alkotnak, amelyben elsődlegesen az adott hullám tartalmi minősége és a tematika van meghatározva. Az EGY-nek nagysága és kiterjedése miatt " forráserő lévén " szüksége van a 3 további "segítőre", a lunáris, az elektromos és az önálló tónusra, amelyek hozzásegítik, hogy a téma teljes egészében beérjen. Mind a három tónus a magnetikus ELSŐ szolgálatában áll.
A következő öt pozíció jelenti a hullám középső egységét. Az öttel megjelenik az operatív műszer, amelyet feltétlen használni kell a "program" lefuttatásához.
 
6. nap kin 58 (12.27.)

Megjelenik az Égenjáró  által behozott téma tartalmi minősége, és mozgásba lendül. Hogyan érhetem el az egyensúlyt?

7. nap kin 59 (12.28.)

Energiával feltöltődés, hogy a további tónusok elérjék a céljukat. Hogyan hangolhatom össze a szolgálatomat másokéval?

8. nap kin 60 (12.29.)

A legerősebb megvalósítási erő, átütőerő, melyen a téma megvalósulhat . Nagy erősségű napok. Feladata, hogy megnyilvánuljon a program. Karmikus egyének számára fájdalmasak ezek a napok. Hitem szerint élek?

  9. nap kin 61 (12.30.) 

Kiteljesedés száma, végrehajtja a programot, kapcsolódás a forrásprogrammal, döntéshozatalban segít, megakadt helyzetek újból sodrásba hozása. (Torony). Hogyan valósíthatom meg a célom?

 10. nap kin 62 (12.31.)

Megvalósulás, megvan az eredmény. Hogyan tökéletesíthetem azt amit csinálok?

 A hullám eléri a TÍZ-es tónussal a manifesztációs pontját. Ami az egyes tónusnál, mint forrásimpulzus elindult, az itt a TÍZ-es állomáson célba ér. Ebből következik, hogy a TÍZ-es pontra eső szoláris erő a hullámtéma céljára különleges utalást tesz.
 

11. nap kin 63 (01.01.)

 Az elért eredmény újra elengedése. Hogyan engedhetek szabad utat?

12. nap kin 64 (01.02.)

A hullám eléri az érettségét, a tartalom tisztasága kikristályosodik - láthatóvá válik miről is szólt a hullám. Hogyan szolgálhatom mindazt ami él?

   13. nap kin 65 (01.03.)

Az egyes tónussal való kapcsolatfelvétel megkezdődik, mellyel mindig valami új kezdődik. A tizenhármas tónus viszi az adott és végéhez ért ciklus végkifejleti eredményét, új információját az egyes tónushoz, amely ezt egy új témába ágyazva újból útnak indítja. (Torony).  Hogyan szélesíthetem ki örömömet és szeretetemet?

 

Hullámtéma: ÉGENJÁRÓ - BEN

 

