A Sárga Mag hullámvarázsa

 

  TZOLKIN   PALOTÁI

                                          
     

                  3. A lángolás kék nyugati palotája – A mágia terme

                                                                              

11. Hullámperiódus: A Sárga Mag – a kivirágzás ereje 

          KIN 144 - KIN 156

(2012.07.06.- 2012..07.18.)

 
( A hullámok, az adott hullámtéma és a 13 nap energiáját követve, álmaink, életünk napi eseményeinek tudatos megélésével haladhatunk az önfelismerés útján)
 

1. nap kin 144 (07.06.)

Egy új energiahullám veszi kezdetét, a hozzá párosult szoláris energia koncentrált hangsúlyt kap, célmeghatározó szereppel rendelkezik.   

 Mi a célom?

2. nap kin 145 (07.07.)

A mágneses tónus visszhangja.

Milyen kihívással állok szemben?

 3. nap kin 146 (07.08.)

Dinamikus löket. Az egyes tónussal kilőtt cél mozgásba lendül. 

Hogyan szolgálhatok a legjobban?

 4. nap kin 147 (07.09.)

Ősforma, a megvalósíthatóság lehetősége, az adott SE témának konkrét formát ad. 

Milyen formát adjak a szolgálatomnak?

5. nap kin 148 (07.10.)

A vonal megjelenésével, a kombinációk lehetősége megnyílik. A megvalósulási folyamat kezdete, rendező szerep (torony), az összpontosítás helye.

Hogyan erősíthetem fel magam a legjobban?

 Az első négy tónus egy fölérendelt egységet alkotnak, amelyben elsődlegesen az adott hullám tartalmi minősége és a tematika van meghatározva. Az EGY-nek nagysága és kiterjedése miatt " forráserő lévén " szüksége van a 3 további "segítőre", a lunáris, az elektromos és az önálló tónusra, amelyek hozzásegítik, hogy a téma teljes egészében beérjen. Mind a három tónus a magnetikus ELSŐ szolgálatában áll.
A következő öt pozíció jelenti a hullám középső egységét. Az öttel megjelenik az operatív műszer, amelyet feltétlen használni kell a "program" lefuttatásához.
 
6. nap kin 149 (07.11.)

Megjelenik a Mag által behozott téma tartalmi minősége, és mozgásba lendül.

Hogyan érhetem el az egyensúlyt?

7. nap kin 150 (07.12.)

Energiával feltöltődés, hogy a további tónusok elérjék a céljukat.

Hogyan hangolhatom össze a szolgálatomat másokéval?

8. nap kin 151 (07.13.)

A legerősebb megvalósítási erő, átütőerő, melyen a téma megvalósulhat . Nagy erősségű napok. Feladata, hogy megnyilvánuljon a program. Karmikus egyének számára fájdalmasak ezek a napok.

Hitem szerint élek?

  9. nap kin 152 (07.14.) 

Kiteljesedés száma, végrehajtja a programot, kapcsolódás a forrásprogrammal, döntéshozatalban segít, megakadt helyzetek újból sodrásba hozása. (Torony).

Hogyan valósíthatom meg a célom?

 10. nap kin 153 (07.15.)

Megvalósulás, megvan az eredmény.

Hogyan tökéletesíthetem azt amit csinálok?

 A hullám eléri a TÍZ-es tónussal a manifesztációs pontját. Ami az egyes tónusnál, mint forrásimpulzus elindult, az itt a TÍZ-es állomáson célba ér. Ebből következik, hogy a TÍZ-es pontra eső szoláris erő a hullámtéma céljára különleges utalást tesz.

11. nap kin 154 (07.16.)

 Az elért eredmény újra elengedése.

Hogyan engedhetek szabad utat?

12. nap kin 15 (07.17.)

A hullám eléri az érettségét, a tartalom tisztasága kikristályosodik - láthatóvá válik miről is szólt a hullám.

Hogyan szolgálhatom mindazt ami él?

   13. nap kin 156 (07.18.)

Az egyes tónussal való kapcsolatfelvétel megkezdődik, mellyel mindig valami új kezdődik. A tizenhármas tónus viszi az adott és végéhez ért ciklus végkifejleti eredményét, új információját az egyes tónushoz, amely ezt egy új témába ágyazva újból útnak indítja. (Torony).  

Hogyan szélesíthetem ki örömömet és szeretetemet?


