Fehér Szél hullámvarázs

 

                        TZOLKIN   PALOTÁI

                                         
     

       5. A varázslat zöld központi palotája – a mátrix terme

                                                                              

         18. Hullámperiódus: A Fehér Szél – szellem ereje

          KIN 222 - KIN 234

(2013.01.05.- 2013.01.17.)

 
( A hullámok, az adott hullámtéma és a 13 nap energiáját követve, álmaink, életünk napi eseményeinek tudatos megélésével haladhatunk az önfelismerés útján)
 

1. nap kin 222 (01.05.)

Egy új energiahullám veszi kezdetét, a hozzá párosult szoláris energia koncentrált hangsúlyt kap, célmeghatározó szereppel rendelkezik.   

 Mi a célom?

2. nap kin 223 (01.06.)

A mágneses tónus visszhangja.

Milyen kihívással állok szemben?

 3. nap kin 224 (01.07.)

Dinamikus löket. Az egyes tónussal kilőtt cél mozgásba lendül. 

Hogyan szolgálhatok a legjobban?

 4. nap kin 225 (01.08.)

Ősforma, a megvalósíthatóság lehetősége, az adott SE témának konkrét formát ad. 

Milyen formát adjak a szolgálatomnak?

5. nap kin 226 (01.09.)

A vonal megjelenésével, a kombinációk lehetősége megnyílik. A megvalósulási folyamat kezdete, rendező szerep (torony), az összpontosítás helye.

Hogyan erősíthetem fel magam a legjobban?

 Az első négy tónus egy fölérendelt egységet alkotnak, amelyben elsődlegesen az adott hullám tartalmi minősége és a tematika van meghatározva. Az EGY-nek nagysága és kiterjedése miatt " forráserő lévén " szüksége van a 3 további "segítőre", a lunáris, az elektromos és az önálló tónusra, amelyek hozzásegítik, hogy a téma teljes egészében beérjen. Mind a három tónus a magnetikus ELSŐ szolgálatában áll.
A következő öt pozíció jelenti a hullám középső egységét. Az öttel megjelenik az operatív műszer, amelyet feltétlen használni kell a "program" lefuttatásához.
 
6. nap kin 227 (01.10.)

Megjelenik a Kutya által behozott téma tartalmi minősége, és mozgásba lendül.

Hogyan érhetem el az egyensúlyt?

7. nap kin 228 (01.11.)

Energiával feltöltődés, hogy a további tónusok elérjék a céljukat.

Hogyan hangolhatom össze a szolgálatomat másokéval?

8. nap kin 229 (01.12.)

A legerősebb megvalósítási erő, átütőerő, melyen a téma megvalósulhat . Nagy erősségű napok. Feladata, hogy megnyilvánuljon a program. Karmikus egyének számára fájdalmasak ezek a napok.

Hitem szerint élek?

  9. nap kin 230 (01.13.) 

Kiteljesedés száma, végrehajtja a programot, kapcsolódás a forrásprogrammal, döntéshozatalban segít, megakadt helyzetek újból sodrásba hozása. (Torony).

Hogyan valósíthatom meg a célom?

 10. nap kin 231 (01.14.)

Megvalósulás, megvan az eredmény.

Hogyan tökéletesíthetem azt amit csinálok?

 Ahullám eléri a TÍZ-es tónussal a manifesztációs pontját. Ami az egyes tónusnál, mint forrásimpulzus elindult, az itt a TÍZ-es állomáson célba ér. Ebből következik, hogy a TÍZ-es pontra eső szoláris erő a hullámtéma céljára különleges utalást tesz.

11. nap kin 232 (01.15.)

 Az elért eredmény újra elengedése.

Hogyan engedhetek szabad utat?

12. nap kin 233 (01.16.)

A hullám eléri az érettségét, a tartalom tisztasága kikristályosodik - láthatóvá válik miről is szólt a hullám.

Hogyan szolgálhatom mindazt ami él?

   13. nap kin 234 (01.17.)

