A Kék Vihar hullámvarázsa

 

TZOLKIN   PALOTÁI

                                           
     

2. Az átmenet fehér északi palotája – A halál terme

                                                    

7. Hullámperiódus: A Kék Vihar – az öngerjesztés ereje 

          KIN 79 - KIN 91

         (2014.01.17. - 01.29.)

 
( A hullámok, az adott hullámtéma és a 13 nap energiáját követve, álmaink, életünk napi eseményeinek tudatos megélésével haladhatunk az önfelismerés útján)
 

1. nap kin 79 (01.17.)

Egy új energiahullám veszi kezdetét, a hozzá párosult szoláris energia koncentrált hangsúlyt kap, célmeghatározó szereppel rendelkezik.   

 Mi a célom?

2. nap kin 80 (01.18.)

A mágneses tónus visszhangja.

Milyen kihívással állok szemben?

 3. nap kin 81 (01.19.)

Dinamikus löket. Az egyes tónussal kilőtt cél mozgásba lendül. 

Hogyan szolgálhatok a legjobban?

 4. nap kin 82 (01.20.)

Ősforma, a megvalósíthatóság lehetősége, az adott SE témának konkrét formát ad. 

Milyen formát adjak a szolgálatomnak?

5. nap kin 83 (01.21.)

A vonal megjelenésével, a kombinációk lehetősége megnyílik. A megvalósulási folyamat kezdete, rendező szerep (torony), az összpontosítás helye.

Hogyan erősíthetem fel magam a legjobban?

 Az első négy tónus egy fölérendelt egységet alkotnak, amelyben elsődlegesen az adott hullám tartalmi minősége és a tematika van meghatározva. Az EGY-nek nagysága és kiterjedése miatt " forráserő lévén " szüksége van a 3 további "segítőre", a lunáris, az elektromos és az önálló tónusra, amelyek hozzásegítik, hogy a téma teljes egészében beérjen. Mind a három tónus a magnetikus ELSŐ szolgálatában áll.
A következő öt pozíció jelenti a hullám középső egységét. Az öttel megjelenik az operatív műszer, amelyet feltétlen használni kell a "program" lefuttatásához.
 
6. nap kin 84 (01.22.)

Megjelenik a Vihar  által behozott téma tartalmi minősége, és mozgásba lendül. Hogyan érhetem el az egyensúlyt?

7. nap kin 85 (01.23.)

Energiával feltöltődés, hogy a további tónusok elérjék a céljukat.

Hogyan hangolhatom össze a szolgálatomat másokéval?

8. nap kin 86 (01.24.)

A legerősebb megvalósítási erő, átütőerő, melyen a téma megvalósulhat . Nagy erősségű napok. Feladata, hogy megnyilvánuljon a program. Karmikus egyének számára fájdalmasak ezek a napok.

Hitem szerint élek?

  9. nap kin 87 (01.25.) 

Kiteljesedés száma, végrehajtja a programot, kapcsolódás a forrásprogrammal, döntéshozatalban segít, megakadt helyzetek újból sodrásba hozása. (Torony). Hogyan valósíthatom meg a célom?

 10. nap kin 88 (01.26.)

Megvalósulás, megvan az eredmény.

Hogyan tökéletesíthetem azt amit csinálok?

 A hullám eléri a TÍZ-es tónussal a manifesztációs pontját. Ami az egyes tónusnál, mint forrásimpulzus elindult, az itt a TÍZ-es állomáson célba ér. Ebből következik, hogy a TÍZ-es pontra eső szoláris erő a hullámtéma céljára különleges utalást tesz.

11. nap kin 89 (01.27.)

 Az elért eredmény újra elengedése.

Hogyan engedhetek szabad utat?

12. nap kin 90 (01.28.)

A hullám eléri az érettségét, a tartalom tisztasága kikristályosodik - láthatóvá válik miről is szólt a hullám.

Hogyan szolgálhatom mindazt ami él?

   13. nap kin 91 (01.29.)

