A Fehér Világáthidaló hullámvarázsa

 

TZOLKIN   PALOTÁI

                                           
     

2. Az átmenet fehér északi palotája – A halál terme

                                                    

6. Hullámperiódus: A Fehér Világáthidaló – a halál ereje 

          KIN 66- KIN 78

(2014.01.04. - 01.16.)

 
( A hullámok, az adott hullámtéma és a 13 nap energiáját követve, álmaink, életünk napi eseményeinek tudatos megélésével haladhatunk az önfelismerés útján)
 

1. nap kin 66 (01.04.)

Egy új energiahullám veszi kezdetét, a hozzá párosult szoláris energia koncentrált hangsúlyt kap, célmeghatározó szereppel rendelkezik.    

Mi a célom?

2. nap kin 67 (01.05.)

A mágneses tónus visszhangja.

Milyen kihívással állok szemben?

 3. nap kin 68 (01.06.)

Dinamikus löket. Az egyes tónussal kilőtt cél mozgásba lendül. 

Hogyan szolgálhatok a legjobban?

 4. nap kin 69 (01.07.)

Ősforma, a megvalósíthatóság lehetősége, az adott SE témának konkrét formát ad. 

Milyen formát adjak a szolgálatomnak?

5. nap kin 70 (01.08.)

A vonal megjelenésével, a kombinációk lehetősége megnyílik. A megvalósulási folyamat kezdete, rendező szerep (torony), az összpontosítás helye.

Hogyan erősíthetem fel magam a legjobban?

 Az első négy tónus egy fölérendelt egységet alkotnak, amelyben elsődlegesen az adott hullám tartalmi minősége és a tematika van meghatározva. Az EGY-nek nagysága és kiterjedése miatt " forráserő lévén " szüksége van a 3 további "segítőre", a lunáris, az elektromos és az önálló tónusra, amelyek hozzásegítik, hogy a téma teljes egészében beérjen. Mind a három tónus a magnetikus ELSŐ szolgálatában áll.
A következő öt pozíció jelenti a hullám középső egységét. Az öttel megjelenik az operatív műszer, amelyet feltétlen használni kell a "program" lefuttatásához.
 
6. nap kin 71 (01.09.)

Megjelenik a Világáthidaló  által behozott téma tartalmi minősége, és mozgásba lendül.

Hogyan érhetem el az egyensúlyt?

7. nap kin 72 (01.10.)

Energiával feltöltődés, hogy a további tónusok elérjék a céljukat.

Hogyan hangolhatom össze a szolgálatomat másokéval?

8. nap kin 73 (01.11.)

A legerősebb megvalósítási erő, átütőerő, melyen a téma megvalósulhat . Nagy erősségű napok. Feladata, hogy megnyilvánuljon a program. Karmikus egyének számára fájdalmasak ezek a napok.

Hitem szerint élek?

  9. nap kin 74 (01.12.) 

Kiteljesedés száma, végrehajtja a programot, kapcsolódás a forrásprogrammal, döntéshozatalban segít, megakadt helyzetek újból sodrásba hozása. (Torony).

Hogyan valósíthatom meg a célom?

 10. nap kin 75 (01.13.)

Megvalósulás, megvan az eredmény.

Hogyan tökéletesíthetem azt amit csinálok?

 A hullám eléri a TÍZ-es tónussal a manifesztációs pontját. Ami az egyes tónusnál, mint forrásimpulzus elindult, az itt a TÍZ-es állomáson célba ér. Ebből következik, hogy a TÍZ-es pontra eső szoláris erő a hullámtéma céljára különleges utalást tesz.
 

11. nap kin 76 (01.14.)

 Az elért eredmény újra elengedése.

Hogyan engedhetek szabad utat?

12. nap kin 77 (01.15.)

A hullám eléri az érettségét, a tartalom tisztasága kikristályosodik - láthatóvá válik miről is szólt a hullám.

Hogyan szolgálhatom mindazt ami él?

   13. nap kin 78 (01.16.)

Az egyes tónussal való kapcsolatfelvétel megkezdődik, mellyel mindig valami új kezdődik. A tizenhármas tónus viszi az adott és végéhez ért ciklus végkifejleti eredményét, új információját az egyes tónushoz, amely ezt egy új témába ágyazva újból útnak indítja. (Torony).  

Hogyan szélesíthetem ki örömömet és szeretetemet?

