Vörös Föld hullámvarázsa

 

  TZOLKIN   PALOTÁI

                                         
     

                4. Az adakozás sárga déli palotája – Az intelligencia terme

                                                                              

         13. Hullámperiódus: A Vörös Föld – a navigáció ereje

          KIN 157 - KIN 169

(2013.07.19.- 2013.07.31.)

 
( A hullámok, az adott hullámtéma és a 13 nap energiáját követve, álmaink, életünk napi eseményeinek tudatos megélésével haladhatunk az önfelismerés útján)
 

1. nap kin 157 (07.19.)

Egy új energiahullám veszi kezdetét, a hozzá párosult szoláris energia koncentrált hangsúlyt kap, célmeghatározó szereppel rendelkezik.   

 Mi a célom?

2. nap kin 158 (07.20.)

A mágneses tónus visszhangja.

Milyen kihívással állok szemben?

 3. nap kin 159 (07.21.)

Dinamikus löket. Az egyes tónussal kilőtt cél mozgásba lendül. 

Hogyan szolgálhatok a legjobban?

 4. nap kin 160 (07.22.)

Ősforma, a megvalósíthatóság lehetősége, az adott SE témának konkrét formát ad. 

Milyen formát adjak a szolgálatomnak?

5. nap kin 161 (07.23.)

A vonal megjelenésével, a kombinációk lehetősége megnyílik. A megvalósulási folyamat kezdete, rendező szerep (torony), az összpontosítás helye.

Hogyan erősíthetem fel magam a legjobban?

 Az első négy tónus egy fölérendelt egységet alkotnak, amelyben elsődlegesen az adott hullám tartalmi minősége és a tematika van meghatározva. Az EGY-nek nagysága és kiterjedése miatt " forráserő lévén " szüksége van a 3 további "segítőre", a lunáris, az elektromos és az önálló tónusra, amelyek hozzásegítik, hogy a téma teljes egészében beérjen. Mind a három tónus a magnetikus ELSŐ szolgálatában áll.
A következő öt pozíció jelenti a hullám középső egységét. Az öttel megjelenik az operatív műszer, amelyet feltétlen használni kell a "program" lefuttatásához.
 
6. nap kin 162 (07.24.)

Megjelenik a Föld által behozott téma tartalmi minősége, és mozgásba lendül. Hogyan érhetem el az egyensúlyt?

7. nap kin 163 (07.25.)

Energiával feltöltődés, hogy a további tónusok elérjék a céljukat.

Hogyan hangolhatom össze a szolgálatomat másokéval?

8. nap kin 164 (07.26.)

A legerősebb megvalósítási erő, átütőerő, melyen a téma megvalósulhat . Nagy erősségű napok. Feladata, hogy megnyilvánuljon a program. Karmikus egyének számára fájdalmasak ezek a napok.

Hitem szerint élek?

  9. nap kin 165 (07.27.) 

Kiteljesedés száma, végrehajtja a programot, kapcsolódás a forrásprogrammal, döntéshozatalban segít, megakadt helyzetek újból sodrásba hozása. (Torony). Hogyan valósíthatom meg a célom?

 10. nap kin 166 (07.28.)

Megvalósulás, megvan az eredmény.

Hogyan tökéletesíthetem azt amit csinálok?

 A hullám eléri a TÍZ-es tónussal a manifesztációs pontját. Ami az egyes tónusnál, mint forrásimpulzus elindult, az itt a TÍZ-es állomáson célba ér. Ebből következik, hogy a TÍZ-es pontra eső szoláris erő a hullámtéma céljára különleges utalást tesz.

11. nap kin 167 (07.29.)

 Az elért eredmény újra elengedése.

Hogyan engedhetek szabad utat?

12. nap kin 168 (07.30.)

A hullám eléri az érettségét, a tartalom tisztasága kikristályosodik - láthatóvá válik miről is szólt a hullám.

Hogyan szolgálhatom mindazt ami él?

   13. nap kin 169 (07.31.)

Az egyes tónussal való kapcsolatfelvétel megkezdődik, mellyel mindig valami új kezdődik. A tizenhármas tónus viszi az adott és végéhez ért ciklus végkifejleti eredményét, új információját az egyes tónushoz, amely ezt egy új témába ágyazva újból útnak indítja. (Torony).  

Hogyan szélesíthetem ki örömömet és szeretetemet?


