Kék Éjszaka hullámvarázs

            TZOLKIN   PALOTÁI

                        
     

                4. Az adakozás sárga déli palotája – Az intelligencia terme

                                                                              

         15. Hullámperiódus: A KÉK Éjszaka – a BŐSÉG ereje

          KIN 183 - KIN 196

(2013..08.14.- 2013.08.26.)

 
( A hullámok, az adott hullámtéma és a 13 nap energiáját követve, álmaink, életünk napi eseményeinek tudatos megélésével haladhatunk az önfelismerés útján)
 

1. nap kin 183 (08.14.)

Egy új energiahullám veszi kezdetét, a hozzá párosult szoláris energia koncentrált hangsúlyt kap, célmeghatározó szereppel rendelkezik.   

 Mi a célom?

2. nap kin 184 (08.15.)

A mágneses tónus visszhangja.

Milyen kihívással állok szemben?

 3. nap kin 185 (08.16.)

Dinamikus löket. Az egyes tónussal kilőtt cél mozgásba lendül. 

Hogyan szolgálhatok a legjobban?

 4. nap kin 186 (08.17.)

Ősforma, a megvalósíthatóság lehetősége, az adott SE témának konkrét formát ad. 

Milyen formát adjak a szolgálatomnak?

5. nap kin 187 (08.18.)

A vonal megjelenésével, a kombinációk lehetősége megnyílik. A megvalósulási folyamat kezdete, rendező szerep (torony), az összpontosítás helye.

Hogyan erősíthetem fel magam a legjobban?

 Az első négy tónus egy fölérendelt egységet alkotnak, amelyben elsődlegesen az adott hullám tartalmi minősége és a tematika van meghatározva. Az EGY-nek nagysága és kiterjedése miatt " forráserő lévén " szüksége van a 3 további "segítőre", a lunáris, az elektromos és az önálló tónusra, amelyek hozzásegítik, hogy a téma teljes egészében beérjen. Mind a három tónus a magnetikus ELSŐ szolgálatában áll.
A következő öt pozíció jelenti a hullám középső egységét. Az öttel megjelenik az operatív műszer, amelyet feltétlen használni kell a "program" lefuttatásához.
 
6. nap kin 188 (08.19)

Megjelenik az ÉJSZAKA által behozott téma tartalmi minősége, és mozgásba lendül.

Hogyan érhetem el az egyensúlyt?

7. nap kin 189 (08.20.)

Energiával feltöltődés, hogy a további tónusok elérjék a céljukat.

Hogyan hangolhatom össze a szolgálatomat másokéval?

8. nap kin 190 (08.21.)

A legerősebb megvalósítási erő, átütőerő, melyen a téma megvalósulhat . Nagy erősségű napok. Feladata, hogy megnyilvánuljon a program. Karmikus egyének számára fájdalmasak ezek a napok.

Hitem szerint élek?

  9. nap kin 191 (08.22.) 

Kiteljesedés száma, végrehajtja a programot, kapcsolódás a forrásprogrammal, döntéshozatalban segít, megakadt helyzetek újból sodrásba hozása. (Torony).

Hogyan valósíthatom meg a célom?

 10. nap kin 192 (08.23.)

Megvalósulás, megvan az eredmény.

Hogyan tökéletesíthetem azt amit csinálok?

 Ahullám eléri a TÍZ-es tónussal a manifesztációs pontját. Ami az egyes tónusnál, mint forrásimpulzus elindult, az itt a TÍZ-es állomáson célba ér. Ebből következik, hogy a TÍZ-es pontra eső szoláris erő a hullámtéma céljára különleges utalást tesz.

11. nap kin 193 (08.24.)

 Az elért eredmény újra elengedése.

Hogyan engedhetek szabad utat?

12. nap kin 194 (08.25.)

A hullám eléri az érettségét, a tartalom tisztasága kikristályosodik - láthatóvá válik miről is szólt a hullám.

Hogyan szolgálhatom mindazt ami él?

   13. nap kin 195 (08.26.)

Az egyes tónussal való kapcsolatfelvétel megkezdődik, mellyel mindig valami új kezdődik. A tizenhármas tónus viszi az adott és végéhez ért ciklus végkifejleti eredményét, új információját az egyes tónushoz, amely ezt egy új témába ágyazva újból útnak indítja. (Torony).  

