A Sárga Ember  hullámvarázsa

 

TZOLKIN   PALOTÁI

                                           
     

2. Az átmenet fehér északi palotája – A halál terme

                                                    

8. Hullámperiódus: A Sárga Ember – a szabad akarat ereje 

          KIN 92 - KIN 104

(2014.10.17. - 10.29.)

( A hullámok, az adott hullámtéma és a 13 nap energiáját követve, álmaink, életünk napi eseményeinek tudatos megélésével haladhatunk az önfelismerés útján)
 

1. nap kin 92 (10.17.)

Egy új energiahullám veszi kezdetét, a hozzá párosult szoláris energia koncentrált hangsúlyt kap, célmeghatározó szereppel rendelkezik.   

 Mi a célom?

2. nap kin 93 (10.18.)

A mágneses tónus visszhangja.

Milyen kihívással állok szemben?

 3. nap kin 94 (10.19.)

Dinamikus löket. Az egyes tónussal kilőtt cél mozgásba lendül. 

Hogyan szolgálhatok a legjobban?

 4. nap kin 95 (10.20.)

Ősforma, a megvalósíthatóság lehetősége, az adott SE témának konkrét formát ad. 

Milyen formát adjak a szolgálatomnak?

5. nap kin 96 (10.21.)

A vonal megjelenésével, a kombinációk lehetősége megnyílik. A megvalósulási folyamat kezdete, rendező szerep (torony), az összpontosítás helye.

Hogyan erősíthetem fel magam a legjobban?

 Az első négy tónus egy fölérendelt egységet alkotnak, amelyben elsődlegesen az adott hullám tartalmi minősége és a tematika van meghatározva. Az EGY-nek nagysága és kiterjedése miatt " forráserő lévén " szüksége van a 3 további "segítőre", a lunáris, az elektromos és az önálló tónusra, amelyek hozzásegítik, hogy a téma teljes egészében beérjen. Mind a három tónus a magnetikus ELSŐ szolgálatában áll.
A következő öt pozíció jelenti a hullám középső egységét. Az öttel megjelenik az operatív műszer, amelyet feltétlen használni kell a "program" lefuttatásához.
 
6. nap kin 97 (10.22.)

Megjelenik az Ember  által behozott téma tartalmi minősége, és mozgásba lendül. Hogyan érhetem el az egyensúlyt?

7. nap kin 98 (10.23.)

Energiával feltöltődés, hogy a további tónusok elérjék a céljukat.

Hogyan hangolhatom össze a szolgálatomat másokéval?

8. nap kin 99 (10.24.)

A legerősebb megvalósítási erő, átütőerő, melyen a téma megvalósulhat . Nagy erősségű napok. Feladata, hogy megnyilvánuljon a program. Karmikus egyének számára fájdalmasak ezek a napok.

Hitem szerint élek?

  9. nap kin 100 (10.25.) 

Kiteljesedés száma, végrehajtja a programot, kapcsolódás a forrásprogrammal, döntéshozatalban segít, megakadt helyzetek újból sodrásba hozása. (Torony). Hogyan valósíthatom meg a célom?

 10. nap kin 101 (10.26.)

Megvalósulás, megvan az eredmény.

Hogyan tökéletesíthetem azt amit csinálok?

 A hullám eléri a TÍZ-es tónussal a manifesztációs pontját. Ami az egyes tónusnál, mint forrásimpulzus elindult, az itt a TÍZ-es állomáson célba ér. Ebből következik, hogy a TÍZ-es pontra eső szoláris erő a hullámtéma céljára különleges utalást tesz.

11. nap kin 102 (10.27.)

 Az elért eredmény újra elengedése.

Hogyan engedhetek szabad utat?

12. nap kin 103 (10.28)

A hullám eléri az érettségét, a tartalom tisztasága kikristályosodik - láthatóvá válik miről is szólt a hullám.

Hogyan szolgálhatom mindazt ami él?

   13. nap kin 104 (10.29.)

Az egyes tónussal való kapcsolatfelvétel megkezdődik, mellyel mindig valami új kezdődik. A tizenhármas tónus viszi az adott és végéhez ért ciklus végkifejleti eredményét, új információját az egyes tónushoz, amely ezt egy új témába ágyazva újból útnak indítja. (Torony).  

Hogyan szélesíthetem ki örömömet és szeretetemet?

 

EB-EMBER   

  Hullámtéma:

 

