A Fehér Tükör hullámvarázsa

 

  TZOLKIN   PALOTÁI

                                          
     

                  3. A lángolás kék nyugati palotája – A mágia terme

                                                                               

10. Hullámperiódus: A fehér Tükör – a végtelenség ereje 

          KIN 118 - KIN 130

(2014.11.12.- 2014.11.24.)

 
( A hullámok, az adott hullámtéma és a 13 nap energiáját követve, álmaink, életünk napi eseményeinek tudatos megélésével haladhatunk az önfelismerés útján)
 

1. nap kin 118 (11.12.)

Egy új energiahullám veszi kezdetét, a hozzá párosult szoláris energia koncentrált hangsúlyt kap, célmeghatározó szereppel rendelkezik.   

 Mi a célom?

2. nap kin119 (11.13.)

A mágneses tónus visszhangja.

Milyen kihívással állok szemben?

 3. nap kin 120 (11.14.)

Dinamikus löket. Az egyes tónussal kilőtt cél mozgásba lendül. 

Hogyan szolgálhatok a legjobban?

 4. nap kin 121 (11.15.)

Ősforma, a megvalósíthatóság lehetősége, az adott SE témának konkrét formát ad. 

Milyen formát adjak a szolgálatomnak?

5. nap kin 122 (11.16.)

A vonal megjelenésével, a kombinációk lehetősége megnyílik. A megvalósulási folyamat kezdete, rendező szerep (torony), az összpontosítás helye.

Hogyan erősíthetem fel magam a legjobban?

 Az első négy tónus egy fölérendelt egységet alkotnak, amelyben elsődlegesen az adott hullám tartalmi minősége és a tematika van meghatározva. Az EGY-nek nagysága és kiterjedése miatt " forráserő lévén " szüksége van a 3 további "segítőre", a lunáris, az elektromos és az önálló tónusra, amelyek hozzásegítik, hogy a téma teljes egészében beérjen. Mind a három tónus a magnetikus ELSŐ szolgálatában áll.
A következő öt pozíció jelenti a hullám középső egységét. Az öttel megjelenik az operatív műszer, amelyet feltétlen használni kell a "program" lefuttatásához.
 
6. nap kin 123 (11.17.)

Megjelenik az Tükör  által behozott téma tartalmi minősége, és mozgásba lendül. Hogyan érhetem el az egyensúlyt?

7. nap kin 124 (11.18.)

Energiával feltöltődés, hogy a további tónusok elérjék a céljukat.

Hogyan hangolhatom össze a szolgálatomat másokéval?

8. nap kin 125 (11.19.)

A legerősebb megvalósítási erő, átütőerő, melyen a téma megvalósulhat . Nagy erősségű napok. Feladata, hogy megnyilvánuljon a program. Karmikus egyének számára fájdalmasak ezek a napok.

Hitem szerint élek?

  9. nap kin 126 (11.20.) 

Kiteljesedés száma, végrehajtja a programot, kapcsolódás a forrásprogrammal, döntéshozatalban segít, megakadt helyzetek újból sodrásba hozása. (Torony). Hogyan valósíthatom meg a célom?

 10. nap kin 127 (11.21.)

Megvalósulás, megvan az eredmény.

Hogyan tökéletesíthetem azt amit csinálok?

 A hullám eléri a TÍZ-es tónussal a manifesztációs pontját. Ami az egyes tónusnál, mint forrásimpulzus elindult, az itt a TÍZ-es állomáson célba ér. Ebből következik, hogy a TÍZ-es pontra eső szoláris erő a hullámtéma céljára különleges utalást tesz.

11. nap kin 128 (11.22.)

 Az elért eredmény újra elengedése.

Hogyan engedhetek szabad utat?

12. nap kin 129 (11.23.)

A hullám eléri az érettségét, a tartalom tisztasága kikristályosodik - láthatóvá válik miről is szólt a hullám.

Hogyan szolgálhatom mindazt ami él?

   13. nap kin 117 (11.24.)

Az egyes tónussal való kapcsolatfelvétel megkezdődik, mellyel mindig valami új kezdődik. A tizenhármas tónus viszi az adott és végéhez ért ciklus végkifejleti eredményét, új információját az egyes tónushoz, amely ezt egy új témába ágyazva újból útnak indítja. (Torony).  