 KAN-MAG 

Hullámtéma:

„Kan a növekedés rendezett mintája. Te és életed a termékeny föld, és a misztérium benned virágzik, szándékod, gondolatcsíráid hatalma által. Mit tudsz megnyitni magadban, ami segíti a befogadó-készséget, és segíti a szándék-magok csírázását? Képzeld el a magot, amint hívást kap a növekedésre világod nyitottságában. Ösztönösen erezd a lehetőséget szíved vágyának megmutatkozására. Igaz vágyaid és álmaid belső intel­ligenciát hordoznak, mely át tud törni még a fix elvárások merevségén is. Az új mag elvetése, még az elavul hitrendszerek kemény talajában is váratlan varázslatot ésnövekedést_hozhat. Légy készen arra, hogy feltöröd a múlt mintáinak szorító falait, a hiedelemrendszerek bilincseit. Hívd meg önmagádból az életben való kreatív részvételt. Ez a részvétel felszabadítja és felébreszti az életerő energiáját, átalakítja észlelésedet és tapasztalataidat, ezzel katalizálja ál­maid valóra válását. Spontán módon vegyél részt saját növekedésedben, megszabadulva az elavult struktúrák korlátjaitól, melyek valaha bizton­ságot jelentettek neked. Lépj tovább az új lehetőségek fényébe. Ajánld fel álom-magodat az univerzumnak. A fény rendezett mintázata szerint hangolódj össze szíved nagyobb céljával. ..Saját élet­ed, tanulási folyamatod által különféle szándékokat és vágyakat terem­tesz. Ahogy természetes növekedési mintázatod felébred, igazságod bölcsességben csírázik, kiemelkedik a fénybe, melyben minden mag ki­virul. Ahogy saját igazságodat elülteted, egyre több igazság bukkan fel a fényre. így még több termékeny földet hozol létre, melyeken felfe­dezheted és kifejezheted mindazt, aki vagy. Kan egyik árnyéka, amikor úgy viselkedsz, mint a fel nem ébredtmag, az alvó, aki védettségben akar maradni, aki nem akar sérülékennyé válni. Ebben az árnyékban azt gondolhatod, hogy jót teszel magad­nak a biztonság illúziójával. Pedig ha távol tartod magad a világ lehe­tőségeitől, új távlataid a messzeségben maradnak. Kockáztass, és tárd fel mindazt, aki vagy! A szabályokon, önmagádról alkotott elképzelé­seiden, és a mindennapi rutin biztonságán túl, az ismeretlen lehető­ségek izgalma szólít. Vizsgáld meg, hogyan akadályozzák természetes fejlődésedet a védelmező korlátozások. Ilyen mondatokban érheted tetten: "Az én világom jól működik úgy, ahogy van." "Én ezt nem tudom megtenni", "Én jó vagyok úgy, ahogy vagyok." "Én erre alkalmatlan vagyok." A fal, melyet a biztonság érdekében emeltél, korlátot is jelent, mely aka­dályozza a Szellemet abban, hogy új lehetőségeket teremtsen életedben. A Kan árnyékában rejlő átalakulás egyik módja annak megértése, hogy a magok - álmaid, vágyaid és célod - benned várakoznak a felébredésre. Ha elfogadod, hogy te vagy a termékeny talaj, megérzed a hiteles belső biztonságot, és a külvilág új lehetőségek gazdagságává válik. Tekints magadra az évszakok és természetes ciklusok tükrében. Megvan az ideje annak, hogy az alvó mag nyugalmába húzódj vissza, ahol felkészíted magad arra, hogy megtisztítsanak az esők, melyek az új tavasz csírázását segítik elő. Nyáron teljes virágzásodban pompázol, és kinyilvánítod az élet bőségét. Ősszel learatod a gabonát, és felkészülsz arra, hogy télen mélyre húzódj. Lehet, hogy hajlamos vagy megakadni egyik ciklusban, egyik évszakban. Ha így van, akkor ne feledd, hogy bölcs dolog eltakarítani a kiszáradt, elpusztult fákat, eltakarítani a kor­látokat, és helyet adni az új növekedésnek. Kan arra kér, hogy nyílj meg, hogy befogadhasd az ajándékot, ami bármely meghatározott min­tában jelen van, s amely megtanítja a teljes ciklus bölcsességét. Kan árnyékában lehet, hogy arra vársz, hogy valaki vagy valami "megtegye helyetted", hogy valahogy kívülről történjen meg a magve­tés és a kiteljesedés. Vedd észre, hogy te, a Szellemmel harmóniában veted el saját mago­dat, ébreszted fel önmagádban a változásokat, álmokat és lehető­ségeket. Kivételes lehetőség ez arra, hogy tanulj összekapcsoltságodról, világgal való egységedről. Mit tudsz megnyitni magadban, ami segíti a befogadó-készséget, és segíti a szándék-magok csírázását? Képzeld el a magot, amint hívást kap a növekedésre világod nyitottságában. Ösztönösen erezd a lehetőséget szíved vágyának megmutatkozására. Igaz vágyaid és álmaid belső intel­ligenciát hordoznak, mely át tud törni még a fix elvárások merevségén is. Az új mag elvetése, még az elavul hitrendszerek kemény talajában is váratlan