A Kék Majom hullámvarázsa

 

  TZOLKIN   PALOTÁI

                                          
     

                  3. A lángolás kék nyugati palotája – A mágia terme

                                                                               

11. Hullámperiódus: A Kék Majom – a mágia ereje 

          KIN 131 - KIN 143

(2014.11.25.- 2014.12.07.)

 
( A hullámok, az adott hullámtéma és a 13 nap energiáját követve, álmaink, életünk napi eseményeinek tudatos megélésével haladhatunk az önfelismerés útján)
 

1. nap kin 131 

Egy új energiahullám veszi kezdetét, a hozzá párosult szoláris energia koncentrált hangsúlyt kap, célmeghatározó szereppel rendelkezik.   

 Mi a célom?

2. nap kin 132 

A mágneses tónus visszhangja.

Milyen kihívással állok szemben?

 3. nap kin 133 

Dinamikus löket. Az egyes tónussal kilőtt cél mozgásba lendül. 

Hogyan szolgálhatok a legjobban?

 4. nap kin 134 

Ősforma, a megvalósíthatóság lehetősége, az adott SE témának konkrét formát ad. 

Milyen formát adjak a szolgálatomnak?

5. nap kin 135 

A vonal megjelenésével, a kombinációk lehetősége megnyílik. A megvalósulási folyamat kezdete, rendező szerep (torony), az összpontosítás helye.

Hogyan erősíthetem fel magam a legjobban?

 Az első négy tónus egy fölérendelt egységet alkotnak, amelyben elsődlegesen az adott hullám tartalmi minősége és a tematika van meghatározva. Az EGY-nek nagysága és kiterjedése miatt " forráserő lévén " szüksége van a 3 további "segítőre", a lunáris, az elektromos és az önálló tónusra, amelyek hozzásegítik, hogy a téma teljes egészében beérjen. Mind a három tónus a magnetikus ELSŐ szolgálatában áll.
A következő öt pozíció jelenti a hullám középső egységét. Az öttel megjelenik az operatív műszer, amelyet feltétlen használni kell a "program" lefuttatásához.
 
6. nap kin 136 

Megjelenik a Majom  által behozott téma tartalmi minősége, és mozgásba lendül. Hogyan érhetem el az egyensúlyt?

7. nap kin 137 

Energiával feltöltődés, hogy a további tónusok elérjék a céljukat.

Hogyan hangolhatom össze a szolgálatomat másokéval?

8. nap kin 138 

A legerősebb megvalósítási erő, átütőerő, melyen a téma megvalósulhat . Nagy erősségű napok. Feladata, hogy megnyilvánuljon a program. Karmikus egyének számára fájdalmasak ezek a napok.

Hitem szerint élek?

  9. nap kin 139 

Kiteljesedés száma, végrehajtja a programot, kapcsolódás a forrásprogrammal, döntéshozatalban segít, megakadt helyzetek újból sodrásba hozása. (Torony).

Hogyan valósíthatom meg a célom?

 10. nap kin 140 

Megvalósulás, megvan az eredmény.

Hogyan tökéletesíthetem azt amit csinálok?

 A hullám eléri a TÍZ-es tónussal a manifesztációs pontját. Ami az egyes tónusnál, mint forrásimpulzus elindult, az itt a TÍZ-es állomáson célba ér. Ebből következik, hogy a TÍZ-es pontra eső szoláris erő a hullámtéma céljára különleges utalást tesz.

11. nap kin 141 

 Az elért eredmény újra elengedése.

Hogyan engedhetek szabad utat?

12. nap kin 142 

A hullám eléri az érettségét, a tartalom tisztasága kikristályosodik - láthatóvá válik miről is szólt a hullám.

Hogyan szolgálhatom mindazt ami él?

   13. nap kin 143 

Az egyes tónussal való kapcsolatfelvétel megkezdődik, mellyel mindig valami új kezdődik. A tizenhármas tónus viszi az adott és végéhez ért ciklus végkifejleti eredményét, új információját az egyes tónushoz, amely ezt egy új témába ágyazva újból útnak indítja. (Torony).  

Hogyan szélesíthetem ki örömömet és szeretetemet?

