Vörös Hold hullámvarázsa

 

                        TZOLKIN   PALOTÁI

                                         
     

       5. A varázslat zöld központi palotája – a mátrix terme

                                                                              

         17. Hullámperiódus: A Vörös Hold – az önemlékezés ereje

          KIN 209 - KIN 221

(2013.09.09.- 2013.09.21.)

 
( A hullámok, az adott hullámtéma és a 13 nap energiáját követve, álmaink, életünk napi eseményeinek tudatos megélésével haladhatunk az önfelismerés útján)
 

1. nap kin 209 (09.09.)

Egy új energiahullám veszi kezdetét, a hozzá párosult szoláris energia koncentrált hangsúlyt kap, célmeghatározó szereppel rendelkezik.   

 Mi a célom?

2. nap kin 210 (09.10.)

A mágneses tónus visszhangja.

Milyen kihívással állok szemben?

 3. nap kin 211 (09.11.)

Dinamikus löket. Az egyes tónussal kilőtt cél mozgásba lendül. 

Hogyan szolgálhatok a legjobban?

 4. nap kin 212 (09.12.)

Ősforma, a megvalósíthatóság lehetősége, az adott SE témának konkrét formát ad. 

Milyen formát adjak a szolgálatomnak?

5. nap kin 213 (09.13.)

A vonal megjelenésével, a kombinációk lehetősége megnyílik. A megvalósulási folyamat kezdete, rendező szerep (torony), az összpontosítás helye.

Hogyan erősíthetem fel magam a legjobban?

 Az első négy tónus egy fölérendelt egységet alkotnak, amelyben elsődlegesen az adott hullám tartalmi minősége és a tematika van meghatározva. Az EGY-nek nagysága és kiterjedése miatt " forráserő lévén " szüksége van a 3 további "segítőre", a lunáris, az elektromos és az önálló tónusra, amelyek hozzásegítik, hogy a téma teljes egészében beérjen. Mind a három tónus a magnetikus ELSŐ szolgálatában áll.
A következő öt pozíció jelenti a hullám középső egységét. Az öttel megjelenik az operatív műszer, amelyet feltétlen használni kell a "program" lefuttatásához.
 
6. nap kin 214 (09.14.)

Megjelenik a Hold által behozott téma tartalmi minősége, és mozgásba lendül.

Hogyan érhetem el az egyensúlyt?

7. nap kin 215 (09.15.)

Energiával feltöltődés, hogy a további tónusok elérjék a céljukat.

Hogyan hangolhatom össze a szolgálatomat másokéval?

8. nap kin 216 (09.16.)

A legerősebb megvalósítási erő, átütőerő, melyen a téma megvalósulhat . Nagy erősségű napok. Feladata, hogy megnyilvánuljon a program. Karmikus egyének számára fájdalmasak ezek a napok.

Hitem szerint élek?

  9. nap kin 217 (09.17.) 

Kiteljesedés száma, végrehajtja a programot, kapcsolódás a forrásprogrammal, döntéshozatalban segít, megakadt helyzetek újból sodrásba hozása. (Torony).

Hogyan valósíthatom meg a célom?

 10. nap kin 218 (09.18.)

Megvalósulás, megvan az eredmény.

Hogyan tökéletesíthetem azt amit csinálok?

 Ahullám eléri a TÍZ-es tónussal a manifesztációs pontját. Ami az egyes tónusnál, mint forrásimpulzus elindult, az itt a TÍZ-es állomáson célba ér. Ebből következik, hogy a TÍZ-es pontra eső szoláris erő a hullámtéma céljára különleges utalást tesz.

11. nap kin (09.19.)

 Az elért eredmény újra elengedése.

Hogyan engedhetek szabad utat?

12. nap kin 220 (09.20.)

A hullám eléri az érettségét, a tartalom tisztasága kikristályosodik - láthatóvá válik miről is szólt a hullám.

Hogyan szolgálhatom mindazt ami él?

   13. nap kin 221 (09.21.)

Az egyes tónussal való kapcsolatfelvétel megkezdődik, mellyel mindig valami új kezdődik. A tizenhármas tónus viszi az adott és végéhez ért ciklus végkifejleti eredményét, új információját az egyes tónushoz, amely ezt egy új témába ágyazva újból útnak indítja. (Torony).  

Hogyan szélesíthetem ki örömömet és szeretetemet?