Hogyan szélesíthetem ki örömömet és szeretetemet?


ETZNAB-TÜKÖR

                                      Hullámtéma:

„Etznab jelképezi a tükrök termét, ahol szembenézhetsz saját magad tükörképeivel, és megláthatod magadról az igazságot. Etznab egyszerű­en csak visszatükröz, legyen az igazság, szépség, vagy illúzió. Itt meglát­hatod befejezetlen ügyeidet, a nehézségek disszonanciáját, és az inten­zív problémákat, melyek akadályoznak isteni természeted teljes kife­jezésre juttatásában. Légy tudatában minden benned rejlő illúziónak, vagy torzulásnak: észlelésed tisztasága át fogja alakítani ezeket. Hasz­náld a világot tükörként felfedezésre, és tanulásra. Szánj egy pillanatot arra, hogy meglásd milyen vagy most, árnyékaiddal együtt, a mentális illúziótól megszabadulva. Előfordul, hogy önkéntelenül reagálsz egy helyzetre, vagy emberre, ahelyett, hogy szabadon válaszolnál. Ha intenzív reakcióid vannak, mint pl.: frusztráció, félelem, harag, ítélkezés, féltékenység, figyeld meg, hogyan vetíted ki problémáidat másokra. A világ a tükör számod­ra, melyben pontosan láthatod magad. Minden erőteljes reakció egy em­berre, vagy helyzetre azt jelzi,hogy valamilyen problematikán dolgoz­nod kell magadban. Vizsgáld meg, és használd fel, amit a tükörben látsz, hogy átalakíthasd nem jól működő hiedelemrendszeredet, negatív gondolataidat, és berögzült mintáidat. A tükrök termében nincs helyes és helytelen, nincs jó és rossz - csak­is annak visszatükröződése van, ami van. Ahogy megtanulod látni önmagád, megtanulod érzelmi reakcióidat jeleknek tekinteni, melyek megmutatják, hova irányítsd éberségedet fejlődésed érdekében. Etznab jelképezheti a csapdát a tükrök termében, vagy a kulcsot, amely a tükröket ablakokká változtatja. Etznab-ot kulcsként használva felfedezheted az árnyékok integrálásának ajándékát. Lényed azon aspektusai, melyeket gyengeségnek, hibáknak, problémáknak tekintesz, valójában szövetségesek. Legnagyobb árnyékaid, azok az intenzív prob­lémák, amik másokban és önmagádban legjobban zavarnak, valójában legnagyszerűbb tanáraid! Fejlődés utáni vágyad fényes lámpával világít­ja meg azokat a területeket, melyeket szeretnél elrejteni. Ha dolgozol ezekkel az árnyékos területekkel, ha tiszteled és áttranszformálod őket, akkor a tükrök illúziója ablakokká alakul. Ekkor átsétálhatsz a tük­rökön keresztül a hatalmasabb valóságba. Készülj fel arra, hogy szembenézz az Etznab által viselt igazság és megtisztulás kardjával. E kard bölcsessége áttöri, feltárja, és végül meg­gyógyítja illúzióidat. A szeretettel megnyugtatott diszkrimináció tisztán átvág mindenen, ami nem szolgálja fejlődésedet. A maják számára Etznab a fenőkő, mely megélesíti kardodat. A kard legnagyobb ajándéka a megbocsátás hatalma. A múlt mintái­hoz, és bánataihoz való ragaszkodás olyan, mintha hatalmas súlyt cipel­nél. A maják számára Etznab a kés, ami levágja rólad mindazt, ami vakká tesz. Etznab kardja szimbolizálja az igazságot, a fényt, és a hatalom jótékony használatát — azaz a szeretettel és bölcsességgel kiegyensúlyo­zott hatalmat…Lehet, hogy tudat alatt olyan valóságot teremtettél magadnak, mely­ben látszólag elvesztél, összezavarodtál. Ebben az árnyékban elvesz­hetsz a tükrök termének illúziójában. Ne feledd, a tükrök termének hatalma mindössze abból áll, hogy elhiszed, hogy az illúzió valóság! Hatásos gyakorlat az is, ha hosszú ideig tükörbe nézel. Maradj üres és nyugodt. Erezz, észlelj. Nézz bele mélyen saját szemeidbe, és nézd meg, ki van ott. Ahogy igaz önvalód képe felbukkan illúzióktól mente­sen, ismételd: "Látom. Emlékezem. Szeretetben megölelem." Ha félel­mek, gondok, illúziók jelennek meg, bocsáss meg, és engedd el őket a fénybe.