„A Ben energiájával való találkozás mély vágyakozást kelthet benned a Forrással való újraegyesülésre. Mégis, a szeretet és könyörületesség helyszínén az a vágy is benned él (emberi alakot öltve), hogy a fényt szolgáld. Ez az a hely benned, melynek elég bátorsága van a feltétel nélküli szeretet, azaz lényed legmélyének teljes kifejezésére. Ben arra kér, hogy éld az új mítoszt azzal, hogy ezt a mennyországot lehozod a Földre mindennapi életedben. Amikor ezt a valóságot éled, akkor meg­érinted és felébreszted másokban is ugyanezt az igazságot: "Jöjjön el a Te országod, amint a Mennyben, úgy a Földön is." Következzen egy mese csillagmag gyökereidről. Kezdetben egy voltál a ragyogó Forrással, ez volt az egység. A szeretet megteremtésé­vel az energia kirobbant, individualizált aspektusokká vált, melyeketcsillagmagoknak, esszenciáknak, vagy angyaloknak nevezünk. A Forrás teremtette meg a dimenziók és esszenciák holografikus magvetését hogy kifejlődhessen a hatalmasabb valóság. A hatalmas kozmikus játék tehát rengeteg irányban terjedt ki. Amikor elhangzott a hívás Gaia, a Föld bolygó nagy transzformáció­jára, sok dimenzió és csillag-rendszer lényei válaszoltak, és inkarnálódtak a fejlődési folyamat kijelölt gyülekezési pontjaiban. Amint beléptek a térbe és az időbe, ezek a lények - köztük te magad is - elfátyolozódtak, látszólag elkülönültek valódi identitásuktól, tá­gabb esszenciájuktól, "Én Vagyok" jelenlétüktől. Most jött el az emlékezés ideje. Most jött el az ideje annak, hogy megtestesítsd a sze­retetet, igaz identitásodat. A maják számára Ben a nád, az oszlop a Földön, mely az ég felé nő, egyenesen és erősen. A nád az égen járó botja, az egyensúly botja a Földön, melynek sokféle alkalmazása az emberiség teremtette alapra épül, és azt támogatja. Ben az egyensúlyt jelképezi - nem statikus egyensúlyt, hanem dina­mikus egyensúlyt, ami egyszerre tartalmazza jelen énedet és csillagmag énedet. A Ben csillagjelen láthatod, hogy a menny oszlopai mintha nem érintenék a Földet. Te vagy az az elem, mely látszólag hiányzik a csil­lagmagról. Te vagy az, aki, ha kifejezésre juttatod a fényt önmagádban, hozzájárulsz a menny oszlopainak Földre hozásához. Az oszlopok összeillesztését magadon belül tekintheted úgy is, mint férfi és női oldalad egyesítését. Hozd egyensúlyba az isteni női és férfi archetípust, és szüld meg önmagádban az isteni gyermeket. Mindannyi­unk közös egyensúlya alkotja a menny éteri templomának oszlopait itt a Földön. ..Ahogy te és mások a dimenzionális valóságokba utaztok, egy zsilipet hoztok létre, egy hidat mások számára, hogy elérhessék a csillagokba visszavezető utat. Fénytested kifejlődött, és segít abban, hogy felkészülj a felemelkedésre. Ahogy eléred az új valóság frekvenciáit, a fénytest aktiválása természetes módon megtörténik. Ben száma a tizenhárom, az univerzális mozdulat rezgése a fény fejlődésének útján. Jósé Argüelles szerint: "A tizenhárom a szoláris szám, az elsődleges fény információs hulláma. Az dimenziók közötti váltás eszközét jeleníti meg . ..Ben árnyékában ragaszkodsz hiedelmeid, mintáid, azonosság-tuda­tod korlátozott viszonyítási pontjaihoz. Valóságodat ezek a hiedelmek tartják fenn, és fix referencia pontoknak látszanak. Amikor viszonyítási pontjaid megváltoznak, akkor valóságod is megváltozik. Amikor isme­retlen területet fedezel fel, referencia pontjaid nyitottá, folyékonnyá válnak. Ezt félelmetes és izgalmas is lehet. A folyékony viszonyításipontok megtapasztalása olyan érzés, mint amikor súlytalanul lebegsz a térben. Örömmel tölt el az is, hogy felfedezed megváltozott perspek­tívád mélységeit, tudva, hogy az isteni érintett meg téged. Ben árnyékában idegeskedhetsz, félhetsz, kényelmetlenül erezheted magad attól, hogy az ismeretlenbe lépj. Légy bátor égen járó! Ben sze­retetteljes kezét nyújtja, hogy az ismeretlenbe vezessen. Irányvonalat ad utadnak a biztonságos gyökér az énben és a Forrásban. Ben másik árnyéka a vágy, hogy visszavonulj a világtól. Ha egyszer mélyen megérintett a fény, újra vágyakozni fogsz az élményre. Nehe­zedre eshet megbirkózni a mindennapi élet nehéz helyzeteivel, amit régi szemléletmódod teremtett meg. Úgy érzed magad, mint egy remete? Lehet, hogy túl sok időt töltesz elszigeteltségben, meditatív, intellek­tuális, művészi vagy fantázia világokban. Ha így van, vizsgáld meg mélyen rejtett szükségleteidet, a reakcióid és gondjaid mögött rejlő gyökérforrást. Tanulj meg egyensúlyt teremteni a szolgálat és a magány között. Fedezd fel, és elégítsd ki igaz spirituális vágyaidat, és teremts örömet mindennapi munkádban, játékaidban. Segíts a menny fényét lehozni a Földre. Ha elbátortalanodsz, hívj be még több fényt. Egy angyali hír­hozó feltétel nélküli erőt, szeretetet és bátorságot kínál neked. Ha elszi­geteltnek érzed magad, lépj szolgálatba, oszd meg fényedet és szeretete­det. Ebben az árnyékban a transzformáció lehetősége az egyensúlyban rejlik. Hagyj magadnak magányos időszakokat belső világodra, és spiri­tuális táplálékodra, és teljesítsd elkötelezettségedet a külvilág felé is. Teremts egyensúlyt az égen járás és a világban való jelenlét között.”

Maja orákulum