Az egyes tónussal való kapcsolatfelvétel megkezdődik, mellyel mindig valami új kezdődik. A tizenhármas tónus viszi az adott és végéhez ért ciklus végkifejleti eredményét, új információját az egyes tónushoz, amely ezt egy új témába ágyazva újból útnak indítja. (Torony).  

Hogyan szélesíthetem ki örömömet és szeretetemet?

 

 HULLÁMTÉMA:CAUAC-VIHAR

„Cauac a tűz általi beavatás, a villámösvény, a vihar- és villámlények megérkezése, akik a végső transzformációt hozzák magukkal. A maják számára Cauac jelképezi a vihart, a tisztító esőkkel terhes viharfelhőt, és a villámot, mely belecsap minden hamis struktúrába. Cauac a test templomának megtisztulása, és a fénytest lángra lobbantása. A huszon­hatezer éves maja nagy-ciklusnak ezekben az utolsó éveiben Cauac eljön, hogy segítsen a szétbomlási folyamatban, amely az elszakadásból a felemelkedés felé vezet. Ez a beavató tűz eléget minden hamis én-képzetet és keretet, mely nem állja ki a transzmutáció lángjait. Csakis igaz önvalód éli túl ezeket a tüzeket, mert a Minden Létező szívében születsz újjá. Cauac adja a vizet, mely megtisztít, és oltja spirituális szomjadat. Ebben a tudatállapotban hajlandó vagy mindent felajánlani. Feladod azt, aki látszólag vagy, hogy teljes mértékben azzá válhass, aki való­jában vagy. Belépsz az ismeretlen tüzeibe, és örökre megváltozol. Cauac energiáival eleinte úgy erezheted, hogy életed nem működik már úgy, ahogy eddig. A régi megoldási minták már nem elegendőek, és egyszerű érzékeléseid új jelentést kapnak. Lehet, hogy harcolsz ma­gaddal, ilyesmiket mondogatva: "Összecsaptak a fejem fölött a hullámok. Már semmiben sem vagyok biztos." Régi hiedelemvilágod rendszerén belül úgy élheted meg az egészet, hogy kiborultál, összeomlottál. Az új mítoszban azonban a kiborulás áttöréssé válik. Egyszerűen csak elérkeztél a falhoz, ameddig önmagád által ismert éned tart. Engedd, hogy Cauac viharának energiái megtisztítsanak. Cauac katalizálja és előkészíti idegrendszeredet, és áramköreidet a teljes átalakulásra… Ahogy átlépsz ebbe az új rezgésszámba, lehet, hogy úgy érzed, elvesztetted az egyensúlyodat. Szokatlan felélénküléseket erezhetsz lé­nyed minden szintjén. Érzelmi és fizikai egyensúlyvesztést élhetsz át, és teljes átstrukturálódást tapasztalhatsz. Megoldatlan ügyeid mind fel­bukkannak benned, hogy szembenézz velük. Egyedülálló lehetőséged van arra, hogy kapcsolatba lépj Cauac energiáival, amit belső átalaku­lási viharként élsz meg. Akár tudatosan, akár nem tudatosan éled meg ezeket a változásokat, a rezgésszámváltozás megváltoztatja energia-mintázatodat is, ami így megkönnyíti a fény nyelvének áramlását. Ahogy az átalakulás zajlik, gyorsan tudatosodnak benned azok a tudattalan tartalmaid, amelyeket még fel kell dolgoznod. Többé nem menekülhetsz el hiedelemvilágod következményei elől. Félelmek és negatív érzelmek bukkanhatnak fel gyors egymásutániságban. A transzformáció "belülről kifelé" zajlik. Mintha a dolgok benned "főnének". ..Cauac  időnként elkeseredettséget, reménytelenséget tapasztalhatsz, a köz­ted és a Szellem között tátongó látszólagos szakadék miatt. Légy bátor - át fogsz tudni hatolni a falon! A folyamat alatt intenzív érzelmeket él­hetsz át, melyek az eredeti elszakadás traumájával kapcsolatosak. Cauac gyakori árnyéka a veszteségtől