Etznab árnyékát transzformálhatod úgy is, hogy tisztán felismered magad a külvilág és az emberek tükrében. Ha másokra, mint tükrökre tekintesz, rejtett igazságokat tudhatsz meg magadról. Kérj őszinte visszajelzéseket olyan barátaidtól, akikben megbízol. Kockáztasd meg, hogy megtudod az igazságot önmagádról. Nyitottan figyeld életed ese­ményeit, tanuld meg, hogyan tudod minél jobban felhasználni őket arra, hogy megértsd, ki is vagy valójában. Az őszinte visszajelzés másoktól lényed minden aspektusát érintheti, segíthet betölteni személyes vakfoltjaidat és észlelési lyukaidat. Azészlelési lyukak olyanok, mint a vak területek, ahol az adott helyzetet nem látod tisztán. Olyanok, mint a vezetésnél a vakfolt, és eltorzítják az információt, hogy régi valóság-szerkezeteket támogassanak. Az ész­lelési lyukak körül tagadás működik. Ha harcolsz saját pozíciódért, és azt gondolod, hogy csak neked lehet igazad, az erőteljesen utal arra, hogy vakfoltról lehet szó. Ugyanez a helyzet, amikor "nem érted" vagy "nem hallod" amit a másik mond neked. Ha ilyen helyzetben találod magad, akkor lélegezz mélyen, és figyelj oda arra, amit mondanak. Kincses láda az, s csak arra vár, hogy kinyisd! ..Az egyik legkorlátozóbb hatású illúzió a hiedelem, hogy a te néző­pontod a valóságról az egyetlen helyes nézőpont. Ilyenkor a világ tükre gyakran megmutatja általad nem látott árnyékodat, és amikor megpil­lantod, akkor ítélkezést, erőteljes reakciót vált ki belőled. Az ilyen érzelmileg terhelt helyzetek általában kétpólusúak. Amikor azt hiszed, hogy csak neked van igazad, akkor mind a két pólus telített és rögzített marad. Egy pillanatra kísérletezz azzal, hogy elengeded, vagy megvál­toztatod pozíciódat. Ahogy enyhítesz a szorításon, és oldalra lépsz, a "másik pozíció", illetve az abban lévő ember is felszabadul, képessé vá­lik a változásra. A pozícióváltás művészete az egyik legkönnyebb út az elfogadás és feltétel nélküli szeretet tanulására. Mély felismeréseink támadhatnak a másik helyzetének átéléséből, és az igazság tágabb szemléletéből. Etznab másik árnyéka a valamilyen ismétlődő ciklusba való bera­gadás. Ezt gyakran "csiki-csuki" helyzetként tapasztaljuk: nem számít mit teszel, sehogy sincs megoldás, nincs kiút. Erre példa, amikor valaki segítségedért könyörög, és mégis becsapja az ajtót az orrod előtt, vala­hányszor felajánlod a támogatásodat. Az ilyen helyzetekben mindig két üzenet rejlik. Dolgozz a dupla jellel, fedezd fel, mi rejlik valójában a szavak mögött. Emlékezz: a Maja Orákulum rendszere kifejezetten úgy van kidol­gozva, hogy segítsen szembenézni észlelési lyukaiddal. Alkalmazd az ár-nyák bölcsességét önmagád megértésére és átalakítására. Még ha lát­szólag nem is vonatkozik rád, keress minden árnyékban legalább egy elemet, ami tartalmazza az igazság egy darabkáját. Ezután dolgozz ezzelaz igazsággal, hogy tágítsd fejlődésed határait. Ebben, és más megtisztulási folyamatokban, a kardot és a tükröt fel­használhatod az átalakulás eszközeként. Ha bármilyen árnyék elhomá­lyosítja látásodat, őszintén nézz szembe vele. Tisztán lásd és fogadd el önmagád, és másokat. Engedj el és bocsáss meg mindent, ami eltávolít a fénytől. Értsd meg, hogy az ítélkezés és elfogadás ugyanannak a tü­körnek - a felemelkedés átlátható tükrének két oldala.”    Maja orákulum