Hogyan szélesíthetem ki örömömet és szeretetemet?


AKBAL – ÉJSZAKA

Hullámtéma:

„Akbal jelképezi a belépést a "befelé tekintő" helyre, ahol hangot és látomást kap a tudattalan árnyék. Olyan is, mint egy biztonságos szentély, a béke és derű helye. Akbal alvilága magában hordja minden lehetőség fejlődési játék­terét. Itt, mint az őseredeti álomidőben, nincs különbség akkor és most, valóság és álom, álom és álmodó között. Ebben a kitágult mezőben, nem csak minden lehetséges, de minden folyamatosan a teremtés folya­matában van. Az álomidő hatalmas lehetőségeket hordoz. Lépj be a misztériumba, ahol a valóság most van teremtés alatt. Ha tudatos álmodóvá válsz, képes leszel szó szerint új valóságod megteremtésében segíteni, és egyben a megszülető nagyobb álomhoz is hozzájárulni. Amikor erre a teremtésre koncentrálsz, gondolataid és szándékaid fénysebességgel vetülnek ki a kristályrács hálón keresztül, mely magában foglalja az univerzumot. Ez az energiamező ülteti, támo­gatja, és hatalommal tölti fel a kibontakozó valóság megteremtését.  Akbal arra kér, fedezd fel álmaid szimbológiáját. Lehet, hogy azt hitted, áloméleted különbözik éber életedtől. Ahogy álmaiddal dolgozol, ez a hiedelem drámaian megváltozhat. Ne lepődj meg, ha átfolyásokat tapasztalsz látszólag "elkülönült" valóságok között és sokkal többet álmaid, és tudatos, ébrenléti állapotod között. A valóságok most egymásba olvadnak a megszülető valóság-konstruk­cióban. …..Az álomidő mátrix az ébrenlétben éppúgy kibontakozik, mint az álomban. Mindaz, aki vagy, ami hozzád tartozik, hiedelmeidtől, szemé­lyes ügyeidtől álmaidig és reményeidig alakítja személyes álommeződet. Ebből a mezőből vonzód magadhoz mindazt, ami, elhozza kitel­jesedésedet.

Akbal arra kér, hogy vidd be gondjaidat az álommeződbe, hozd ki őket a sötétségből a tudatos éberségbe. Egy példa lehet erre a ki nem mondott harag. Ha te visszafojtott haragot hordozol magadban, akkor valaki közvetlen közelségedből magához veszi ezt a haragot, és vissza­tükrözi neked, hogy megfigyeld, és tanulhass belőle. Ez a spirituális fej­lődés természete: a hologram minden egyes része visszatükrözi az összes többi részt, hogy mindegyiket objektíven meg lehessen figyelni, hogy mindegyikből lehessen tanulni. Ha elrejtett részeidet tudatos éber­séged fényébe emeled, akkor lehetőséged van átalakításukra. Alommeződ többek között felszínre hozza pszichológiai polaritásai­dat és legbelsőbb magodat. Ezek azok a hiedelem szerkezetek, melyeket a társadalomból, tapasztalataidból tanultál meg. Pl.: szeretés és nem szeretés, értékelés, hozzáállás. Természetes módon vonzód magadhoz azokat a helyzeteket, melyek integrációt ígérnek, de a megszokott visel­kedés és kondicionáltság miatt lehet, hogy kompenzálsz, rögzített mintákhoz ragaszkodsz, hogy védd pozíciódat. Ez a választás azonban csak pillanatnyi megkönnyebbülést hoz, mert a megoldatlan ügyek min­dig visszatérnek, és kérik az integrációt. így álmaidban, testi tünetek­ben, vagy kapcsolataidban gyakran felbukkan az, amit leblokkoltál, elrejtettél. Gyakran ellenállsz az újnak és ismeretlennek. Nem vagy hajlandó túllépni növekedésed határain, mert az lehet, hogy mögöttes hiedelemvilágod változását követelné.  Akbal energiája egyszerűen csak annyit kér, hogy légy nyuga­lomban, és engedd, hogy a megnyilvánulás formát alkosson a sötétség­ből. Akbal sötétségéből emelkedik ki az Esszenciális Önvaló. Ülj nyuga­lomban, öleld magadhoz a belső látás és integráció útját…Akbal árnyékában elveszhetsz az énben, túlságosan befelé forduló és szubjektív lehetsz. Vannak, akik ezt a szubjektivitást depresszió formá­jában tapasztalják meg. Erről a helyről pedig megtanulhatsz szembe­nézni legmélyebb félelmeiddel, és felszabadulhatsz tőlük. Ahelyett, hogy ellenállnál, öleld magadhoz a folyamatot, gyűjtsd be bölcsességét. Menj mélyre, és fedezd fel a pozitív szándékot, amit tapasztalatod .magában rejt. Mit akar megmutatni neked, amit nem akartál meglát­ni? Ha át tudsz jutni beragadtságodon, váratlan felismeréseket és ajándékokat találhatsz a látszólagos sötétségben.