 


CHUEN-MAJOM   

Hullámtéma:

 

„Chuen jelképezi az isteni gyermeket, a gyermeket, aki örökké a nyi­tott szívű bölcsesség, ártatlanság, bizalom, egyszerűség és boldog csodálkozás állapotában van. Milyen érzés lenne ebben a kultúrában, most, ilyen mágikus gyermeknek lenni? A titok, amit csak kevesen tudnak - mert az emberek általában nagyobb biztonságban érzik magu­kat, ha védekeznek - hogy az isteni gyermek hordozza a lehető leg­erősebb védelmet, a nyitott szívű szeretet sérthetetlenségét. Az ártat­lanság egyfajta immunitást teremt, ami lehetővé teszi az isteni gyermek számára, hogy átlátható legyen, hogy a világ látszólagos nyilai, és kövei áthaladhassanak rajta, anélkül, hogy sebekké, reakciókká, sértett érzel­mekké alakulnának. Belső ártatlansá­god által olyanná válhatsz, mint egy nyitott edény, melyben megnyil­vánulhat az isteni akarat és bölcsesség. Minél kevésbé ragaszkodsz meg­határozott hitrendszerekhez és gondolatmintákhoz, annál inkább nyi­tott fogadóállomássá válsz az Isteni előtt. Minél inkább megengeded magadnak, hogy természetesen ártatlan, és átlátható légy, annál kevés­bé lesznek erőteljes reakcióid, és nem marad semmi, amihez a poten­ciális fájdalom "hozzáragadhatna". Ne feledd, "ragadósságod" az egyik leghatékonyabb eszköz a teljesség elérésére, mert megmutatja, hol azonosultál, és merültél el legteljesebb mértékben. …Általában azt tanítják nekünk, hogy a sikeres felnőttek komolyak, felelősségteljesek, merevek, uraltak és cél-orientáltak. A gyermek természetes érzékeny­sége, rugalmassága és szabadsága valahol hátra maradt az úton. Lehet, hogy belső gyermeked megsérült, érzéketlenül kezelték, és te magaddal hurcoltad ezt a megoldatlan folyamatod felnőttkorodba. Chuen arra bátorít, hogy hozd felszínre ezt a részedet, hogy meggyógyulhasson, és integrálódhasson. Ez a folyamat ítélkezéstől, tagadástól és elkülönültség-érzéstől mentes kapcsolatot kíván meg a Szellem és az Esszenciális Önvaló kö­zött. Arra bátorít, hogy éld meg érzelmeidet a maguk teljességében, éld meg álmaidat, látomásaidat, ahol minden szent, és éppen ezért ter­mészetéből adódóan humoros és örömteli. Valósítsd meg álmaid! Most van itt a megfelelő pillanat. ..Hogyan tudod meggyógyítani belső gyermekedet? Keresd meg, mi az, ami igazán örömet okoz neked. Keress olyan munkát, ami támogatja érzékenységedet, és mély meg­elégedettséget kelt benned. Légy egyszerű: szeress, játssz, táncolj, raj­zolj, színezz, énekelj. ..Nem az a fajta játék ez, ami kikerüli a problémákat. Ahogy szaba­don játszol, lekerül a hangsúly arról, akinek hiszed magad, és így hely teremtődik annak felfedezésére, aki valójában vagy. Gyakran, amikor utólag térsz vissza egy nehéz helyzetre," látószöged varázslatosán meg­változik. Emlékezz arra, amit egyszer Teilhard de Chadrin mondott: "Az öröm Isten jelenlétének tévedhetetlen bizonyítéka." Isteni gyermekként add át magad a pillanatnak. Vigyél humort önmagád felfedezésébe - különösen az erőteljes érzelmeket kiváltó helyzetekbe. Ha egy látszólag nehéz helyzetben el­lenállás ébred benned, erősítsd ki az érzést, figyelj rá tudatosan - lehet hogy humorossá is válhat! Próbáld feldolgozni, vagy úgy, hogy nagyon komolyan veszed, vagy nagyon lazán, vagy csinálj viccet belőle. Azo­nosulj a "bolonddal", aki igazán tudja, hogy a dolgok nem olyan komo­lyak, mint amilyennek látszanak. Chuen segít megérteni a kozmikus viccet, hogy a látszatok ebben a világban