való félelem, a félelem attól, hogy ha beleugrasz az ismeretlenbe, mindent elveszíthetsz: társakat, kötődéseket, tulajdonaidat - akár még testedet vagy elmédet is. A transzformáció olyan erőteljes lehet, hogy visszariaszthat a változások mélységétől való félelem. Elkesered­hetsz, az is lehet, hogy fel akarod adni. Bár félelmetesnek tűnhet, a folyamat téged szolgál - felerősíti érzéseidet, hogy szembenézhess velük, és felhasználd őket üzemanyag gyanánt a határok áttöréséhez. Cauac árnyéka vetül azokra, akik különféle függőségekbe menekül­nek a földi valóság elől. Függőség lehet bármilyen anyag, félelem, két­ség, anyagi kényelem, kapcsolatok, szexuális rögeszmék, munka, és még sok minden. A függőségek olyanok, mint a nem teljes beavatási utak, ahol a megrögzött viselkedésminták csapdákká válnak, ahelyett, hogy felszabadulnánk. Bár a szabadság látszatát nyújtják, csakis a spiri­tuális összeköttetés adhat igazi szabadságot. Másfelől viszont, az új, vagy megváltozott tudatállapotok utáni vágy indirekt spirituális úttá válhat, mely valóban transzcendenciához vezet. Menekülésről van szó, ami viszont végül elhozza az illetőnek a mély átalakulás lehetőségét. Cauac lencséje intenzíven felnagyít minden illúziót, amit magadról alkottál. Amikor elkülönültséget érzel a Szellem szeretetétől, akkor fel merülnek az Esszenciális Önvaló és az archetipikus én értékelésének kérdései. Ez az elkülönültség a Szellemmel való egységed alapvető taga­dásából származik. A tagadás azt jelenti, hogy tudatosan, vagy tudatta­lanul eltartasz valamit magadtól, és ez energiaveszteség, a lehetőségeid­től való elszakadás érzését keltheti. Ami látszólag elveszett, visszatér, amikor megbocsátasz magadnak. Fogadd el emberi folyamatodat, erezd a hatalmat és a lehetőséget, ami félelmen alapuló érzelmeidbe van bezárva. Fogadd el viselkedésedet ta­nulási folyamatod részeként. Engedd el a merev hiedelemrendszereidet, és ítéleteidet, amelyek a tagadást erősítik. Az elfogadás a megengedés, ami formát teremt, és az elszakadás az egyesülés felé vezet. Lehet, hogy megtagadod érzelmeidet, fejlődési fo­lyamatodat, azt gondolva, hogy felettük állsz, vagy már túl vagy rajtuk. A tagadás felerősíti az érzéseket, amíg tudatossá nem válnak. Tudd, hogy folyamatod sejtszintű, és génszintű emlékezetedet is gyógyítja, akárcsak az emberiség és a bolygó kollektív gondjait. Egyszerűen fogadd el tapasztalataid igazságát, függetlenül attól, milyen intenzívek, vagy nehezek. Fogadj el mindent, ami veled történik, és vissza fogod nyerni az életenergiát, amit a fejlődés szolgálatába állíthatsz. A Cauac által megtestesítette harmonikus bölcsesség a szabadság. Az az állapot, amikor nem korlátoz hit, karma, szükség vagy körülmény semmilyen választásodban vagy cselekedetedben. A szabadság a nyitott valóság, melyben tudod, hogy minden pillanatban tiéd a választás lehe­tősége. Ez a létállapot egyfajta belső valóság érzékelésből ered. Annak megértése ez, hogy te vagy a színész, aki bármely pillanatban bármilyen szerepet eljátszhat, anélkül, hogy hozzá kötődne. Életed kéziratával dolgozol, kötődéseiddel, észleléseiddel, hogy felszabadítsd őket. Ebből a perspektívából származik a legteljesebb szabadság: megtanulni termé­szetes harmóniában és egységben élni az Isten akaratával.”   Maja orákulum