Jó módja az önmagádba tekintésnek, ha felismered, hogyan ítéled meg és értékeled magad. Önmagád elítélése akadályozza saját belső bölcsességed elérését. Ítélkezések arról, hogy milyennek kellene lenned, hatással vannak fejlődésedre. Lehet, hogy kondicionált hiedelmeid az összehasonlítás és a besorolás kemény eszközeivé váltak. A létezés nem egy különleges cél, a létezés egyszerűen az az ártatlanság, amit önma­gád elfogadásával nyerhetsz vissza. Ha megszabadulsz az ítélkezéstől és a címkéktől, akkor utad természetes módon megnyílik a növekedés előtt. Szabad "hibákat" elkövetni útközben. Az életedből megteremtet­ted a "házat" amelyben élsz, és ahonnan a világot látod. Most jött el az ideje a befelé haladásnak, hogy felfedd esszenciádat, hogy megtörd az öreg struktúrák kötelékeit. Ebben a folyamatban egyszerűen természe­tes, ha sérülékenynek érzed magad. Az én szíve körül töröd fel a gátakat és falakat. ..Az ítélkezés önmagádról kierősíti az értéktelenség és elkülönültség érzetét. Eredendően értékes vagy. Tudatosíts mindent, ami azt súgja, hogy nem érdemled meg, hogy mindent megkapj, amire vágysz. Az ön-elítélés komolyan hátráltathatja fejlődésedet. Szeresd önmagad. Emlékezz: az átalakulásra kész hiedelmek mutatják meg az utat, árnyé­kukon keresztül. Elszántan kövesd a folyamatot a látszólagos sötétségbe és kényelmetlenségbe, hogy megleld az ott felkínált ajándékokat. Akbal segít neked annak felismerésében, hogy a látszólagos bezártságok és korlátok csak tanulási lehetőségek. A kibontakozás természetes folyamatában nincsenek áldozatok, és nincs hibáztatás. Bármilyen pozíciót foglalsz is el ebben a természetes fejlődési játék-térben, az sem nem jó, sem nem rossz, minden ami történik, tudatosságodat, és növekedésedet szolgálja. Az ítéletmentes­ség pozíciójából gyorsabban haladsz keresztül a leckékenHa egy bizonyos lecke értelmét nem találod, úgy erezheted, hogy megrekedtél, amíg fel nem fedezed az általa hordozott ajándékot vagy tanítást. Az ilyen "megrekedtség" gyakran arra szólít fel, hogy változ­tass hozzáállásodon, vagy hiedelem rendszereden. Lehet ez egyszerűen egy pozícióváltás, a helyzetben megjelenő polaritás másik oldalának fel­próbálása. Ha mindig ismétlődő helyzetekben akadsz el, akkor ez egy gyökérproblémát jelez. A gyökérproblémák mély igazságokat, és életre szóló tanításokat hordoznak. Adj magadnak lehetőséget és megértést emberi folyamataidhoz. Ahogy a gyökérprobléma ciklusosán halad jeleket ad, hogy az adott probléma még mélyebb tanulásához és értéke­léséhez vezessen. Az ilyen mélységek felszabadítása feloldja a karmikus mintákat, lényed igaz önkifejezésében.

Akbal jelezheti tudattalan félelmedet a változástól, mély gyökér­problémáktól az életfeladatig. Kivételes lehetőség köszönt, és átalakulás vár rád. Ahol a félelem illúzióit elválasztották a tudatosságtól, ott lelhe­ted meg az integráció és teljesség ajándékait. „          Maja orákulum