Fehér Kutya hullámvarázsa

  TZOLKIN   PALOTÁI

                                         
     

                4. Az adakozás sárga déli palotája – Az intelligencia terme

                                                                              

         14. Hullámperiódus: A Fehér Kutya – a szív ereje

          KIN 170 - KIN 182

(2013.08.01.- 2013.08.13.)

 
( A hullámok, az adott hullámtéma és a 13 nap energiáját követve, álmaink, életünk napi eseményeinek tudatos megélésével haladhatunk az önfelismerés útján)
 

1. nap kin 170 (08.01.)

Egy új energiahullám veszi kezdetét, a hozzá párosult szoláris energia koncentrált hangsúlyt kap, célmeghatározó szereppel rendelkezik.   

 Mi a célom?

2. nap kin 171 (08.02.)

A mágneses tónus visszhangja.

Milyen kihívással állok szemben?

 3. nap kin 172 (08.03.)

Dinamikus löket. Az egyes tónussal kilőtt cél mozgásba lendül. 

Hogyan szolgálhatok a legjobban?

 4. nap kin 173 (08.04.)

Ősforma, a megvalósíthatóság lehetősége, az adott SE témának konkrét formát ad. 

Milyen formát adjak a szolgálatomnak?

5. nap kin 174 (08.05.)

A vonal megjelenésével, a kombinációk lehetősége megnyílik. A megvalósulási folyamat kezdete, rendező szerep (torony), az összpontosítás helye.

Hogyan erősíthetem fel magam a legjobban?

 Az első négy tónus egy fölérendelt egységet alkotnak, amelyben elsődlegesen az adott hullám tartalmi minősége és a tematika van meghatározva. Az EGY-nek nagysága és kiterjedése miatt " forráserő lévén " szüksége van a 3 további "segítőre", a lunáris, az elektromos és az önálló tónusra, amelyek hozzásegítik, hogy a téma teljes egészében beérjen. Mind a három tónus a magnetikus ELSŐ szolgálatában áll.
A következő öt pozíció jelenti a hullám középső egységét. Az öttel megjelenik az operatív műszer, amelyet feltétlen használni kell a "program" lefuttatásához.
 
6. nap kin 175 (08.06.)

Megjelenik a Kutya által behozott téma tartalmi minősége, és mozgásba lendül. Hogyan érhetem el az egyensúlyt?

7. nap kin 176 (08.07.)

Energiával feltöltődés, hogy a további tónusok elérjék a céljukat.

Hogyan hangolhatom össze a szolgálatomat másokéval?

8. nap kin 177 (08.08.)

A legerősebb megvalósítási erő, átütőerő, melyen a téma megvalósulhat . Nagy erősségű napok. Feladata, hogy megnyilvánuljon a program. Karmikus egyének számára fájdalmasak ezek a napok.

Hitem szerint élek?

 9. nap kin 178 (08.09.) 

Kiteljesedés száma, végrehajtja a programot, kapcsolódás a forrásprogrammal, döntéshozatalban segít, megakadt helyzetek újból sodrásba hozása. (Torony). Hogyan valósíthatom meg a célom?

 10. nap kin 179 (08.10.)

Megvalósulás, megvan az eredmény.

Hogyan tökéletesíthetem azt amit csinálok?

 Ahullám eléri a TÍZ-es tónussal a manifesztációs pontját. Ami az egyes tónusnál, mint forrásimpulzus elindult, az itt a TÍZ-es állomáson célba ér. Ebből következik, hogy a TÍZ-es pontra eső szoláris erő a hullámtéma céljára különleges utalást tesz.

11. nap kin 180 (08.11.)

 Az elért eredmény újra elengedése.

Hogyan engedhetek szabad utat?

12. nap kin 181 (08.12.)

A hullám eléri az érettségét, a tartalom tisztasága kikristályosodik - láthatóvá válik miről is szólt a hullám.

Hogyan szolgálhatom mindazt ami él?

   13. nap kin 182 (08.13.)

Az egyes tónussal való kapcsolatfelvétel megkezdődik, mellyel mindig valami új kezdődik. A tizenhármas tónus viszi az adott és végéhez ért ciklus végkifejleti eredményét, új információját az egyes tónushoz, amely ezt egy új témába ágyazva újból útnak indítja. (Torony).  

Hogyan szélesíthetem ki örömömet és szeretetemet?


