A Vörös Kígyó  hullámvarázsa

 

  TZOLKIN   PALOTÁI

                                          
     

                  3. A lángolás kék nyugati palotája – A mágia terme

                                                                                

9. Hullámperiódus: A Vörös kígyó – az életerő ereje 

          KIN 105 - KIN 117

(2014.10.30.- 11.11.)

 
( A hullámok, az adott hullámtéma és a 13 nap energiáját követve, álmaink, életünk napi eseményeinek tudatos megélésével haladhatunk az önfelismerés útján)
 

1. nap kin 105 (10.30.)

Egy új energiahullám veszi kezdetét, a hozzá párosult szoláris energia koncentrált hangsúlyt kap, célmeghatározó szereppel rendelkezik.   

 Mi a célom?

2. nap kin106 (10.31.)

A mágneses tónus visszhangja.

Milyen kihívással állok szemben?

 3. nap kin 107 (11.01.)

Dinamikus löket. Az egyes tónussal kilőtt cél mozgásba lendül. 

Hogyan szolgálhatok a legjobban?

 4. nap kin 108 (11.02.)

Ősforma, a megvalósíthatóság lehetősége, az adott SE témának konkrét formát ad. 

Milyen formát adjak a szolgálatomnak?

5. nap kin 109 (11.03.)

A vonal megjelenésével, a kombinációk lehetősége megnyílik. A megvalósulási folyamat kezdete, rendező szerep (torony), az összpontosítás helye.

Hogyan erősíthetem fel magam a legjobban?

 Az első négy tónus egy fölérendelt egységet alkotnak, amelyben elsődlegesen az adott hullám tartalmi minősége és a tematika van meghatározva. Az EGY-nek nagysága és kiterjedése miatt " forráserő lévén " szüksége van a 3 további "segítőre", a lunáris, az elektromos és az önálló tónusra, amelyek hozzásegítik, hogy a téma teljes egészében beérjen. Mind a három tónus a magnetikus ELSŐ szolgálatában áll.
A következő öt pozíció jelenti a hullám középső egységét. Az öttel megjelenik az operatív műszer, amelyet feltétlen használni kell a "program" lefuttatásához.
 
6. nap kin 110 (11.04.)

Megjelenik az Kígyó  által behozott téma tartalmi minősége, és mozgásba lendül. Hogyan érhetem el az egyensúlyt?

7. nap kin 111 (11.05.)

Energiával feltöltődés, hogy a további tónusok elérjék a céljukat.

Hogyan hangolhatom össze a szolgálatomat másokéval?

8. nap kin 112 (11.06.)

A legerősebb megvalósítási erő, átütőerő, melyen a téma megvalósulhat . Nagy erősségű napok. Feladata, hogy megnyilvánuljon a program. Karmikus egyének számára fájdalmasak ezek a napok.

Hitem szerint élek?

  9. nap kin 113 (11.07.) 

Kiteljesedés száma, végrehajtja a programot, kapcsolódás a forrásprogrammal, döntéshozatalban segít, megakadt helyzetek újból sodrásba hozása. (Torony). Hogyan valósíthatom meg a célom?

 10. nap kin 114 (11.08.)

Megvalósulás, megvan az eredmény.

Hogyan tökéletesíthetem azt amit csinálok?

 Ahullám eléri a TÍZ-es tónussal a manifesztációs pontját. Ami az egyes tónusnál, mint forrásimpulzus elindult, az itt a TÍZ-es állomáson célba ér. Ebből következik, hogy a TÍZ-es pontra eső szoláris erő a hullámtéma céljára különleges utalást tesz.

11. nap kin 115 (11.09.)

 Az elért eredmény újra elengedése.

Hogyan engedhetek szabad utat?

12. nap kin 116 (11.10.)

A hullám eléri az érettségét, a tartalom tisztasága kikristályosodik - láthatóvá válik miről is szólt a hullám.

Hogyan szolgálhatom mindazt ami él?

   13. nap kin 117 (11.11.)

Az egyes tónussal való kapcsolatfelvétel megkezdődik, mellyel mindig valami új kezdődik. A tizenhármas tónus viszi az adott és végéhez ért ciklus végkifejleti eredményét, új információját az egyes tónushoz, amely ezt egy új témába ágyazva újból útnak indítja. (Torony).  

Hogyan szélesíthetem ki örömömet és szeretetemet?

 

CHICCAN-KÍGYÓ

                                        Hullámtéma:

" Chicchan szimbóluma a kígyó, mely a gyógyulást és a teljességet je­leníti meg. Ez a maja gyógyszer eltávolítja a mérgeket, fiatalít, és áta­lakítja a betegségeket. A maják Chicchan-t kultanlini-ként, vagy kundaliniként is ismerték. Ez az az energia, mely felfelé mozog a gerinc alapjától a koronacsakráig és azon át. Ennek az erőnek két aspektusa van, az ida és a pingala, melyek a férfi és a női polaritásokat jelképezik. .. Amikor a hét csakra teljes mértékben aktivált, az ember megvilágoso­dott állapotot tapasztal. Chicchan a motivációk, ösztönök, vágyak és belső teljesség felé mozgásunk alap struktúráját jelképezi. Chicchan arra kér, hogy vesd le múltadat, és lépj be az alkímiai transzmutáció tüzeibe. Ez a vágy egy belső válasz, mely lényed mélységeiben kódolódik.Chicchan energiájával megtanulod alkalmazni a test belső intelligenciáját. Ebben a kultúrában könnyen lehet, hogy elkülönültél ettől a bölcsességtől. Amikor elnyomod gondjaidat, vagy nem figyelsz oda rá­juk, tested befogadja és elraktározza a tudattalan metaforákat, melyekről nem vettél tudomást. Ez fizikai tünetekben jelenhet meg, melyek tudattalan ügyeidet a tudatosság szintjére hozzák. Amikor ez történik alakíts ki tudatosabb kapcsolatot a testeddel - és dolgozz a fizikai metaforákkal, hogy minden szinten meggyógyítsd magad. A test speciális tudatossággal rendelkezik, melyen keresztül világos üzeneteket közvetít. A tested maga egy élő metafora, mely tükrözi elmédet, érzelmeidet és szellemedet. A test emlékszik mindenre, amit átélt és magában hordja a múlt tudatosságát, beleértve a traumákat és sebeket is. Ezek gyógyításakor emlékezz a test ártatlanságára. Kezeld szeretettel és tisztelettel. Nyisd meg magad, hogy tudatában legyél üze­neteinek és metaforáinak, hogy ne kelljen tárolnia. Lásd meg a pozitív szándékot bármely fizikai tünet vagy folyamat mögött, melyet a tested kommunikációra használ fel. Fedezd fel, mit szeretne megláttatni veled. Ebben az összehangolódási folyamatban felhasználhatsz képeket vagy energiákat, melyek meditációban vagy álmodban jönnek elő. Utazd be testedet, hogy katalizáld vagy felfedezd benne az érzeteket, színeket, formákat vagy képeket. A mai időkben óriási lehetőségünk van fizikai és spirituális genetikánk átalakítására. A test integrálása pá­ratlan lehetőséget jelen a személyes fejlődésre. Tanuld meg kitágítani és használni érzékeidet, hogy kapcsolatba léphess tested bölcsességével és életerejével. Ne "gondolkozz" rajta, egyszerűen hagyd, hogy tested intuitív módon megérezze a változáshoz szükséges megoldásokat. Chicchan jelképezi a kapcsolatot a hatalmas fizikai/extatikus élmények és a magasabb tudatosság fénye között. Ez a felébredés bea­vatása a testen és az érzékeken keresztül, nem pedig megtagadásuk által. Ahogy Jósé Argüelles mondja a The Mayán Factor című könyvében: "Mint a maják, mi is meg fogjuk érteni, hogy a csillagokhoz vezető út az érzékeken keresztül halad." A testben rejlenek a kulcsok tudatossá­gunk teljes felébresztéséhez. Ezt a mélyebb megértést fejezik ki a tantrikus gyakorlatok, ahol a spiritualitás és a szexualitás integráltan van jelen, és megvilágosodáshoz vezető útként tisztelik. Chicchan jelképezi a test, lélek és szellem integrálását. Chicchan az agynak azt a részét jelképezi, mely a rutin, a rend, az előre-jelezhetőség mentén halad. Ha Chicchan árnyékában vagy, lehet, hogy életed úgy éled, mintha "automata pilóta vezérelné". Nincsenek benn választások, melyeket Esszenciális Önvalód motiválna. Használd Chicchan erejét, hogy spontaneitást, újdonságot teremts, mely megsza­badít a rutin és megszokás előre-jelezhetőségétől. Chicchan árnyéka mutatkozik meg a kulturális hiedelmekhez való ragaszkodásban is. Erre egy példa a "megfelelő" étrend, autó, ház, me-ditációs technika, stb. Ide tartozik az is, amikor elvárod másoktól, hogy megfelelőek legyenek, hogy teljesítsék vágyaidat, hogy ezzel megadják neked a biztonság és értékesség érzetét. Alakítsd át ezeket a mintákat. Fedezd fel saját, eredeti motívumaidat. Erezd meg a számodra elérhető új választásokat. Gyakorold az intuitív, spontán döntéshozatalt. Chicchan árnyékában túlságosan kötődhetsz a fizikai testhez, vagy behálózhatnak az érzéki vágyak. Lehet, hogy annyira azonosulsz tes­teddel, és azzal, ahogy kinéz, hogy már azt hiszed, a tested te magad vagy. Ez alátámasztja az Esszenciális Önvalótól való elkülönültség érze­tét. Dolgozz a testedben lévő fizikai vágyakkal. Hagyd abba az ön-ítél­kezést. Chicchan segítségével tapasztald meg a szexualitást teljességé­ben, összhangban a szeretettel. Tekintsd a testet az átalakulás szent eszközének. A szexualitás árnyékos oldalaiban vágy rejlik a mélyebb intimitás egyesülés és szeretet iránt. Egyes emberek csak a rajongásban, roman­tikus közjátékokban, és szeretkezés közben élnek át intimitást, pedig az intimitás valójában vágy lényünk legbelső részeinek megosztására. Az intimitás az esszenciák közötti kölcsönös kapcsolat. Ez a képesség a másik ember mélységeinek tudatosítására, és a megosztás sokféle for­mában jelenhet meg. Megoszthatunk egymással érzéseket, sebezhe­tőséget, melegséget és törődést, reményeket és félelmeket. Fedezd fel mit jelent intim légkörben együtt lenni, emlékezve arra, hogy a meg-hittség nyitott ajtó a magasabb tudatállapotok felé. Miközben felfedezed, hogy tested szakrális eszköz, gyakran felmerül a "szeretet" kérdésköre. Gyakran a feltételekhez kötött szeretetet mű­ködtetjük, mely bizonyos elvárások beteljesítését várja el. A feltételek­hez kötött szeretet sok szálon függ, és gyakran okoz féltékenységet, manipulálást és ítélkezést. Az ebben az árnyékban meglelhető átalakulás önmagád és mások feltétel nélküli megszeretésében rejlik.”        Maja orákulum