„Eb a kezdők tudatával ajándékoz meg az egység teljességében. Légy befogadó. Válj üressé, hogy szomjadat olthassa a spirális galaxisok kelyhéből ömlő ajándék­eső. Nyílj meg, és fogadj be mindent, amit Eb saját tested kelyhébe tölt. Eb arra kér, hogy erősítsd és tisztítsd meg fizikai testedet tudatod magasabb szintjei számára. Tested edénye rezgés-igazításokkal tisztul agyadban és testedben. A gyorsulással szabályozások mennek végbe, és tudatosságod áramkörei természetes módon átalakulnak. Ez gyakran olyan érzésekkel jár, mintha felhúznának. Az agy magasabb központjai, és a fényérzékeny agyalapi illetve tobozmirigy aktiválódnak, hogy több fényt legyenek képesek befogadni. Ez a folyamat egy kritikus küszöb­höz juttat, ahol hatalmas változások mennek végbe sejt-szinten. Aktiválódik a sejt-memória, és kitágul valóságról alkotott felfogásod. E kitágult tudatosságban agyad, tested kitisztul, finoman behango­lódik, így kinyithatod a zsilipet a kozmikus tudatosság felgyorsítása és aktiválása előtt. Eb feltárja a formában rejlő esszenciális lét titkát, mindenhol és sehol, semmi, mégis mindenben jelenvaló. …Eb árnyékában vannak a hiányérzetek, melyek elégtelenségek és érzelmi szükségletek formájában nyilvánulnak meg. Természetes létál­lapotodban, nyitott kehelyként lehet, hogy elkülönülést tapasztalsz, félelmet az anyagi, fizikai vagy spirituális hiánytól. Lehet, hogy tudat­talan hiány-mintákhoz ragaszkodsz - hogy soha nincs elég szeretet, támogatás, figyelem, idő vagy pénz. Ebben az árnyékban inkább félig üresnek, mint félig telinek látod az edényt. Vizsgáld meg és változtasd meg az ilyen hiedelmeidet, programjai­dat! Kiteljesedési folyamatodban egyedül csak hiedelmeid korlátozhat­nak. Lehet, hogy kivetíted ezeket az érzéseket, és elhiszed, hogy valaki más felelős szükségleteidért. Ha így van, ne feledd, hogy senki más nem képes megtölteni a te kelyhedet. Csakis te és a Szellem tehetitek meg ezt. Vizsgáld meg, hogyan tudnád jobban táplálni magad. Vedd sorba, mi az, ami örömet, elégedettséget okoz, bármi legyen is az, bőséget is hoz majd neked. Az Eb-bel való munka megváltoztathatja tudatalatti viselkedés-mintáidat, és mély felis­meréseket hozhat. Eb másik árnyéka intellektusod túl-, vagy alulértékelése. Abban a társadalomban, amely túlértékeli a racionális elmét, lehet, hogy akarat­lanul is korlátoztad képességedet a szív bölcsességéből, és a magasabb tudatból érkező intuitív ajándékok befogadására. Az is lehet, hogy nem értékeled teljességében elméd működését, elégtelennek érzed intellek­tuális képességeidet. Eb arra kér, hogy köss barátságot az elmével, öleld magadhoz nagyszerűségét, és azt a képességét, hogy segít neked teljes mértékben megvalósult emberi lénnyé válni.,,Eb száma a tizenkettő, az összetett egyensúly rezgése. Ezen a számonEz az átalakulási folyamat felszínre hozhat rosszul működő mentális mintákat. Ezek között lehet a zavarodottság, az aggodalom, a folyton visszatérő késztetés arra, hogy megpróbáld a dolgokat megérteni. A zavarodottság legtöbbször azt jelzi, hogy a racionális elme saját emléke­inek és tanult hiedelmeinek korlátozott világában keresi a megértést. Ez tudattalan szakadásokat eredményezhet, bár a lerögzített helyzetek ter­mészetes módon vonzzák magukhoz az ellentétüket, és végül segítsé­gedre lesznek a dolgok megvilágításában. Eb arra kér, hogy helyettesítsd az egó korlátozott mintáit az elme magasabb rendű képességeivel. Az elme tisztasága a transzcendens gon­dolat tudásává válik. Ha kapcsolódsz a szabadság érzéséhes, képéhez vagy metaforájához, akkor megszabadulhatsz a régi emlékek és minták körforgásától. Ekkor az elméd szent eszközzé válik, egy felébredt barát­tá, szövetségessé. Eb egy másik árnyékában előfordulhat, hogy nem teljesen érted, mit jelent embernek lenni. Lehet, hogy elítéled magad, mert nem valósítot­tad meg lehetőségeid teljes körét. Az emberi korlátozottság illúzi­ójában, meglepetten fedezheted fel, hogy mit kell tennie egy megvaló­sult embernek. Az hogy emberi formában vagy ebben az időszakban, különleges és értékes ajándék. Azt választottad, hogy ebben az időszak­ban részt veszel a nagy csodában, és emberi formádat felhasználhatod e kivételes lehetőség teljes megtapasztalására. Eb előkészíti az áramkörei­det a teljes körű transzformációra, és arra, hogy befogadják az esszen­cia teljes körű megtestesítésének magas frekvenciájú pulzálását, mely a Szellemtől érkezik. A teljes embernek teste és szelleme tökéletesen átitatott a kitágult tudatossággal. Finomabb testeid és érzékeid felélénkülése megtisztít, és hozzákapcsol egy mitikusabb szándékhoz. Segítheted a fizikai folyama­tot külön szeretettel és törődéssel, azzal, hogy különösen ügyelsz az étrendre és a testmozgásra. Ahelyett, hogy transzcendenssé akarnád tenni a testet, próbáld ki a masszázst, hátha jógát, és a meditatív tánco­kat, mint pl. a t'ai chi, aikido, Sufi tánc, vagy az orosz misztikus, filozó­fus és tanár, G. I. Gurdjieff táncait és szent mozdulatait. És ne feledd: amit keresel, gyakran a legváratlanabb formában érkezik meg hozzád.”     Maja orákulum