Sárga Nap hullámvarázs

                                     TZOLKIN   PALOTÁI

                         
                
     

1. A fordulat vörös keleti palotája – a születés terme

                                                    

4. Hullámperiódus: A Sárga Nap– az egyetemes tűz  ereje         

          KIN 40- KIN 52 

(2012.03.24. - 2012.04.05.)

 
( A hullámok, az adott hullámtéma és a 13 nap energiáját követve, álmaink, életünk napi eseményeinek tudatos megélésével haladhatunk az önfelismerés útján)
 

1. nap kin 40 (03.24.)

Egy új energiahullám veszi kezdetét, a hozzá párosult szoláris energia koncentrált hangsúlyt kap, célmeghatározó szereppel rendelkezik.    Mi a célom?

2. nap kin 41 (03.25.)

A mágneses tónus visszhangja. Milyen kihívással állok szemben?

 3. nap kin 42 (03.26.)

Dinamikus löket. Az egyes tónussal kilőtt cél mozgásba lendül. Hogyan szolgálhatok a legjobban?

 4. nap kin 43 (03.27.)

Ősforma, a megvalósíthatóság lehetősége, az adott SE témának konkrét formát ad. Milyen formát adjak a szolgálatomnak?

5. nap kin 44 (03.28.)

A vonal megjelenésével, a kombinációk lehetősége megnyílik. A megvalósulási folyamat kezdete, rendező szerep (torony), az összpontosítás helye. Hogyan erősíthetem fel magam a legjobban?

 Az első négy tónus egy fölérendelt egységet alkotnak, amelyben elsődlegesen az adott hullám tartalmi minősége és a tematika van meghatározva. Az EGY-nek nagysága és kiterjedése miatt " forráserő lévén " szüksége van a 3 további "segítőre", a lunáris, az elektromos és az önálló tónusra, amelyek hozzásegítik, hogy a téma teljes egészében beérjen. Mind a három tónus a magnetikus ELSŐ szolgálatában áll.
A következő öt pozíció jelenti a hullám középső egységét. Az öttel megjelenik az operatív műszer, amelyet feltétlen használni kell a "program" lefuttatásához.
 
6. nap kin 45 (03.29.)

Megjelenik a NAP  által behozott téma tartalmi minősége, és mozgásba lendül. Hogyan érhetem el az egyensúlyt?

7. nap kin 46 (03.30.)

Energiával feltöltődés, hogy a további tónusok elérjék a céljukat. Hogyan hangolhatom össze a szolgálatomat másokéval?

8. nap kin 47(03.31.)

A legerősebb megvalósítási erő, átütőerő, melyen a téma megvalósulhat . Nagy erősségű napok. Feladata, hogy megnyilvánuljon a program. Karmikus egyének számára fájdalmasak ezek a napok. Hitem szerint élek?

  9. nap kin 48 (04.01.) 

Kiteljesedés száma, végrehajtja a programot, kapcsolódás a forrásprogrammal, döntéshozatalban segít, megakadt helyzetek újból sodrásba hozása. (Torony). Hogyan valósíthatom meg a célom?

 10. nap kin 49 (04.02)

Megvalósulás, megvan az eredmény. Hogyan tökéletesíthetem azt amit csinálok?

 A hullám eléri a TÍZ-es tónussal a manifesztációs pontját. Ami az egyes tónusnál, mint forrásimpulzus elindult, az itt a TÍZ-es állomáson célba ér. Ebből következik, hogy a TÍZ-es pontra eső szoláris erő a hullámtéma céljára különleges utalást tesz.

11. nap kin 50 (04.03.)

 Az elért eredmény újra elengedése. Hogyan engedhetek szabad utat?

12. nap kin 51 (04.04.)

A hullám eléri az érettségét, a tartalom tisztasága kikristályosodik - láthatóvá válik miről is szólt a hullám. Hogyan szolgálhatom mindazt ami él?

   13. nap kin 52 (04.05.)

