Kék Sas hullámvarázs

 

                        TZOLKIN   PALOTÁI

                                         
     

       5. A varázslat zöld központi palotája – a mátrix terme

                                                                              

         19. Hullámperiódus: A Kék Sas – látomás ereje

          KIN 235 - KIN 247

(2013.01.18.- 2013.01.30.)

 
( A hullámok, az adott hullámtéma és a 13 nap energiáját követve, álmaink, életünk napi eseményeinek tudatos megélésével haladhatunk az önfelismerés útján)
 

1. nap kin 235 (01.18.)

Egy új energiahullám veszi kezdetét, a hozzá párosult szoláris energia koncentrált hangsúlyt kap, célmeghatározó szereppel rendelkezik.   

 Mi a célom?

2. nap kin 236 (01.19.)

A mágneses tónus visszhangja.

Milyen kihívással állok szemben?

 3. nap kin 237 (01.20.)

Dinamikus löket. Az egyes tónussal kilőtt cél mozgásba lendül. 

Hogyan szolgálhatok a legjobban?

 4. nap kin 238 (01.21.)

Ősforma, a megvalósíthatóság lehetősége, az adott SE témának konkrét formát ad. 

Milyen formát adjak a szolgálatomnak?

5. nap kin 239 (01.22.)

A vonal megjelenésével, a kombinációk lehetősége megnyílik. A megvalósulási folyamat kezdete, rendező szerep (torony), az összpontosítás helye.

Hogyan erősíthetem fel magam a legjobban?

 Az első négy tónus egy fölérendelt egységet alkotnak, amelyben elsődlegesen az adott hullám tartalmi minősége és a tematika van meghatározva. Az EGY-nek nagysága és kiterjedése miatt " forráserő lévén " szüksége van a 3 további "segítőre", a lunáris, az elektromos és az önálló tónusra, amelyek hozzásegítik, hogy a téma teljes egészében beérjen. Mind a három tónus a magnetikus ELSŐ szolgálatában áll.
A következő öt pozíció jelenti a hullám középső egységét. Az öttel megjelenik az operatív műszer, amelyet feltétlen használni kell a "program" lefuttatásához.
 
6. nap kin 240 (01.23.)

Megjelenik a Sas által behozott téma tartalmi minősége, és mozgásba lendül.

Hogyan érhetem el az egyensúlyt?

7. nap kin 241 (01.24.)

Energiával feltöltődés, hogy a további tónusok elérjék a céljukat.

Hogyan hangolhatom össze a szolgálatomat másokéval?

8. nap kin 242 (01.25.)

A legerősebb megvalósítási erő, átütőerő, melyen a téma megvalósulhat . Nagy erősségű napok. Feladata, hogy megnyilvánuljon a program. Karmikus egyének számára fájdalmasak ezek a napok.

Hitem szerint élek?

  9. nap kin 243 (01.26.) 

Kiteljesedés száma, végrehajtja a programot, kapcsolódás a forrásprogrammal, döntéshozatalban segít, megakadt helyzetek újból sodrásba hozása. (Torony).

Hogyan valósíthatom meg a célom?

 10. nap kin 244 (01.27.)

Megvalósulás, megvan az eredmény.

Hogyan tökéletesíthetem azt amit csinálok?

 Ahullám eléri a TÍZ-es tónussal a manifesztációs pontját. Ami az egyes tónusnál, mint forrásimpulzus elindult, az itt a TÍZ-es állomáson célba ér. Ebből következik, hogy a TÍZ-es pontra eső szoláris erő a hullámtéma céljára különleges utalást tesz.

11. nap kin 245 (01.28.)

 Az elért eredmény újra elengedése.

Hogyan engedhetek szabad utat?

12. nap kin 246 (01.29.)

A hullám eléri az érettségét, a tartalom tisztasága kikristályosodik - láthatóvá válik miről is szólt a hullám.

Hogyan szolgálhatom mindazt ami él?

   13. nap kin 247 (01.30.)

Az egyes tónussal való kapcsolatfelvétel megkezdődik, mellyel mindig valami új kezdődik. A tizenhármas tónus viszi az adott és végéhez ért ciklus végkifejleti eredményét, új információját az egyes tónushoz, amely ezt egy új témába ágyazva újból útnak indítja. (Torony).  

Hogyan szélesíthetem ki örömömet és szeretetemet?