CABAN - FÖLD

Hullámtéma:.. Sose feledd, hogy kör­nyezeted is él, és reagál arra, ahogy észleled, így fizikai formád, és észlelésed hatással van az információra, ami elérkezik hozzád. ….Caban a Föld őrzőjének szimbóluma, a kert őrzője, a sámán, a gyó­gyító, aki a miden élet iránti tisztelete által gyógyítja és megszenteli a Földet. ..Egyszerűen teremts kapcsolatot a Földdel, mint a költő, akit rabul ejt az erdő szépsége. Eressz gyökereket ott, ahol most vagy. Az együtt­működő összpontosítással megkapod legnagyobb vágyaidat, és meg­nyílsz az univerzum misztikus hatalmának virágzása felé. Caban a "kozmikus számítógép", az isteni "hardware" elérési pont­ja, melynek tested és pszichéd a software-e. ….Caban a sors munkáját is jelképezi, mely összehozza a közös spiri­tuális céllal érkező embereket, és az együttműködést, amit a közös szán­dék tesz lehetővé. Az együttműködés az egyéni harmónia kollektív megnyilvánulása, a különböző részek egyesülése, ahol az egész sokszo­rosan hatalmasabb a részek összességénél. Amikor ketten, vagy többen találkoznak együttműködésben, akkor összerendeződnek a Föld, a galaxisok rezonáló örvényei, és az isteni archetipikus energiák. Ilyenkor minden lehetségessé válik. Erre adnak példát azok a különös, és látszólag elkülönült események, amit szinkronicitásnak nevezünk. Ezek jelek, üzenetek, melyeken keresztül az Univerzum, Esszenciális Önvalód beszél hozzád, tudatva, hogy most egy lehetőség kínálkozik fel neked. A szinkronicitás nem annyira mentálisan értelmezhető, inkább érzelmi élmény - egy szokatlan egybeesés, vagy "aha" élmény, ami visszaigazolja, hogy te is része vagy a hatalmas egésznek. ……..Globális világunk is része a kristály-rács hálónak. Ebben a hálóban nincs különbség az akkor és most között, az álom és a valóság között. Az idő, a tér és a lineáris valóság egy nyitott rendszerben szabadul fel. Itt, a szuperluminális formák valóságában tudatos álmodok álmodják'' most is az álmot, ami a megnyilvánult valóssággá válik. Ha tudatos álmodókká válunk, mi is részt veszünk a Föld új valóságának megálmo­dásában. A szupertudatosság hálózatában mindannyian megkapjuk egy­más megértéseinek részleteit, és mindannyian hozzájárulunk a kollektív valóság folyamatos teremtéséhez. Ebben az álomban mi vagyunk az álomszövők, és a szövedék, az álmodok és a megálmodottak. Lépj be a szinkronisztikus hálóba, és vegyél részt te is tudatosan a valóság újrateremtésében. ………….A kristály háló nem az ok-okozati energia hálóján belül létezik. Egyedülálló folyamat, amit a "vezérfonal követésének" nevezünk. En­nek segítségével gyorsan dekódolhatod a spirituális utaddal kapcsolatos szimbolikus információt. Hogy a vezérfonal követőjévé válhass, egysze­rűen légy nyitott, összpontosíts a jelen pillanatra, és kövesd érzéseidet. Majd figyeld meg, és dolgozd fel az adatokat, melyek képek, színek, érzetek formájában érkeznek hozzád, anélkül, hogy azonnal követ­keztetéseket vonnál le belőlük. Az első ilyen jelek a szinkronisztikus események. Ha kiterjeszted éberségedet anélkül, hogy értelmeznél, a szimbolikus jelentés fel fogja tárni önmagát………….Caban másik univerzális szimbóluma a védőpajzs, vagy mező, ami a védelem, és megőrzés képességét jelzi. ……….Jó szándékú törekvésed miatt, hogy értelmet és célt találj az életed­ben, lehet, hogy túl korán vonsz le következtetéseket, vagy túlságosan nagy jelentőséget tulajdonítasz a jeleknek, szimbólumoknak, álmoknak és látomásoknak. ……..Ez az árnyék olyan, mint a különbség aközött, hogy egy élményről beszélünk, vagy konkrétan át is éljük. Néha a dolgok egyszerűen csak azok, amik. Ne korlátozd tapasztalati köröd teljességét azzal, hogy min­denre folyton kozmikus címkéket ragasztasz. Nyílj meg a pillanat Tao-jában őrzött jelenségnek. Ebben az árnyékban nehéz a jelen pillanatban maradni. Ahelyett, hogy a központi csatornára hangolódnál, vásárlási listákra, kapcsolati drámákra, fantáziákra, múltbéli fájdalmakra, és jövő miatti aggodal­makra vagy hangolva. Összpontosíts a jelen pillanatra! Itt tudod legin­kább megfigyelni a szinkronicitásokat, innen gyűjthetsz felismeréseket személyes céloddal kapcsolatosan. Itt tanulhatja meg az elméd a puszta megfigyelést. így a valóság oly természetesen tud alakot ölteni, ahogy az apró ecsetvonások alakítják ki a teljes képet.Caban árnyékában gyakran úgy érzed, "nem vagy összhangban" a világgal. Ha fizikailag, mentálisan vagy érzelmileg működésképtelennek érzed magad, emlékezz arra, hogy lehetséges, hogy átalakulási folya­matban vagy. Új kapcsolódás alakul. Engedd az új, kialakuló mintával való összehangolódást. Erősítsd meg magad: "…….Caban másik árnyéka a Földtől és saját testedtől való elkülönültség. ……Ha elfogadod fizikai formádat és fejlődési folyamatodat ebben a világban, egy olyan központi kerékagyhoz érsz, melyből az univerzum összes igazsága és  varázslata bontakozik ki…….”                       Maja orákulum