MULUC-HOLD

Hullámtéma:

„Ha tiszta tudatossággal és figyelemmel dolgozol Muluc energiáival, az emlékezés felébredt álla­pota fog kibontakozni benned. ..Ahogy megnyílsz az önmagádra való visszaemlékezésnek, a kozmikus tudatosság jelzőtüzévé és befogadójává válsz.Ahogy kinyílik harmadik szemed, és a kommunikáció egyre kifinomultabbá válik, egyre több jelet és jelzést fogsz észrevenni, egyre több felismerésben lesz részed. Ezek mind fejlő­désedet és növekedésedet szolgálják - egy visszajelző rendszer, melyből bepillantást nyerhetsz utad mélyebb értelmébe.

A maják számára Muluc-ot az esőcsepp vagy esővíz jelképezi. "Igyál tiszta vizeimből" mondja Muluc. "Tisztítson meg esőm. Fogadd az iste­ni vezettetést, a kozmikus esőcseppet a teremtő szeméből. Felébredt éberség Istenmagja, ismerd fel önmagád. Legyen a te szemed egyedülál­ló. Szívd magadba az általam nyújtott emlékezés vizeit….Muluc egyik árnyéka a hajlam, hogy a feledés folyójában úszva elkülönültnek érzed magad a tiszta éberségtől és vezettetéstől. A kollek­tív transz hatására, lehet, hogy gondolkodás nélkül elfogadtad kultúrád hiedelmeit és értékrendjét. Muluc árnyékában hajlamos vagy egód szükségletei és vágyai szerint irányítani az életedet, ahelyett, hogy megnyílnál Esszenciális Önvalód irányítására. Növekedésed határainál bizonytalannak tűnnek a válasz­tási lehetőségek, mert átalakítják hiedelemvilágodat a teljesség felé vezető úton. Intuitív belső hangod feléleszti az emlékét annak, amit lát­szólag elfelejtettél. Figyelj oda minden érzékszervi jelre, minden útmu­tatásra, ami erőteljes érzelmeket vált ki belőled. A kozmikus kommu­nikáció nagyobb mintázatában, mely minden pillanatban rendelkezé­sedre áll, a jelek mindenhová fel vannak festve. Légy átalakító-jelzőtűz. Engedd, hogy Muluc felébressze benned a tolmácsot, aki dekódolja a jeleket. Engedd, hogy Muluc segítségedre legyen észleléseid világos megértésében.

Az emlékezés természetes folyamat. Alkalmazd természetesen, anél­kül, hogy a rabjává válnál. Ha túlságosan aggódsz az emlékezés miatt, az éppen hogy hátráltatja a folyamatot. Vizsgáld meg magadban azt is, mennyire vagy hajlamos másoktól várni az információt saját emléke­zésedről. Mint útitársak, erősíthetjük egymást, de te vagy az egyedüli, aki igazán tudhatja. Ne vessz el, ne keveredj meg azáltal, hogy magadon kívül keresel.

Muluc másik árnyéka az önkritikusság. Ebben az árnyékban elrejted fényedet, és így nem válik láthatóvá az, hogy valójában jelzőtűz vagy ez eredhet szégyenlős, sérült belső gyermekedből, akinek elnyomták érzékenységét. Ez a visszahúzódás igényét ébreszti fel, és magányosság, bizonytalanság érzetet kelt. Ennek az árnyéknak másik oldalán túlságo­san is azonosulhatsz azzal a szereppel, hogy te vagy a jelzőtűz mások számára. Az ilyen dolgok megmutatják, mi az, ami közted, és teljes lé­nyed igaz megnyilvánulása között áll. Az önkritikusságot támogathatják belső párbeszédek, melyek tudatosítják a negatív ítéleteket, amik a tudattalan árnyékában rejtőz­tek. Belső kritikusságodat a kritikus világtól tanultad el. Muluc hív, hogy gyógyítsd meg a belső kritikust. Vedd le e szemkötőt. Tudatosan tégy erőfeszítést arra, hogy átalakítsd lekicsinylő belső párbeszédeidet. Légy éber, mit válaszolsz mások kritikus, ítélkező észrevételeire. Kap­csolataidban engedj teret a teljes önkifejezésnek. Ahogy saját fényedben állsz, természetes módon fogod betölteni a célt, amiért ide jöttél….bízz saját folyamatodban, és haladj együtt vele. A disszonancia is, melyet a változással szembeni ellenállásod kelt, meg­mutatja, hol van még tennivalód. Végül az új hangnemben élve, harmonikus váltás jön létre, mely ter­mészetes módon visz tovább egy másik rezgésbe.”

 

 Maja orákulum