Az egyes tónussal való kapcsolatfelvétel megkezdődik, mellyel mindig valami új kezdődik. A tizenhármas tónus viszi az adott és végéhez ért ciklus végkifejleti eredményét, új információját az egyes tónushoz, amely ezt egy új témába ágyazva újból útnak indítja. (Torony).  

Hogyan szélesíthetem ki örömömet és szeretetemet?


Hullámtéma:

IK-SZÉL

„Ik spontaneitást és egyszerűséget jelképez. Ahogy megtapasztalod a jelen pillanat igazságát, Ik szabadon enged tovább a következő pil­lanatba, a vágy, megbánás, vagy elvárás súlya nélkül. Ik az egyszerű tudás arról, hogy láthatatlan erők mozognak_életedben folyamatosan, melyek vezetnek és inspirálnak. Ik megtestesíti a jelenlét fogalmát. A jelenlét a létezés egy kifejezés­módja, az intimitás megteremtője. ..A jelenlét egyet jelent a nyitottsággal, éberséggel a mostban. A jelenlét annyit jelent, hogy ott vagy, bármi is történjen. Emlékezz vissza egy olyan alkalomra, amikor valaki mélyen a sze­medbe nézett, és tökéletes jelenlétével elismerte létezésedet. Emlékezz milyen csodálatos, bensőséges érzés volt. Amikor intim közelséget akarsz megteremteni valakivel, légy egyszerre nyitott, éber, és jelenvaló. Amikor tudatosságodat megjeleníted az adott pillanatban, minden más elhalványul. Amikor teljes mértékben jelen vagy, elméd nem készítelőre válaszokat arra, amit hallasz, miközben érzékelsz és figyelsz. Tedd le értékelő, reagáló természetedet. Bízz abban, hogy szíved tudni fogja a megfelelő választ, ha eljön az idő. Hagyd, hogy elméd nyugodt, fogé­kony legyen, mint egy víztükör, természetes, a pillanat feltétel nélküli elfogadásában….A jelenlét természetes létállapotod. Amikor jelen vagy, szíved nyitott, telített. Amikor jelen vagy, akár egyedül, akár társakkal, laza és nyugodt vagy. Az idő mintha lelassulna, tudatosságodat könnyedén ki tudod terjeszteni, s ezáltaligazán látsz, és igazán láthatóvá válsz. Engeded, hogy érzéseid szemeden keresztül beszéljenek, és az érzés szabadon áramlik lélegzeteddel, elvárások, ítéletek_nélkül. Ik másik ajándéka a polaritások integrálása,, önmagadon belül. A kapcsola­tokban, női és férfi aspektusainkban jelenlévő polaritások — még a karma megnyilvánulása is mind változik. Olyan idők felé haladunk, ahol a poláris aspektusok találkoznak az igazságban....Minden kapcsolatban rejlő lehetőség a bizalom, nyitottság, és feltétel nélküli elfogadás felé halad. A maják különleges kapcsolatban álltak a Vénusszal, "egyesített polaritása" miatt, amit abban a képességében láttak meg, hogy átalakít­ja önmagát a hajnali csillagból az esti csillaggá. Ahogy egyesítjük pola­ritásainkat (melyeket nevezhetünk férfi és női aspektusainknak), tükrözzük az isteni női és férfi aspektusokat, melyek most egyesülnek, hogy megszüljék bennünk az isteni gyermek tudatosságát. Ez az egye­sülés a teljesség állapota, amely felszabadít, felerősít, átjárja lényünk minden szintjét. Az, hogy kapcsolatba lépsz férfi és női aspektusaiddal, és az, hogyan észleled őket, szerves része az őket harmóniában egyesítő alkímiai folyamatnak. A polaritások integrálásának folyamatát kezdheted azzal, hogy fokozottan megérted tested mindkét oldalának tudatosságát. Ál­talában a jobb oldal jelképezi a férfi, a bal oldal a női aspektust. Meditációban figyeld meg mindkét oldal minőségeit. Hozd felszínre félelmeiket, erejüket, lehetőségeiket. Erezd