MEN - SAS

Hullámtéma:

„...A maják számára Men jelképezte a sast, aki tudatosan szárnyal a Föld felett, aki messzebbre lát az emberi elménél. Men az összekapcso­lódott szívek odaadása. Men a hajnal esszenciája - tiszta, friss, és új erőkkel teli, hogy megvalósítsa legféltettebb álmaidat. Men feltétel nél­küli szeretettel hatol át a kollektív reménytelenségen, és a tudatosságba emeli. ….Higgy magadban, álmaidban és látomásaid­ban! Emlékezz különleges tehetségeidre, Földi szolgálatod útjára, ígére­tedre, hogy szolgálni fogod a fényt. Minden, ami vagy, kapcsolatban áll a hatalmasabb egésszel. Csillagmag vagy! Tiéd a sas látomása! Higgy álmaidban. Te magad vagy a remény. Men egyik árnyéka a remény, az izgalom, az öröm elvesztése életedből. Ez lehet a közös tudat, vagy a világ állapota által adott reakció. Mély vágyadban, hogy változtass, lehet, hogy úgy érzed elsodor a tuda­tok óceánja, mely reménytelenül beleragadt az elkülönültség, korláto­zottság és ítélkezés világába. Emlékezz arra, hogy e hatalmas óceán ele­mei gyakran személyes álommeződhöz vonzódnak, hogy gyógyuljanak. A dualitásról alkotott konstrukciók mélyen gyökereznek ezen a boly­gón. Mégse veszítsd el a bátorságodat. A globális tudat mély átalakulás folyamatában van. Ahogy magadban meggyógyítod ezeket a dolgokat, a tágabb valóság is gyógyul ajándékaidtól. Ne becsüld alá saját szemé­lyes átalakulásod erejét, és hatását a planetáris tudatra.

A planetáris tudat e csodálatos medencéje tele van archetipikus misztériumokkal, reményekkel, álmokkal és félelmekkel. Egyes lények úgy érezhetik, hogy személyes világuk "darabokra hullik", amikor életük a hatalmasabb álomba tágul. Ez az érzés reménytelenségben is megnyilvánulhat, és vágyat ébreszthet a Föld elhagyására. Ne feledd, hogy isteni céllal öltöttél emberi alakot! Azért választottad ezt a formát, hogy részt vehess a nagy csodában! Men árnyékában rögeszmés vágy hajthat, hogy megtaláld rendel­tetésedet, nem látva milyen egyszerű is lehet az. Célod lehet egyszerűen csak a fény és a szeretet kifejezésre juttatása - és ez elég! Légy bátor. Nagy ajándékok várnak rád, amiért részt veszel a globális tudat gyó­gyításában. Men egy másik árnyékában egyes csillagmag lények olyan inkarnációkra emlékeznek vissza a fény szolgálatában, melyek könnyebbnek, kielégítőbbnek tűnnek. Ezek az emberek nehezen viselik a földi létet. Nehéznek, durvának találhatják a Föld átalakulási környezetét. Lehet, hogy különleges képességeikre, érzékenységükre gyerekkorukban azt mondták, hogy fantáziáinak, vagy pszichiáterhez küldték őket. Hogy megbirkózhassanak ezzel, vagy alkalmazkodtak, vagy visszahúzódtak a kultúrától, amely nem fogadta be őket. Sokan látszólag elvesztették kapcsolatukat céljukkal, és "elaludtak" a kollektív transz-álomban. Ha csillaglénynek címkézed magad, az további elszakadást eredmé­nyezhet. Mindannyian csillaglények vagyunk, a visszatérési út különböző pontjain. Most jött el az ideje képességeid megbecsülésének, táplálásának, és fejlesztésének. Tölts időt meditációban. Kérd az összeköttetést a planetáris tudattal. Figyeld az olyan jeleket, melyek erőteljes érzéseket vál­tanak ki belőled, hogy irányjelzőket kapj utadhoz. Légy reményteljes. Higgy magadban! Csak játssz és táncolj, és meg fogod találni a helyed a nagyobb mintában.

Men másik árnyéka, amikor célod messianisztikus rögeszmévé válik megváltási komplexussá alakul. Ez megnyilvánulhat áldozati visel­kedésben, abban, hogy képtelen vagy nemet mondani, vagy kötődsz mások megmentéséhez. Ha figyelmen kívül hagyod személyes szükség­leteidet és vágyaidat, ha nem hagysz időt örömre és pihenésre, kime­rültnek és üresnek erezheted magad. Magad felé is tartsd fenn ugyanazt az odaadást, mint a világ felé. Tartsd egyensúlyban saját szükségleteidet a planetáris szolgálattal. Töltsd meg személyes kelyhedet. Szeretettel tö­rődj magaddal, és kelyhed természetes módon túlcsordul majd, hogy munkád másokat is erővel töltsön fel.”                           Maja orákulum