mind illúziók, úgyhogy nyugodtan kinevetheted mindet. Mivel te magad vagy valóságod társteremtője, miért nem írsz egy vidám forgatókönyvet? Olyan tanulási helyzeteket teremtettél meg magadnak, melyek túl nehéznek és kényelmetlennek tűnnek? A humor csökkenti a feszültséget, gyógyít, segít abban, hogy együtt nevess és tán­colj az illúzióval. Bátorítsd mágikus gyermekedet, bújjon elő - és ne csak a hétvégéken. Ha például szeretsz "bulizni", akkor szabadítsd fel önmagadnak azt az aspektusát, aki ilyen helyzetekben aktiválódik (például egyenes és nyílt vagy, amikor iszol), és tudatosan vond be éle­tedbe alkohol, vagy más stimuláló szer nélkül. "Másodlagos" tapaszta­lataid, melyek akkor jelennek meg, amikor iszol, vagy bulizol, szeret­nének mindennapi életed folyamatos neszévé válni, értékes adalékkal szolgálnak teljességedhez. Chuen árnyékának sok oldala van. Ezek közül a leggyakoribb, amikor nem látjuk meg a humort életünk tapasztalataiban. Ha túl ko­molyan veszed az életed, a humor a váratlan nézőpont megkönnyebbü­lését adhatja. A humor nagy tanító, nagyszerű gyógyító, és kiváló segítség abban, hogy kicsit lazábban vegyük a megvilágosodást. Chuen másik árnyéka, amikor elkerülöd, hogy kifejezd igazságodat. Eszköznek tekinted a humort arra, hogy elmondj dolgokat, amit félnél őszintén, direkt módon kifejezni? Arra használod a humort, hogy el­rejtsd sérülékenységedet? Lehet, hogy szarkasztikus vagy, mert megsé­rültél, bizonytalan vagy, és képtelen vagy kifejezni mély érzéseidet, így a humort arra használod, hogy előjöhessen rejtett haragod és agresszi­ód. Ha hirtelen nem megfelelő játszmán kapod magad, lépj ki tudatosan, és hozd be a helyzetbe a hiányzó éberséget. Bízz mágikus gyermekedben, engedd, hogy sérülékeny  legyen. Fejezd ki érzelmeidet - különösen a furcsaságaidat - közvetlen, direkt módon. Ne használd a humort igaz érzéseid maszkírozására. Mint az isteni gyermek, engedj meg minden érzelmet, és fejezd ki mindet szabadon, ítélkezés nélkül. Chuen árnyékában van a bajkeverő, a majom, vagy a bohóc is. Mivel az érzelmek és események úgyis illuzórikusak, miért nem szabadítod fel a majmot magadban, had hintázzon a körülmények fáin, ahelyett hogy a helyzethez ragadna. A viccelődés, ha a bölcsességből ered magas szin­tű művészet, ami elősegíti fejlődésedet. Az átalakító tréfacsináló össze­töri a szükségtelen struktúrákat. Az árnyékban előfordulhat azonban, hogy nem megfelelően, vagy érzéketlenül alkalmazod a humort. Lehet, hogy arra használod, hogy uralkodj mások felett. Vagy mások érzelmeinek rovására elégíted ki egód igényeit. Tanuld meg felhasználni a tréfacsináló okozta szakadásokat, melyek látszólag fenekestül felforgatják életedet. Az ilyesmi ott történik meg, ahol valamiről nem veszel tudomást, vagy ahol a régi minta már nem használható. Chuen energiája arra kér, hogy vedd észre az ajándékban a tökéletességet - és a humort min­denben, ami történik veled - függetlenül attól, milyen felszínt mutat.Érzelmeid tudatos kifejezésre juttatása segít megtörni a már nem működő megoldási mechanizmusokat, visszatérő mintákat. Ez pedig lehetővé teszi, hogy leláss a sebed gyökeréig, és meggyógyíthasd. Ha úgy érzed képtelen vagy megváltoztatni egy bizonyos intenzív érzel­mi reakciót, ne feledd, hogy már az is elég a kör megállításához, ha tudatosítod, hogy van választási lehetőséged. A belső gyermek meggyógyítása izgalmas kaland is lehet!”           Maja orákulum