 

Hullámtéma: VILÁGÁTHIDALÓ - CIMI

„Cimi a nyugalom, a megadás világa, az elengedés és megbocsátás bársony-puha szigete. Ebből a nézőpontból mindent úgy hagysz, ahogy van, mert tudod, hogy pont úgy jó. Ez a megadás ellentétes a feladás­sal, vagy a hatalom, erő másra ruházásával. Átengedést jelent az én azon aspektusának, amely az elme korlátozott felfogó képességén túli tudás­sal rendelkezik, azon a világon túl, ahol elképzeled, hogyan kellene a dolgoknak lenniük. Ez a tudás, hogy bármit tapasztalsz, függetlenül at­tól, milyen látszatot mutat, tökéletesen szolgálja spirituális fejlődésedet. A múlthoz való ragaszkodás korlátozza lehetőségeidet. A megadás­ban felszabadulsz a jelen pillanatban, a halál ölelésében, elengedésben és megbocsátásban. Az önátadás szabadság. Bocsáss meg önmagadnak. Bocsáss meg mindenkinek, engedd el. A megbocsátás a halál- és átala­kulási folyamatok sarokköve. A megbocsátás megnyitja a kaput a felté­tel nélküli szeretet előtt Lehet, hogy régi rejtett mintáid nem működnek már, az új azonban még nem teljesen kényelmes. Ez a jele annak, hogy folyamatban van a transzformáció. Cimi segít az egó kiművelt struktúráinak lebontásában, és új összehangoltságot teremt kívül és belül. A halál és transzformáció folyamata mélységeidbe vezet téged. Ha ellenállsz Cimi tanításának, úgy erezheted, hogy megaláznak, térdre kényszerítenek. Mindennapi utunk során mindannyiunknak el kell engedni dolgokat, át kell adnunk önmagunkat, meg kell halnunk a régi rejtegetett mintáknak, kinőtt én-részeinknek. Minél tudatosabban képes vagy végrehajtani ezeket az apró, mindennapi "halálokat", annál gyorsabban halad önátadásod folyamata. A megadás szomjazó földje mindent felfal, ami nem szolgál téged. Cimi az elengedésre tanít, és arra, hogy csak legyél. A kis én kinőttrészeinek halálát jelképezi, amit üzemanyagként használhatunk egy kitágultabb én regenerálásához. Az ilyen részek átalakulásából felsz­abaduló energia finomítja szellemedet. A kis én hulladékának leégetésével vákuum keletkezik, mely új embereket, ötleteket és irányo­kat hív be életedbe. .. A múltban valamilyen régi viselkedés-minta, vagy hitrendszer segített abban, hogy időlegesen job­ban erezd magad, mert alátámasztotta egó-struktúrádat. Ahogy ez az egó-struktúra leég rólad, utat nyitsz a Szellemnek, aki teljes mértékben kielégíti ugyanezeket az igényeidet. Ha hajlandó vagy a sötét erdőben haladni, elnyered a felismerések ajándékát. Cimi a rejtett mélységekbe visz el téged, hogy újjászüless az elen­gedés és megadás folyamata által. Ha elválásban, halálban, válásban, állásod elvesztésében, csődben, vagy árulásban tapasztalod meg Cimi-t, engedd el félelmeidet, és add át magad tapasztalataid tanításainak. Tudatosan készíts helyet az új ajándékok megjelenésének. Fogadd el jelen helyzeted igazságát. Ha elfogadod azt, ami van, szabadon tovább­léphetsz. A változás és növekedés könnyebbé, természetesebbé válik. A megadás élettel telített állapotában minden élmény több örömnek nyit utat. …Cimi árnyéka mutatkozik meg az irányítás iránti vágyban. Ebben az árnyékban félelem tölt el az élettől, a változástól. Szükségét érzed annak, hogy te irányíts, és helyzet magaslatán legyél? Motivációidat "kellek", vagy "kellenek" irányítják? Ilyenkor korlátozod saját lehető­ségeidet. Az irányítási vágy másik megnyilvánulása a félelem a haláltól  - amikor nem tudod megérteni a tényt, hogy halandó fizikai testben vagy. ..Cimi segítségedre van abban is, hogy keresztül láss életed nehezebb, kellemetlenebb aspektusain is. Egyik legnagyobb tanítása az egyszerű megadás az olyan eseményeknek, mint a válás, csalás, balesetek, beteg­ség vagy halál. Mit akarnak ezek az erős tanítások feltárni előtted? A szimbolikus halál gyakran beavatást hoz erőd újra testesítésére. Ne feledd: ami ellen harcolsz, az ellenállásoddal együtt növekszik. Engedd el a pesszimista, fatalista hitrendszerek miatti küzdelmeidet. Cimi leckéje magában az ellenállásban rejlik. Add át magad ítélkezés nélkül. Cselekedj az elengedés és önátadás folyamatában. Tartsd fenn a tiszta szándékot, és figyeld, ahogy a régi minták egyszerűen elolvadnak és elhalnak. Lehetennyire egyszerű. Harmonikus bölcsesség: A Cimi által megtestesített harmonikus bölcsesség a derű, az az álla­pot, ami fokozza az inspiráció és a felismerések megjelenését. Cimi jelképezi a nyugalmat és békét is, mely megnyitja a teret a kreativitás és harmónia előtt. A derű az az állapot, amikor szabadon elengedhetjük elöregedett, kinőtt én-részeinket, hogy megteremtsük az újat. A vedlő kígyó, amikor régi bőrének levetésére készül, visszavonul a mozdulat­lan derűbe. A vedlés az az időszak, amikor "vaknak" kell lennünk a külvilágra, hogy beléphessünk benső világunk bölcsességébe.”       Maja orákulum