Az egyes tónussal való kapcsolatfelvétel megkezdődik, mellyel mindig valami új kezdődik. A tizenhármas tónus viszi az adott és végéhez ért ciklus végkifejleti eredményét, új információját az egyes tónushoz, amely ezt egy új témába ágyazva újból útnak indítja. (Torony).  Hogyan szélesíthetem ki örömömet és szeretetemet?

 

Hullámtéma:NAP-AHAU

 

"Vagyok aki Vagyok. ... Vagyok, aki Vagyok. ... Vagyok, aki Vagyok." Ez a mantra segít a "Vagyok" jelenléttel való kapcsolatterem­tésben, mely hatalmas erőt és univerzális igazságot tartalmaz. Ahau a leplezetlen misztérium, a feltétel nélküli szeretet és határtalan áldás egyszerűsége. …Fedezd fel Ahau egyszerű titkát: feltétel nélküli szeretet vagy, a lerombolhatatlan felszabadulás köve. Minden gondolatodban, minden cselekedetedben sugározd ezt a tudást. Szeresd az egész teremtést. Kap­csolódj be a fény táncába, a természet állandóságába, és sugározd ki igaz esszenciád tisztaságát. Nagy erő rejlik a fénnyel való egyesülésben: "Amint fent, úgy lent." Te Istenben vagy, és Isten benned. Ahogy kifejezésre juttatod a feltétel nélküli szeretetet, többé válsz, mint aminek korábban ismerted magad. Fénylő leszel, isteni termé­szeted teljes megnyilvánulása. Emberi természetedet üdvözölve fogadd el önmagád, és másokat is feltétel nélkül. Légy teljes mértékben jelen. Ahau milliárd formában jön segítségedre. Légy határtalan. Fogadd el és értsd meg az ítélkezés, félelem, fény és sötétség természetét önmagád­ban és másokban is. Szeresd és fogadd el önmagád és másokat is olyannak, amilyenek, korábbi határaidtól szabadon. Te vagy a szoláris kor­szak hajnala.

Íme egy történet Ahau-ról, Esszenciális Önvalód természetéről. Kezdetben Hunab Ku, a Mozgás és Mérték Egy Adója, a "semmi", tudni szerette volna, milyen valaminek lenni. Ebből a gondolatból kiin­dulva a Van-ság lelépett saját vibrációiból a fény láthatatlan frekvenciái felé. Ez az élmény olyan nagyszerű volt, hogy a Van-ság elhatározta, hogy még egy lépéssel lejjebb lép, és életet ad a látható fénynek és hang­nak. Az ebből a folyamatból keletkező súrlódás végtelen energia mező­ket teremtett az őseredeti tengerekben, megépítve az energia alapzatát, amely lelassult és anyagba álmodta magát. Az energia áldásos táncában játszóterek teremtődtek, és megformálódtak az idő és a tér dimenziói az extatikus mezők burkaként. Hunab Ku hatalmas szeretete szétosz­lott, 144 000 mag esszenciát, a Nagy Vanság darabjait hozta létre, hogy mind eljátszhassák egyéni drámájukat az élet nagy játék mezején.