varázslatot ésnövekedést_hozhat. Légy készen arra, hogy feltöröd a múlt mintáinak szorító falait, a hiedelemrendszerek bilincseit. Hívd meg önmagádból az életben való kreatív részvételt. Ez a részvétel felszabadítja és felébreszti az életerő energiáját, átalakítja észlelésedet és tapasztalataidat, ezzel katalizálja ál­maid valóra válását. Spontán módon vegyél részt saját növekedésedben, megszabadulva az elavult struktúrák korlátjaitól, melyek valaha bizton­ságot jelentettek neked. Lépj tovább az új lehetőségek fényébe. Ajánld fel álom-magodat az univerzumnak. A fény rendezett mintázata szerint hangolódj össze szíved nagyobb céljával. Hálával ajánld fel és engedd el a magot növekedésed érdekében, és hogy beteljesíthesse saját tökéletesedési tervét. A magban ott van minden lehetőség, informá­ciói közvetlenül a fény rendezett mintáiból érkeznek. Azaz egy mag le­hetőségeinek tökéletes kiteljesedése növekedésének minden fázisában determinált. Gyakran az elme csapdáiban találjuk magunkat, válaszokat keresünk, pedig belső fény felé fordulásunkkal (tropizmus) könnyed örömmel bontakozhat ki növekedésünk tökéletes mintázata. A tropizmus az a jelenség, amikor természetes vonzódásunkat követ­ve válaszolunk, vagy mozdulunk valami felé. Egy bennünk rejlő kód szerint a csírázó mag növekszik a fény felé, ahogy a napraforgó követi a Napot. Ehhez hasonlóan válaszolsz te is Esszenciális Önvalód fényére, természetesen megnyílva igaz természeted beteljesülése felé. Saját élet­ed, tanulási folyamatod által különféle szándékokat és vágyakat terem­tesz. Ahogy természetes növekedési mintázatod felébred, igazságod bölcsességben csírázik, kiemelkedik a fénybe, melyben minden mag ki­virul. Ahogy saját igazságodat elülteted, egyre több igazság bukkan fel a fényre. így még több termékeny földet hozol létre, melyeken felfe­dezheted és kifejezheted mindazt, aki vagy. Kan egyik árnyéka, amikor úgy viselkedsz, mint a fel nem ébredtmag, az alvó, aki védettségben akar maradni, aki nem akar sérülékennyé válni. Ebben az árnyékban azt gondolhatod, hogy jót teszel magad­nak a biztonság illúziójával. Pedig ha távol tartod magad a világ lehe­tőségeitől, új távlataid a messzeségben maradnak. Kockáztass, és tárd fel mindazt, aki vagy! A szabályokon, önmagádról alkotott elképzelé­seiden, és a mindennapi rutin biztonságán túl, az ismeretlen lehető­ségek izgalma szólít. Vizsgáld meg, hogyan akadályozzák természetes fejlődésedet a védelmező korlátozások. Ilyen mondatokban érheted tetten: "Az én világom jól működik úgy, ahogy van." "Én ezt nem tudom megtenni", "Én jó vagyok úgy, ahogy vagyok." "Én erre alkalmatlan vagyok." A fal, melyet a biztonság érdekében emeltél, korlátot is jelent, mely aka­dályozza a Szellemet abban, hogy új lehetőségeket teremtsen életedben. A Kan árnyékában rejlő átalakulás egyik módja annak megértése, hogy a magok - álmaid, vágyaid és célod - benned várakoznak a felébredésre. Ha elfogadod, hogy te vagy a termékeny talaj, megérzed a hiteles belső biztonságot, és a külvilág új lehetőségek gazdagságává válik. Tekints magadra az évszakok és természetes ciklusok tükrében. Megvan az ideje annak, hogy az alvó mag nyugalmába húzódj vissza, ahol felkészíted magad arra, hogy megtisztítsanak az esők, melyek az új tavasz csírázását segítik elő. Nyáron teljes virágzásodban pompázol, és kinyilvánítod az élet bőségét. Ősszel learatod a gabonát, és felkészülsz arra, hogy télen mélyre húzódj. Lehet, hogy hajlamos vagy megakadni egyik ciklusban, egyik évszakban. Ha így van, akkor ne feledd, hogy bölcs dolog eltakarítani a kiszáradt, elpusztult fákat, eltakarítani a kor­látokat, és helyet adni az új növekedésnek. Kan arra kér, hogy nyílj meg, hogy befogadhasd az ajándékot, ami bármely meghatározott min­tában jelen van, s amely megtanítja a teljes ciklus bölcsességét. Kan árnyékában lehet, hogy arra vársz, hogy valaki vagy valami "megtegye helyetted", hogy valahogy kívülről történjen meg a magve­tés és a kiteljesedés. Vedd észre, hogy te, a Szellemmel harmóniában veted el saját mago­dat, ébreszted fel önmagádban a változásokat, álmokat és lehető­ségeket. Kivételes lehetőség ez arra, hogy tanulj összekapcsoltságodról, világgal való egységedről. Ahogy a bennszülött amerikaiak mondják "Minden kapcsolódásomért!" Mi mindannyian rokonok vagyunk, az élet nagyobb ciklusaiban összekötődve. Minden amit teszünk, az egészhez kapcsolódik. „       Maja orákulum