őket. Mozogj velük. Beszélj hozzájuk. Alkoss, rajzolj képeket. Adj ki hangokat. írj róluk. Fedezd fel kapcsolataikat. Majd engedd, hogy együtt áramoljanak, egyesüljenek aszoláris androgün állapotban. Szabadulj meg a múlt rögzültségeitől kérd a harmóniát, a gyógyulást és a szeretetet,és hozd be ezt az új egységet a jelen pillanatba. Sokan töltenek el életeket rejtett elutasítással, vagy azzal, hogy próbálják önmagukon kívül megtalálni a Kedvest, hogy teljessé tegyék magukat. Ahogy ráébredsz a benned lévő természetes egységre, olyano­kat fogsz magadhoz vonzani, akik integrálták, és kiegyensúlyozták polaritásaikat. Az is lehet, hogy ellentéteidet vonzód magadhoz, akik tükrözhetik számodra önmagad egyes részeit, melyek nincsenek teljesen egyensúlyban. ..Olyan kapcsolataid alakul­nak ki, melyekben te, és más egyesült lények; találkoznak, hogy új valóságokat teremtsenek. Az Ik-kel való együttműködés segítségedre lesz ebben az egyesítési folyamatban. Az Ik csillag-jelet gyakran a szent T szimbólummal jelképezik. A ma­ják nyelvén ez a szimbólum szellemet, szelet, levegőt, vagy isteni lélekzetet jelent. Szimbolizálja a Szent Életfa beavatást, ami a szellem fejlődését mutatja az újraegyesülés teljessége felé. .Ik árnyékában kételkedhetsz a Forrással való egységedben, és úgy erezheted, az isteni rajtad kívül létezik. Mivel nem realizálod, hogy va­lóságod társ-teremtője lehetsz, lehet, hogy hajlamos vagy mindent a Szellemre hagyni. Pedig a Szellem te magad vagy, úgyhogy tőled függ minden! Ha vársz, és úgy érzed, elszakadtál az inspirációtól, hívd ma­gadhoz spirituális szándékod tisztaságával! Szólítsd, hogy életedben megnyilvánuljon! Képzeld el, hogy egységben és harmóniában vagy a Szellemmel, hogy megtisztulsz, idegpályáid feltöltődnek Ik frekvenciájával. Az árnyékban rejlő transzformációt a Szellem inspirációjának megtapasz­talásában lelheted meg, függetlenül attól, milyen gyengéd érzeteket tapasztalsz. Kövesd a benső útmutatást. Cselekedj inspirációd szerint, anélkül, hogy kielemeznéd. És ne feledd: a Szellem lehelete olyan fi­nom lehet, mint egy fuvallat illata. Tanuld meg érezni, és megtapasz­talni ezt…Ik árnyékában erős hiedelmek élnek arról, hogy a Bukás valami borzalmas, negatív tapasztalat. Ez alátámasztja az elkülönültség érzetét amit a félelem és az ítélkezés állandósítanak. Ebben a fizikai formában mindenkiben ott van a látszólagos elkülönültség energiája. A mód azon­ban, ahogy ezt magadban hordod, tartalmazza a kulcsot hazavezető utadhoz a szabadságba. Lehet, hogy úgy érzed, a sűrűség és a feledés börtönébe zártak. Lehet, hogy a csapdába esettség érzetére bánkódással, haraggal, elkeseredettséggel és bűntudattal reagálsz, mintha becsap­tak és elhagytak volna. Ezek az érzések egyszerűen annak megértésével gyógyíthatók, hogy a "feledés" az átalakulás fejlődési folyamatának, a nagy terv betöltésének szükséges része volt. Ezeknek az intenzív érzéseknek az energiája már önmagában elég lehet ahhoz, hogy megszabadulj illúzióiktól. Amikor azt választottad, hogy testet öltesz az anyagban, hogy a Föld nagy változásinak küldötte­ként inkarnálódsz, akkor megértetted, és elfogadtad a feledés fátyolát. Tudtad, hogy a látszat mögött nem létezik elkülönültség. Az elkülönült­ségbe vetet hit a bizalom elvesztése az univerzális tervvel való kapcso­latban. „                 Maja orákulum