OC - KUTYA

Hullámtéma:

„A tiéddel azonos vágyakkal élő más lények várnak arra, hogy találkozzanak veled, és felismerjenek téged — olyan lények, akik képesek téged olyan­nak látni, amilyen valójában vagy. Amikor igazán meglátott valaki, ak­kor megerősödést érzel, és egy közös, szent titok emléke bukkan fel. Ez az égi terv szerinti természetes folyamat, a rezgés hasonlóság alapján történő felismerés, mely szabad a személyes elvárásoktól. Lehet, hogy még csak most fogod felismerni ezeket a lényeket a fizikai síkon. Ne feledd, hogy nem vagy egyedül, sorstársaid mindig körülötted vannak, szellemükkel és céljukkal, támogatva és kapcsolód­va.Ha már fel­ismerted sorstársaidat, akkor ne csak támogassátok és elismerjétek egymást, hanem szeretetteljesen hozzátok elő egymás árnyékait is, hogy integrálódhassanak és gyógyulhassanak. Oc az érzelmi blokkok eltávo­lítását és sorsod felismerését jelképezi. ….. az intim kapcsolatok egyedülálló lehetőséget képviselnek az átalakulásra váró mély érzelmi minták előhozására. Akiket magadhoz vonzottál, azok képesek segítségedre lenni saját integ­rációs folyamatodban. Nincsenek hibák. Nézz mélyen a kapcsolatban rejlő igazságba. Az intimitás kifejezése a szeretet ajándéka, ennek hiá­nya jelezheti az őszinte kommunikáció és gyógyulás vágyát. Rávezethet arra is, hogy átértékeld kapcsolatodat, és a célt, amit szolgál. Oc jelképezi múltad feldolgozását. Azokét a mély érzelmi mintákét melyeket elmúlt tapasztalatok formáltak, és melyek az egó részévé vál­tak.…Oc árnyékában magával sodorhat az élet érzelmi drámája. Gyakran élsz át olyan intenzív érzelmeket, mint a harag, félelem, vagy féltékeny­ség? Lehet, hogy tudattalanul függsz attól az izgalomtól, amit az érzel­mi drámák okoznak? Az ilyesmit nehéz meglátni, hát még megoldani. Mi a megoldás?Ta­nuld meg érzelmeid változtatását, azzal, hogy létrehozol magadban egy belső "szemtanút". Kövesd folyamatodat, gyújtsd össze ajándékait, és engedd el az intenzív, lehúzó érzelmeket. Hozd magad döntési hely­zetbe, ahelyett, hogy a dolgok csak megtörténnének veled. E döntési helyzetből barátságot köthetsz érzelmeiddel, és mélyebben megértheted a mögöttük rejlő mintázatokat. Vizsgáld meg, mi rejlik a mintákban, milyen igazságokra lelsz bennük. Az érzelmeket nem kell elítélni, egy­szerűen csak a felfedezés eszközei, melyek információval szolgálnak rólad. ..Oc másik árnyéka a birtoklási vágy, a féltékenység valamint a hűség és a kötelékek félreértelmezése. Természetes dolog, hogy utadat sors­társaiddal együtt járod, ha azonban túlságosan ragaszkodsz hozzájuk, az akadályoz önmagad teljes kifejezésében, és célod elérésében. Lehet, hogy mások olyan tulajdonságai vonzanak, vagy éppen arra vagy félté­keny, amit magadban is szeretnél felfedezni. Lehet, hogy túlságosan ra­gaszkodóvá váltál, szinte belevesztél a folyamatba, hogy önmagadon kí­vül találd meg a megelégedést. Ha az a szándékod, hogy magadon belül lelj rá a teljességre, akkor természetes módon vonzod magadhoz a tel­jességet szolgáló társakat. Vizsgáld meg őszintén jelenlegi kapcsolatai­dat. Milyen alapzatra épültek? Vizsgáld meg kötelékeid, ragaszkodásaid milyen célt szolgálnak. Mely kapcsolataid kívánják a növekedést, a táplálást, az elfogadást? Mindannyian magunkhoz vonzunk olyan em­bereket, akik ugyanazon a problematikán dolgoznak, mint mi. Nagy ajándék ez a transzformáció folyamatában. Az érzelmi vagy limbikus agy vezetőjeként Oc segít dolgozni a hara­gon, félelmen, zavarodottságon, elkeseredésen és kétségeken. Ezek a feldolgozatlan érzelmi ügyek, be nem gyógyult sebek gyakran traumatikus gyermekkori tapasztalatokból erednekSokféleképpen lehet ezeken a blokkokon túllépni. Egyik módja ennek, ha újrajátszod a múltat, úgy, ahogy szeretted volna, hogy történ­jen. Ehhez újra át kell élned az emlékeket, melyek érzelmi blokkoltságot keltenek benned. Ahogy elengeded az energiát, az átvág az érzelmi mintázatokon és átalakítja az elkülönült­ség illúzióját. Oc harmonikus bölcsessége az affinitás, rokonság, a hasonló rezgések és anyagok vonzódása egymáshoz. A spirituális affinitás nem korlátozódik a családi rokonságra - része a sorstársak természetes von­zódásának egymáshoz Ezeket a társakat ugyanaz a fajta erő vonzza egy­máshoz, mint a mágneshez a vasreszeléket. A sorstársak természetes módon, harmonikus munkák elvégzésére vonzódnak egymáshoz. A felszínen eleinte úgy tűnhet, hogy nem sok közötök van egymás­hoz, a vonzódás mégis fenn marad. Ennek oka az, hogy az Esszenciális Önvalók már sokkal azelőtt elkötelezik magukat az együttes munkára, hogy a fizikai világban találkoznának. Ez a vonzódás természetes törvénye, nem pedig egy személyes vágyak által irányított folyamat.”                           Maja Orákulum