Te vagy a szoláris tudatosság megtestesülése. A különféle kultúrák­ban az idők során sokféle névvel illették ezt az állapotot, pl.: satori, samadhi, megvilágosodás, Krisztus tudatosság, és nagy felébredés. E tu­datosság energiáit a Földön megtestesítették olyan lények, mint Quetzalcoatl, Kukulkan, a Nagy Pahana, Jézus, Buddha, Krishna, Manu, és sokan mások is. Ezek a felemelkedett mesterek készenlétben várnak új­jászületésedre és felemelkedésedre. Alázatosan kérd segítségüket, tud­va, hogy már meg is kaptad. Kérd saját Esszenciális Önvalódat- benned van az univerzum minden bölcsessége! Ahogy megtestesíted ezt a szoláris tudatosságot, hatást gyakorolsz a nagyobb egészre. Ahogy felemelkedsz a szoláris tudatosságba, megteremted a csodát, az új paradigma modelljét. Te vagy az elöljáró e koz­mikus hullám első fodrain, megvilágítva a hazavezető utat a többi "ön-magad" számára. "Evam Maya e ma ho" : "Mindenki üdvözli az összes tudat és a természet harmóniáját."…Ahau árnyékában lehet, hogy nem vagy tudatában igaz természeted­nek, vagy úgy érzed, elszakadtál tőle. Ahau fénye visszatükrözi árnyé­kod lehetőségeit. Ezen az úton megszabadulhatsz elmúlt énjeidtől, éle­teidtől, karmádtól. Ez a folyamat visszanyeri az én leszakadt részeit, minden lehetőséget az egységbe rendez vissza. Azzal, hogy szembenézel árnyékaiddal és integrálod őket, felszabadíthatod magad a létezés tága­sabb állapotába. Ahau árnyéka tükrözi korlátozott nézeteidet önmagádról, az Isten­ről alkotott elképzeléseiddel kapcsolatosan. Bár gyakran elhangzik, hogy Isten a saját képére teremtette az embert, az Ahau árnyékában rej­lő tanítás szerint az emberiség újrateremtette Istent saját képére, hogy saját, személyes elképzeléseinek megfeleljen. Mivel értéktelennek érez­te magát, az emberiség olyan istenképet alkotott, amely félelmet és ítél­kezést generál. Hogy árnyékban tartott félelmeit kielégítse, az ember haragvó, bosszúálló istent alkotott, és a világ hűségesen visszatükrözte ezt a kivetítést. A kollektív mítosz pontosan úgy valósult meg, ahogyan azt elvárták. Elkülönültség-érzetüket kivetítették egy mindenható, hím­nemű istenre. A háromság szoláris androgün természete egy "dobozba" került, amit a korlátokba és elszakadásba vetett hit alkot. Fontos tudatában lenni annak, hogy ahogyan Istent látod, úgy látod önmaga­dat isi Ha nem úgy tekintesz magadra, mint az Isten integrált részére, akkor Ahau árnyékában élsz. Ahau másik árnyéka a feltételekhez kötött szeretet, ami valójában része   a   folyamatnak,  melyben   a  feltétel  nélküli  szeretet  megnyilvánítását tanuljuk. A feltételek félelmet, elkülönülést, és önértékelési zavarokat tükröznek. A feltétel nélküliség ítéletmentességet, korlátok és elvárások nélküliséget jelent. A feltétel nélküli szeretet eredeti létálla­potod. Fedezd fel feltételek nélküli énedet. A megengedés segít ebben, ami annyit jelent, hogy látod a szélesebb képet, és megengeded önmagad­nak és másoknak is, hogy bármely választott irányba induljanak, tapasz­taljanak és növekedjenek. A megengedés könyörületet jelent, amit nem torzítanak el kötődések és ellenérzések. Ez egy nyitott rendszer, amely minden létállapot felfedezését elfogadja. Adj engedélyt magadnak még arra is, hogy feltételeket szabj, mert az emberi feltételek osztálytermé­ből ajtót nyithatsz majd a feltétel nélküliségbe. Míg a merev hiedelem­rendszerek korlátozóak, hordozzák a nyitottság és korlátlanság lehe­tőségét is. Minden út végül az egységbe vezet. Egyedülálló lehetőséged van a feltétel nélküliség felfedezésére min­den helyzetben - különösen, amikor erőteljes érzelmi töltés van közted és egy másik ember között. Ilyen esetben egyszerűen próbáld fel a má­sik pozícióját, próbálj teljes mértékben egyetérteni vele. Ez a módja a maja mondás megértésének: "In Lak'ech : Én egy másik te vagyok!" Meg fogod érezni, hogy átléptél a másik nézőpontjába, amikor érzed, hogy múlik a feszültség. Ez az egyszerű technika mindkét felet felszaba­dítja, hogy új perspektívát vegyenek fel, és felismerjék egységüket a Szellemben.”               Maja orákulum